Spring naar content

10 tips om je motivatie te behouden

Iedereen kent het wel. Er zijn perioden dat je meer zin hebt om te sporten, maar er zijn ook perioden dat je hier minder zin in hebt. Hoe zorg je er nu voor dat je kinderen hun motivatie blijven houden om te sporten en bewegen. Hieronder 10 tips waar je aan kunt denken:

1. Positief benaderen

Laat het aan je kind weten als ze goed hebben gewerkt en goed hun best hebben gedaan. Daardoor zullen ze hun best blijven doen, want die aandacht vinden ze leuk.

2. Negatief gedrag aanpakken

Als je kind onwenselijk gedrag laat zien, is het heel goed om het te bespreken met je kind. Grote kans dat dit gedrag voortkomt uit een tegenslag. En als je kind hier beter mee kan omgaan, zal de motivatie om te sporten ook blijven.

3. Laat kind zelf de sport kiezen

Veel gemeenten hebben jeugdpassen, waarmee je kind kennis kan maken met verschillende sporten. Of laat ze meegaan met vriendjes/vriendinnetjes en laat ze een sport uitkiezen die ze leuk vinden.

4. Geef zelf het voorbeeld

Als jij zelf weinig tot niks aan sport doet, kan je kind dit overnemen. Dit wordt door hem/haar dan als prima gezien. Het hoeft niet dezelfde sport te zijn als je kind doet, maar laat in ieder geval zien dat jij sport/beweging ook belangrijk vindt. Dit principe heet voorleven.

5. Zorg ervoor dat ze het leuk vinden en niet moeten

Hoe meer je moet, hoe minder leuk het wordt. Dit zul je zelf ook merken. Ik wil hier wel één kanttekening bij plaatsen. Het kan zijn dat je kind een bepaalde periode de sport niet leuk vindt om één of andere reden en daarom wil stoppen. Laat ze wel het seizoen afmaken en laat ze dan alsnog kiezen wat ze willen. Zo leren ze wel dat ze horen af te maken waar ze mee begonnen zijn.

6. Zorg voor leermomenten

Dit doe je bijvoorbeeld door ze te laten sporten op hun eigen niveau. Kinderen hebben een uitdaging nodig en willen zichzelf verbeteren tijdens het sporten. Eén van de redenen waarom kinderen sport leuk vinden, is dat ze nieuwe dingen/vaardigheden leren.

Als sporten op eigen niveau om een bepaalde reden niet mogelijk is, kun je zelf ook andere leermomenten creëren. Hierbij kun je denken aan het helpen van teamgenootjes om iets te kunnen of dat je je kind aanmoedigt om te oefenen op een bepaalde vaardigheid.

7. Richt je op het leerproces en niet op winst/verlies

Winst/verlies ligt niet altijd in eigen hand en het leren wel. Het kan ook zo zijn dat je kind wel een goede wedstrijd heeft gespeeld, maar dat er alsnog verloren is. Dan is het goed om te benadrukken welke leerprocessen je kind deze wedstrijd doorlopen heeft.

8. Wees er voor je kind (bij trainingen/wedstrijden)

Je kind vindt je aandacht altijd geweldig. Laat dus zien dat je geïnteresseerd bent in ze en hun sport. Wees aanwezig waar nodig, zodat je kind altijd naar je toe kan komen als het nodig is.

9. Wees supporter i.p.v. coach

Jij bent er voor de emotionele en materiële steun. De tips en aanwijzingen over de sport zelf geeft de coach wel tijdens de wedstrijd. Het is heel verwarrend voor een kind als jij dit gaat doen.

Je kind is toch loyaler aan jou en zal dan dus minder luisteren naar de coach, terwijl die wel een plan heeft voor de wedstrijd en de ontwikkeling van je kind. Praat met de coach als je hier meer over wilt weten. Dit is ook een manier om je betrokkenheid te laten zien bij de sport van je kind.

10. Luister naar wat je kind zegt/vraagt

Vaak geeft je kind zelf ook aan hoe hij/zij tegenover sport staat en wat er gebeurt tijdens trainingen en wedstrijden. Luister hier ook naar en vraag door waar nodig. Uit zulke gesprekken kun je heel goed halen hoe de motivatie van je kind is en daar kun je dan op inspelen door te belonen, extra te stimuleren, etc.