Spring naar content

Cursussen voor trainers met pedagogische taken

Hoe zorg je voor een goede sfeer binnen je team en binnen je sportvereniging? In dit deel staan interventies, instrumenten, handreikingen en cursussen die trainers/coaches kunnen gebruiken om hun pedagogische kwaliteiten te ontwikkelen. Bestuurders kunnen een rol spelen door hen ervoor te motiveren.

De kracht van gezag

Ineens ben je voetbaltrainer. Hoe zorg je voor een goede cultuur binnen je team? De KNVB heeft in samenwerking met psycholoog en jeugd voetbaltrainer Steven Pont een film gemaakt over het ontstaan van cultuur in een voetbalteam en hoe je daar als trainer invloed op kunt uitoefenen.

Sportbonden en NOC*NSF, werken in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. De website ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ biedt verschillende opleidingen, workshops en toolkits. Voor iedereen binnen de vereniging. Van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. En niet te vergeten: sporters en hun ouders. Onderstaand artikel staat op deze site.

Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen: ‘Weg met Calimero-gedrag’

In samenwerking met de KNVB organiseerde Rotterdam Sportsupport onlangs voor de vierde keer een bijeenkomst voor Rotterdamse voetbalverenigingen. De ‘Platformbijeenkomst Rotterdamse Aanpak Veilig voetballen’ zoals deze officieel heet is een onderdeel van een programma dat nu ruim een jaar loopt. Weg met het ‘Calimero-gedrag’ en gezamenlijk werken aan het imago, zo luidt het devies.

“Je kan zeggen dat er inmiddels echt sprake is van een Rotterdamse aanpak als het gaat om het creëren van een veilig sportklimaat”, zegt Sanne Scholten van Rotterdam Sportsupport. “Verenigen steken de handen uit de mouwen en leren van elkaar. Niet langer vertonen clubs Calimero-gedrag door naar elkaar én de KNVB te wijzen, maar ze delen problematiek met elkaar en ondernemen actie.”

Samen met de KNVB heeft Rotterdam Sportsupport een programma ontwikkeld waarmee verenigingen in de regio worden versterkt. Deze ‘Rotterdamse aanpak’ kent een aantal maatregelen: algemene omgangsvormen, eenduidige richtlijnen bij wangedrag, een overleg waarin verenigingen kennis en ervaringen delen en het formeren en versterken van de gedragscommissie. Ook onderling contact tussen verenigingen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voorafgaand aan een risicowedstrijd. Dit is de basisaanpak. Wanneer de basis op orde is, kunnen diverse interventies van de KNVB of Rotterdam Sportsupport ingezet worden. Bijvoorbeeld een training voor jeugdtrainers op pedagogische-, didactische- en technische vaardigheden, ondersteuning bij VOG aanvragen of de inzet van het programma Tv-Sportplezier.

“Clubs vinden het prettig om met elkaar in gesprek te komen”, zegt Scholten. “We zijn nu ruim een jaar bezig en je merkt dat clubs elkaar steeds beter leren kennen. Op de platformbijeenkomsten delen zij hun kennis en gaan met elkaar in discussie over onderwerpen waar ze allemaal mee te maken hebben. Wij faciliteren en begeleiden de clubs hierin.” Een mooi voorbeeld is dat van een jeugdvoorzitter van een Turkse voetbalclub die tijdens de bijeenkomst in gesprek ging met andere bestuurders over cultuurverschillen. Andere onderwerpen die avond waren o.a. tips voor een duurzaam vrijwilligersbeleid, do’s en don’ts van een gedragscommissie, en hoe verenigingen het ‘handenschudden’ kunnen implementeren.

Vanuit het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) zijn cursussen ontwikkeld om trainers en coaches bij sportverenigingen te ondersteunen in hun pedagogische taak. Een overzicht staat op de website van Academie voor Sportkader.

Inmiddels zijn er in Rotterdam al veel resultaten geboekt. Zo zijn er nu 16 verenigingen die borden met positief geformuleerde huisregels op het complex hebben hangen. Deze borden zijn in de verenigingskleur gemaakt en leggen de nadruk op gewenst gedrag in de kantine en de kleedkamer. Minder zichtbaar maar minstens net zo belangrijk is het feit dat jeugdvoorzitters van de diverse verengingen steeds intensiever contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld voorafgaand aan een risicowedstrijd. Gezamenlijk wordt er dan een aanpak bepaald. Scholten: “Clubs die tien jaar geleden nog op de zwarte lijst stonden zijn nu voorbeeldverenigingen. Dit is een hele positieve ontwikkeling.”

Rotterdam Sportsupport streeft ernaar dat eind 2016 75% van de Rotterdamse verenigingen zich inzet voor een veilig en positief sportklimaat.