Spring naar content

Sportonderzoekers delen hun kennis

Op 8 april 2016 is voor het eerst in Nederland een congres georganiseerd dat 100% is gewijd aan sportengineering: het Science and Engineering Conference on Sports Innovations (SECSI). Locatie was bij de VU Amsterdam en de organisatoren zijn AISS en TUDelft . Zij hadden geconstateerd dat veel onderzoek plaatsvindt naar sport en sportinnovatie, maar dat onderzoekers te weinig bekend zijn met elkaar en elkaars werk. De SECSI geeft onderzoekers een podium om hun resultaten te presenteren en de gelegenheid om te netwerken. Zodat mogelijk vergelijkbaar onderzoek wordt verbonden of dat samen nieuw onderzoek wordt opgezet. Deelnemers aan het congres laten zich informeren over de laatste ontwikkelingen. Naast Nederlandse bijdragen presenteerden ook onderzoekers uit Australië, China, België, Turkije en Groot Brittannië.

Op de video is een compilatie van de verschillende bijdragen te zien:

Steve Haake over 30 jaar sportengineering

We hebben 200 jaar hard gewerkt om het de sportende mens makkelijker te maken en nu willen we mensen meer laten zweten

Steven Haake

Key note speaker is de Engelse professor Steve Haake van Sheffield Hallam University die spreekt over de ontwikkelingen op het gebied van sportengineering. Hij kan terugkijken op dertig jaar ervaring met dit onderwerp. Haake heeft met zijn onderzoeksteam onder meer een bijdrage geleverd aan 24 Olympische medailles in 15 verschillende sporten die in 2012 door Groot Brittannië zijn gewonnen.

Video: interview met Steve Haake, Sheffield Hallam University, keynote spreker op congres Science and Engineering Conference on Sports Innovations

Vol verve neemt de spreker de deelnemers mee door de geschiedenis van sportinnovatie. Al eeuwen lang wordt wetenschap en technologie ingezet om sportprestaties te verbeteren: startblokken bij atletiek, de deukjes in de golfbal, de polsstok van carbon. Hij vraagt zich hardop af: hoe belangrijk is innovatie voor de sport? Onderzoek wijst uit dat bij een aantal onderdelen van atletiek de maximale menselijke prestatie al is bereikt. Technische innovatie biedt dan kansen om de prestatie nog te verbeteren. We zien de ontwikkelingen van sensoren, apps, tracking systems, computerondersteuning in de sport. Wat is de volgende stap? Steve Haake meent dat we toegroeien naar toepassing van de technologie ontwikkeld in de sport, op het brede terrein van gezondheid en bewegen. Sport moeten we zien als onderdeel van bewegen. De urgentie is evident, meent de spreker, want leefstijlgerelateerde problemen nemen toe. “We hebben 200 jaar hard gewerkt om het de sportende mens makkelijker te maken en nu willen we mensen meer laten zweten”, aldus Haake.

Topsport; breedtesport; van voetbal tot cyclische sporten

De presentaties van de sportonderzoeken op de SECSI zijn gebundeld naar thema’s als voetbal, prestatie monitoring, hardlopen, balsporten, cyclische sporten en innovatieve sportdesigns.

Klik op de onderstaande titels en u wordt geleid naar de videopresentatie van het betreffende onderzoek:

De SECSI is georganiseerd door prof. dr. Frans van der Helm van het sportengineering Institute van de TU Delft en prof. dr. Geert Savelsbergh van het Amsterdam Institute of Sport Science. Het initiatief is ontstaan tijdens een studiereis naar Japan afgelopen najaar 2015.