Spring naar content

2diabeat zet in op samenwerking om opmars diabetes type 2 te stoppen

Een gezonde leefstijl is belangrijk om diabetes type 2 te voorkomen. Het aanpassen van je leefstijl is niet voor iedereen even gemakkelijk. 2diabeat zet daarom in op leefstijlverandering. Ook initiëren ze samenwerkingen met huisartsen, fysiotherapeuten, gemeenten en buurtbewoners om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. In dit artikel lees je over de kracht van samenwerken bij 2diabeat.

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het voorkomen van diabetes type 2. Ook heeft de leefomgeving een sterke invloed op leefstijl. Denk aan een omgeving die uitnodigt tot voldoende bewegen, maar ook een sociale omgeving die steunt. 2diabeat creëert een vangnet voor buurtgenoten die hulp kunnen gebruiken bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten, verbinden van lokale professionals aan elkaar en het regelen van financiering voor gezonde buurtinitiatieven. In 2021 sloten de eerste wijken aan bij 2diabeat: 10 wijken doen actief mee aan het programma. Ook zitten nog 20 wijken in de verkenningsfase die mogelijk later aansluiten.

De 2diabeat-kaart 2022

Over 2 diabeat

2diabeat is geïnitieerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland (DVN), VitaValley en BeBright en door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord.

Hoe verbeteren we onze leefstijl?

Het doel van 2diabeat is om in alle wijken in Nederland lokale initiatieven, buurtbewoners en professionals met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk onze leefstijl gezonder te maken. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Bij de aanpak van 2diabeat wordt een breed netwerk van wijkbewoners en professionals betrokken om mensen te stimuleren tot en ondersteunen bij gezonder gedrag.
  • Wij brengen alle ‘gezonde’ wijkinitiatieven in kaart via een toegankelijke en inzichtelijk leefstijlkaart.
  • Het lokale aanbod wordt met alle buurtgenoten besproken en geëvalueerd: hebben we echt alles in kaart gebracht?
  • We organiseren ‘sprankels’: bewoners en professionals komen bij elkaar om leefstijlverandering op gang te brengen. Denk hierbij aan een gezonde barbecue of een mooie avondwandeling.
  • Als lokale professional, initiatiefnemer of aanjager krijg je toegang tot ons online platform, waarbij je in verbinding staat met heel Nederland. Op dit platform kun je vragen stellen aan gelijkgestemden. Verbinding en het delen van kennis staan op dit online platform centraal.
  • We stellen een online toolbox beschikbaar op het platform. In deze toolbox zitten allemaal hulpmiddelen voor leefstijlverandering die gebruikt kunnen worden in elke wijk. Denk aan leefstijlinterventies, apps en gesprekskaarten.

Lokale aanjager stimuleert, verbindt en inspireert

Samen naar een gezonde leefstijl, dat is het motto. Daarom werkt 2diabeat samen met lokale initiatieven in de wijk. Om die initiatieven met elkaar te laten samenkomen heeft elke wijk een lokale aanjager, bijvoorbeeld een gezondheidsmedewerker uit het dorp of een fysiotherapeut uit de wijk. De lokale aanjager heeft drie rollen: stimuleren, verbinden en inspireren. Ze spreken met buurtbewoners om behoeftes op te halen, dragen actief bij aan het organiseren van activiteiten en zijn verantwoordelijk voor de 2diabeat-kick-off in de wijk. 

Zo ook Debby Lautenbach en Karen Plantinga, lokale aanjagers van het 2diabeat-programma in de wijk Noorderplassen in Almere. “Ik heb tot afgelopen januari een eigen diëtistenpraktijk gehad in Almere, ben leefstijladviseur en ben betrokken bij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Daarnaast werken Debby en ik beiden voor de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD)”, vertelt Karen. “Binnen onze verschillende rollen bij de NVD leerden wij 2diabeat kennen. En dan ben je collega’s, ga je eens samen aan de koffie en toen hadden wij beiden zoiets van ‘dit kunnen wij!’. Wij zijn vergroeid met onze leefomgeving, dus waarom zouden wij 2diabeat niet naar Almere brengen?”, vervolgt Debby. “Ons doel is dat Noorderplassen, en uiteindelijk heel Almere, voor zichzelf zorgt.” 


De motivatie van Debby en Karen om als lokale aanjagers met 2diabeat aan de slag te gaan in Almere-Noorderplassen is vakgerelateerd. “Wij hebben iets met gezondheid, mensen en eten en drinken”, zegt Karen. Debbie: “Bovendien word ik echt blij van dingen organiseren, verbinden, in project gieten en daar een mooi eindpunt aan verbinden. Ik noem het altijd kleine feestjes organiseren!”

Wil jij ook bijdragen?

Wil jij net als Debby en Karen helpen in jouw wijk? Meld je dan aan als initiatiefnemer voor 2diabeat. Bij voldoende draagvlak in jouw wijk kun je een lokale aanjager worden.