Spring naar content

3 Tips voor starten of versterken sportaanbod voor mensen met een beperking

Bij meer dan 2.600 sportaanbieders in Nederland kunnen mensen met een beperking sporten. Toch blijft de sportdeelname van deze groep nog altijd achter. Bijna tweederde van de mensen met een beperking sport niet wekelijks. Initiatiefnemers, zoals sportaanbieders of ouders, die aan de slag willen om meer mensen met een beperking in beweging te krijgen, hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Wat kun je als initiator doen?

Ben je bestuurder van een sportclub en wil je aangepast sporten organiseren of versterken? Of ben je ouder, vriend van iemand met een beperking die wil sporten? Misschien wil je als buurtsportcoach wel meer mensen in beweging krijgen. Start je met nieuw sportaanbod of wil je het huidige aanbod versterken, samen met anderen kom je verder. Dit zijn de eerste drie tips om aan de slag te gaan:

  1. Check welk aanbod er in de omgeving is
  2. Weet voor wie je sport organiseert
  3. Maak de aanleiding om te starten helder en maak verbindingen

1. Check welk aanbod er in de omgeving (nog niet) is

Dit kan bij een regionaal sportloket. Stimuleringsmaatregelingen vanuit de overheid hebben ervoor gezorgd dat er sinds 2017 een landelijk dekkend netwerk is van regionale sportloketten. Bij de loketten hebben ze het sport- en beweegaanbod in beeld. Bovendien weten ze welk sportaanbod voor wie bedoeld en geschikt is. Vaak hebben ze ook in beeld hoe mensen met een beperking te bereiken zijn en welk sportaanbod nog ontbreekt of minimaal beschikbaar is.

2. Weet voor wie je sport organiseert

Het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking blijkt aanzienlijk groter dan voor mensen met een lichamelijke beperking. En dat terwijl van de 1,7 miljoen mensen er slechts 142.000 een verstandelijke beperking hebben. Meer dan 90% van de mensen met een beperking kampt met lichamelijke beperkingen. Ervaring leert dat je sneller verder komt als je juist de focus legt op wat ‘normaal kan’ en als je ‘net zoals reguliere sport’ aan de slag gaat. Verdiep je dus in de sportieve mogelijkheden en wensen, want elke doelgroep vraagt om een eigen benadering.

3. Maak de aanleiding om te starten helder en maak verbindingen

Wil je aangepast sporten organiseren of versterken? Bedenk welke kennis of vaardigheden en medewerking je van anderen nodig hebt om passend sportaanbod te organiseren. Met jouw enthousiasme en inzet kun je een verschil gaan maken en je startpositie versterken. Denk aan samenwerking met anderen binnen de vereniging als ook daarbuiten, bijvoorbeeld met een zorginstelling.

Uitgangspunten voor sportaanbod voor mensen met een beperking:

  • Gewoon waar het kan
  • Aangepast waar het moet
  • Klein beginnen en leren van ervaringen

Nog meer tips

Met drie tips is het sportaanbod voor mensen met een beperking natuurlijk nog niet gestart of versterkt. Hoe zit het met trainers, de accommodatie? En hoe promoot je je initiatief en zijn er subsidiemogelijkheden? Alle relevante onderwerpen om sportaanbod te organiseren, komen aan bod in ‘De 6 van aangepast sporten’. Aan de hand van zes kernvragen krijg je tips en verwijzingen naar meer informatie om het sportaanbod voor mensen met een beperking zo optimaal mogelijk te organiseren. Zo wordt stilgestaan bij drie gangbare uitgangspunten die als een rode draad voor je eigen aanpak kunnen gelden.

De uitgangspunten blijken ook voor de G-coördinator van FC Delta Sport ’95 uit Houten de basis te zijn. Met praktijkvoorbeelden uit het hele land worden ‘De 6 van aangepast sporten’ geïllustreerd. Daarnaast staan er 37 praktische tips en handige verwijzingen naar filmpjes, handleidingen en andere artikelen. Met de downloadbare checklist kun je zelf aan de slag, zodat je je eigen praktijksituatie kunt uitwerken.

In de factsheet sportaanbieders vanuit het programma Grenzeloos actief vind je nog meer handige tips en informatie.

Meer lezen? Vind publicaties over sportaanbod voor mensen met een beperking in de Kennisbank Sport en Bewegen. Of kijk voor meer ideeën en een stappenplan voor jouw sportclub op Voorclubs.