Spring naar content

Kinderen bewegen ook in schoolpauze te weinig

Leerlingen in het primair onderwijs hebben gemiddeld 5,5 uur per week pauze. In de praktijk blijkt dat kinderen minder dan de helft van deze 75 minuten per schooldag actief bezig zijn met sport- en spelactiviteiten. Pauzemomenten worden niet optimaal benut voor lichamelijke activiteiten, terwijl hier kansen liggen om beweegarmoede te bestrijden.

Jeugd zou volgens de beweegrichtlijnen een uur per dag matig intensief moeten bewegen, bijvoorbeeld door buitenspelen. En daarnaast ten minste driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen tijdens bijvoorbeeld een bezoek aan de speeltuin en de rekstokken. De huidige trend laat echter zien dat een groot deel van de kinderen en jongeren in Nederland lichamelijk niet actief genoeg is. Meer dan de helft (60 procent) van 4- t/m 17-jarigen beweegt veel te weinig. Een manier om die bewegingsarmoede te bestrijden is kinderen laten bewegen in de pauzes. Onderzoek, in opdracht van de de Johan Cruyff Foundation onder 1164 scholen in het primair en voortgezet onderwijs, toont aan dat de helft van de leerlingen minder dan dertig minuten van de 75 minuten pauze per dag actief bezig is met sport- en spelactiviteiten.

Beweegt jouw kind genoeg? Doe hier de test!

Schoolplein kan veel uitdagender

Schoolpleinen nodigen vaak niet uit om te bewegen door gebrek aan ruimte voor sport- en spelactiviteiten. Dat geldt voor ruim de helft van de Nederlandse schoolpleinen. In de praktijk houden veel scholen zich aan het wettelijke voorschrift van minimaal drie vierkante meter schoolplein per kind. Veel kinderen zijn ontevreden over hun schoolplein: 43 procent vindt het schoolplein saai en 60 procent wil meer ruimte voor sport en spel. Daarnaast wil 71 procent van de kinderen meehelpen met de inrichting en onderhoud van het schoolplein. Een derde van de Nederlandse schoolpleinen is na schooltijd niet toegankelijk. In het zuiden van het land is dit zelfs bijna de helft.

In het filmpje uit het NOS-journaal zie je voorbeelden van schoolpleinen met uitdagende leer- en speeltoestellen.

Pleidooi voor beweegvriendelijke schoolpleinen

Experts vinden dat scholen meer kunnen doen om hun pleinen beweegvriendelijk te maken. Bewegen en buitenspelen zijn goed voor de gezondheid van kinderen, maar dragen ook bij aan hun sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling. Gezonde pleinen met veel sport- en spelmogelijkheden en groene ruimte om doorheen te struinen, nodigen uit tot bewegen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat jonge kinderen op het plein kunnen spelen en fietsen en dat jongens er kunnen voetballen om hun energie kwijt te kunnen. Ook vakleerkrachten bewegingsonderwijs zouden veel meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het schoolplein. Zo schep je in een goede setting de voorwaarden om aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Jong geleerd is oud gedaan.

Schoolpleinscan

De Schoolpleinscan maakt het mogelijk om samen met collega’s of betrokkenen een schoolplein te beoordelen op basis van beweegvriendelijkheid. Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En waar liggen kansen? De Schoolpleinscan is te vinden als één van de vragenlijsten van de BVO-scan