Spring naar content

4 redenen voor buurtsportcoaches om nu te starten met EVC

Sinds 2016 kunnen buurtsportcoaches hun ervaring en kwaliteiten verzilveren via een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties). In dit artikel geven we je vier redenen om er in het eerste kwartaal van 2019 mee te starten.

Wat is EVC? Een korte introductie

Veel kennis en ervaringen die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leer je in de praktijk. Daar leer je en bouw je je ervaring op. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Kennis en vaardigheden worden aan het einde van het traject getoetst. EVC is een soort spiegel die kwaliteiten zichtbaar maakt en is daarmee een aanvulling op het CV van de buurtsportcoach. Het laat daarnaast zien waar je je verder in kunt ontwikkelen. Daarmee is het een goed uitgangspunt om je in de praktijk of via een opleiding verder te professionaliseren.

Drie buurtsportcoaches vertellen waarom zij hebben gekozen voor EVC

1. Kwaliteit gemeten en zichtbaar met EVC

Alle buurtsportcoaches die het EVC-traject doorlopen krijgen een landelijk erkend ervarings-certificaat. Ervaren EVC-aanbieder Certiforce begeleidt deelnemers gedurende het traject van 3 à 4 maanden. Je investeert in deze periode gemiddeld 40 tot 60 uur om je portfolio te vullen met bewijzen over kennis, ervaringen en vaardigheden.

EVC maakt glashelder wat je weet en kunt en waar je je nog verder in kunt ontwikkelen. 21 buurtsportcoaches hebben inmiddels aangetoond alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel te beheersen. Daarom hebben zij aanvullend een branchecertificaat ontvangen. Zij staan ook als zodanig in het register buurtsportcoaches.

2. Voordeel als meerdere buurtsportcoaches starten met EVC

De ervaring leert dat het van meerwaarde is om met een groep buurtsportcoaches het EVC-traject te doorlopen. Begeleidingsmomenten (met een begeleider vanuit de EVC-aanbieder) kunnen dan gezamenlijk plaatsvinden in je eigen omgeving. Daarnaast kunnen buurtsportcoaches elkaar motiveren en helpen om hun portfolio te vullen.

3. Uitbreiding aantal buurtsportcoaches en ruimte voor kwaliteit en ontwikkeling

De Brede Impuls Combinatiefuncties is per 1 januari 2019 ‘De Brede Regeling Combinatiefuncties’ geworden. Het aantal fte wordt uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Een belangrijke inhoudelijke wijziging in de kaders is dat van gemeenten wordt verwacht dat zij met werkgevers afspraken maken over de opleidingen en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches, zoals bijvoorbeeld een EVC-traject. Hiermee wordt het belang van kwaliteitsontwikkeling onderstreept.

4. Beroepsvereniging, VWS en VSG hebben aandacht voor kwaliteit

Er ontstaat steeds meer aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en professionalisering als het gaat om de functie van buurtsportcoaches. ‘Wij Buurtsportcoaches’ is sinds 5 juli 2018 de beroepsvereniging voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. De vereniging zet zich o.a. in voor de ontwikkeling van kwaliteit en professionaliteit in het beroep buurtsportcoach. Thema’s die ook door het ministerie van VWS en de Vereniging Sport & Gemeenten worden onderstreept. EVC is één van de instrumenten om kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken en is een goede basis voor verdere ontwikkeling.

Meer informatie

Als we je interesse hebben gewekt en als je meer wilt weten over EVC of het branchecertificaat voor buurtsportcoaches, bekijk dan ook:

Of neem contact op met Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport & Bewegen, per mail marloes.aalbers@kenniscentrumsportenbewegen.nl of telefoon 0318 490 900.