Spring naar content

Effectief bewegen stimuleren op school

Er komt steeds meer aandacht voor bewegen op school. In Nederland zijn er al diverse succesvolle programma’s om kinderen in het basisonderwijs meer te laten bewegen. Ook in Engeland is onderzocht wat werkt op scholen om kinderen in beweging te krijgen. In dit artikel lees je de bevindingen van het onderzoek.

Public Health England heeft samen met andere instituten en ministeries in Engeland samengewerkt om te onderzoeken wat werkt in het primair- en voortgezet onderwijs om kinderen meer te laten bewegen. Zij hebben een samenvatting gemaakt van de uitkomsten, gebaseerd op gegevens uit literatuuronderzoek, praktische workshops en feedback van de jeugd.

Uit het onderzoek zijn acht veelbelovende principes geïdentificeerd over hoe bewegen effectief gepromoot kan worden vanuit school.

De acht werkzame principes

  1. Borg sport en bewegen in meerdere onderdelen van het schoolbeleid en het curriculum. Draagvlak binnen de hele school is hiervoor nodig. Creëer een beweegcultuur op school, betrek de omgeving en de buitenruimte. Betrek ook de sociale omgeving hierbij, de buurt, ouders, families en werknemers.
  2. Zorg voor kwalitatief goed personeel voor het vak bewegingsonderwijs en het beweegaanbod, zodat de school de competenties en het vertrouwen heeft om de lessen lichamelijke opvoeding in het curriculum en het bewegen in en rondom de school op een hoog niveau te brengen. Besteed naast de lessen bewegingsonderwijs ook aandacht aan 10 minuten bewegen tussendoor, actief spelen tijdens pauzes en een naschools aanbod.
  3. Luister naar wat leerlingen te zeggen hebben, betrek ze actief, zodat zij verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen. Zorg dat ze de competenties hebben om actief te kunnen participeren en achter dit principe staan. Oudere jongeren kunnen worden ingezet als rolmodellen voor jongere kinderen.
  4. Creëer een beweegvriendelijke omgeving en maak gebruik van de publieksruimte, bossen, parken en (school)pleinen in de buurt van de school. Zorg dat deze plekken toegankelijk zijn en kinderen hier actief kunnen zijn en kunnen bewegen. Zorg er daarnaast voor dat er voldoende en kwalitatief speelmateriaal beschikbaar is.
  5. Geef keuze en bied verschillende mogelijkheden voor vrij spelen. Bied activiteiten waar kinderen graag aan mee doen gericht op vermaak. Kom tot een gevarieerd aanbod van traditionele sporten en toernooien, vrij spelen en/of anders georganiseerde sportactiviteiten.
  6. Borg bewegen in het curriculum, in het leren en in het lesgeven. Meer tijd voor bewegen levert naast een actieve leefstijl ook betere leerprestaties op en heeft een positief effect op sociaal emotioneel leren.
  7. Zorg dat actief transport goed gepromoot en gestimuleerd wordt vanuit de school, want dit heeft een grote invloed op de dagelijkse hoeveelheid bewegen van kinderen en jongeren. Stimuleer dat kinderen naar school fietsen of wandelen, maak plannen en bedenk projecten om dit te bevorderen.
  8. Stel monitoring en evaluatie-instrumenten beschikbaar voor kinderen en jongeren, zodat ze hun eigen beweeggedrag kunnen meten. Stappentellers gekoppeld aan persoonlijke haalbare doelen zorgt voor meer bewegen, ook vooral bij kinderen die inactief zijn.

In het algemeen is het belangrijk om bewegen constant te evalueren en te monitoren.

Het hele artikel is op de site van Public Health England te vinden.