Spring naar content

Acht keer anders: de gemeente en het sportcomplex

Hoe houden we de sport betaalbaar? Het is een uitdaging voor bonden, koepelorganisaties, gemeenten, verenigingen, hun leden en wie al niet meer. Subsidies staan onder druk, tarieven moeten vaak omhoog onder druk van de Wet Markt en Overheid. Er wordt onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van sport, wat mensen bereid zijn om te betalen voor sportbeoefening. Het zogenaamde ‘willingness to pay’ onderzoek. Verenigingen denken na over fuseren of niet fuseren, gemeenten over wel of niet privatiseren. Toch zien we ook dat krapte vaak inventiviteit schept. Hierbij beschrijven we acht voorbeelden van innovatief beleid.

Eindhoven: kostprijs

Eindhoven heeft in beeld gebracht wat de verschillende sporten per saldo kosten. Ook helder is wat iedere sporter kost en wat de rekening is van elk gesport uur. In Eindhoven is een sportraad actief. Die behartigt de belangen van de sportclubs en adviseert de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de tarieven, of wanneer de gemeente voor een ingrijpende keuze staat: een accommodatie blijven beheren of juist afstoten?
Meer informatie kun je opvragen bij de Eindhovense Sportraad over de kostprijsberekening.

Westland: sporthallen

De fusiegemeente Westland heeft het beheer van sporthallen in de dorpskernen afgestoten. Stichtingen en verenigingen gaan over de accommodaties. De gemeente verricht geen uitvoerende taken meer.
Meer informatie over het beleid van deze gemeente.

Nieuwkoop: sportvelden

De sportvelden in de zeven kernen van de fusiegemeente Nieuwkoop werden verhuurd op verschillende voorwaarden. De gemeente is eigenaar gebleven, maar verhuurt de complexen aan een stichting. Clubs kunnen kiezen: wat doen ze zelf en wat besteden ze uit?
Meer informatie over de situatie in de gemeente Nieuwkoop.

Apeldoorn: verhuren

De gemeente Apeldoorn, in financiële problemen, ziet sport niet meer als kerntaak. De huur is verhoogd voor de zaalsporten; bij buitensporten zijn de clubs verantwoordelijk voor het onderhoud. Het aantal subsidieregelingen is flink teruggebracht: overgebleven is er precies één.
Meer informatie over de situatie in de gemeente Apeldoorn.

Groningen: multifunctioneel

Een kunstijsbaan met in het midden tennisvelden. Tennisvelden? In de winter is dat ook de ondergrond voor zaalhockey. Tel daarbij op: squashbanen, zwembaden, een sporthal, een dojo en horecavoorzieningen. En dat is nog niet alles. Sportcentrum Kardinge is het grootste complex van Noord-Nederland.
Meer informatie over dit multifunctionele sportcomplex.

Oss: krimp

De bevolking krimpt, de voetbalvelden liggen er. In Oss was duidelijk sprake van overcapaciteit. De gemeente heeft het beheer ondergebracht bij een aannemer en bij drie samenwerkende verenigingen. De clubs blijken bijna 20 procent goedkoper uit.
Meer informatie over de situatie in de gemeente Oss.

Utrecht: duurzaam

De duurzaamheid verbeteren. Begin er eens aan bij een gemeente met 320 sportclubs. Utrecht heeft een pilot uitgevoerd met vijf verenigingen. Wat blijkt? Ze kunnen veel zelf, als de afspraken op maat worden gesneden. Van tochtstrip tot nieuwbouw.
Meer informatie over de situatie in Utrecht.

Breda: energiescan

Bijna twintig clubs in de gemeente Breda hebben gebruik gemaakt van het aanbod een energiescan te doen. De uitkomsten hebben geleid tot voorwaarden op het gebied van energiebesparing. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd, zodat iedereen wint.
Meer informatie over de situatie in Breda.