Spring naar content

Figuur 1 Additionele financiering van het sportstelsel door de rijksoverheid en cofinanciering door andere overheden en sporters

Figuur 1. Additionele financiering van het sportstelsel door de rijksoverheid en cofinanciering door andere overheden en sporters (deelnemers) | Uit: Wettelijk en financieel addendum bij advies 'De opstelling op het speelveld' van de NL Sportraad.