Spring naar content

Adviseur lokale sport: de brug tussen sportbond en lokale clubondersteuning

Het Sportakkoord heeft de afgelopen jaren een grote impuls aan de Nederlandse sport gegeven. Sportclubs kunnen vanuit de lokale sportakkoorden duurzame ondersteuning krijgen. Dat gaat niet zonder intensieve samenwerking. Behalve met lokale organisaties is het voor sportverenigingen ook belangrijk om met sportbonden samen te werken. De adviseur lokale sport kan een essentiële rol vervullen. Hij of zij slaat een brug tussen de bond en lokale verenigingsondersteuning. Zo halen sportbonden en -clubs meer profijt uit het Sportakkoord.

Foto: Lotte Burgers

Het spreekt haast voor zich, maar sportbonden hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van sportverenigingen. NOC*NSF heeft de bonden daarom uitgebreid geïnformeerd over hoe zij kunnen aanhaken op de lokale sportakkoorden. De adviseur lokale sport is daarbij van grote toegevoegde waarde, want zij zorgen dat de sportbonden worden vertegenwoordigd bij het maken van lokaal sportbeleid. Bonden kunnen zo meedenken over beleidskeuzes en hebben via de adviseur lokale sport een springplank naar het lokale netwerk. Zo komt sport hoger op de lokale beleidsagenda te staan, wat bijdraagt aan het zorgen voor meer vitale verenigingen.

De bonden waren ook op landelijk niveau betrokken bij het samenstellen van de lijsten met services die vanuit het Sportakkoord kunnen worden ondersteund. Eveline van Tuinen, coördinator opleidingen bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB), legt uit waarom de bond haar niveau-2-opleiding voor trainers en instructeurs op die lijst had gezet. “Dat past binnen de ambitie vaardig in bewegen, een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Iedere sporter verdient een goede trainer of coach. Eigenlijk had ik ook graag niveau-3-opleidingen op de lijst willen hebben, maar dat was helaas niet mogelijk. De aanwezigheid van instructeurs en coaches met een hoger niveau kan bijdragen aan de kwaliteit en stabiliteit van verenigingen. Over dit soort onderwerpen blijven we in gesprek. Zo houden we elkaar scherp.”

Spil in lokaal sportnetwerk

De KNRB informeerde de verenigingen over de mogelijkheden van het Sportakkoord en schakelde met de verschillende adviseurs lokale sport per gemeente over het ondersteuningsaanbod op het gebied van scholingen en opleidingen. Van Tuinen ziet van dichtbij dat de adviseurs lokale sport de spil in het lokale netwerk zijn. “Zonder hen is het voor ons ondoenlijk om te weten wat de lokale regelingen en de financieringsmogelijkheden zijn. Door direct te schakelen met de adviseur lokale sport worden wij ondersteund en kunnen we onze clubs verder helpen.” Het werk van de adviseur lokale sport draagt eraan bij dat de bond en de vereniging het in de toekomst zelf kunnen redden.

Nieuwe deuren openen

Van Tuinen heeft gemerkt dat de lokale samenwerking wordt versterkt en dat soms nieuwe deuren opengaan. “Door de ingang die ze hebben gekregen bij een gemeente, leren verenigingen dat er nog meer mogelijk is. Dat inspireert ze om andere activiteiten op te pakken, zoals het opzetten van aangepast aanbod, met bijvoorbeeld blind roeien. Wij vinden het belangrijk om verenigingen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden binnen lokale sportakkoorden. Daar helpt het contact van onze verenigingsondersteuner met de adviseur lokale sport heel erg bij. Als roeivereniging heb je de gemeente vaak op meerdere vlakken nodig.”

Maatwerk per gemeente

De invulling van de rol van adviseur lokale sport verschilt per gemeente, zegt Chantal Herms. Zij is als adviseur lokale sport actief in de regio IJsselland. “In de kern is het onze taak om aanspreekpunt te zijn en de verbinding te leggen tussen alles wat landelijk wordt aangeboden en de lokale organisaties. De ene gemeente heeft een uitgebreider ondersteuningsapparaat dan de andere. Het verschilt per gemeente wie gesprekspartner is als het over verenigingsondersteuning gaat. We stemmen onze werkwijze af op de bewuste gemeente om de brugfunctie tussen landelijk en lokaal goed te vervullen.”

Herms beschikt over een breed lokaal netwerk in de vijf gemeenten waar zij actief is. Dat ziet zij zelf als het grote voordeel van haar functie. “Ik ben op de hoogte van de ambities in die gemeenten, ik spar met de betrokkenen in de gemeenten en de verenigingsadviseurs: welke stappen passen in de realisatie van het Sportakkoord? Dat stem je af met elkaar. De toegevoegde waarde zit hem volgens mij vooral in het meedenken en een gesprekspartner zijn die samenwerking realiseert en stimuleert en continu inspeelt op de lokale situatie.” 

Regionale samenwerking

Sinds 1 januari zijn de adviseurs lokale sport in duo’s verdeeld over VSG-regio’s (Vereniging Sport en Gemeenten). In de regio IJsselland werkt Herms samen met collega Saskia Smit. Samen hebben ze elf gemeenten binnen die regio onder hun hoede. Herms is enthousiast over die werkwijze. Het heeft ook als voordeel dat ze een regionale koppeling kunnen leggen. “Met de KNRB hebben we bijvoorbeeld een opleiding voor trainers opgezet, waarbij we gemeenteoverstijgend hebben gewerkt door twee roeiverenigingen uit verschillende gemeenten bij elkaar te brengen. Dat is een praktisch voordeel van onze werkwijze. We zorgen zo ook voor regionale verbinding en dragen bij een van de doelen van de sportakkoorden: het versterken van de ondersteuning van de verenigingen.”

Aan de slag

Wil je ook aan de slag met het Sportakkoord? Neem contact op met je sportbond of adviseur lokale sport. Weet je niet wie de adviseur lokale sport van jouw gemeente is? Mail naar info@adviseurlokalesport.nl.