Spring naar content

Armoede en sport: ‘Het is ingewikkelder dan het lijkt’

Steeds meer mensen leven in armoede. Dat maakt het voor beleidsadviseurs en uitvoerende professionals nog belangrijker te weten wat er achter de voordeur speelt. Hoe kijken arme gezinnen aan tegen sport en bewegen, waarom doen ze dit (niet) en wat is ervoor nodig om mensen de positieve effecten van sport te laten ervaren? In deel 3 van 3: Lilith Smidts-Lefever. “Ik heb achteraf nog nooit spijt gehad dat ik ben gaan sporten.”

Lilith is 29 jaar en woont in Breda, samen met haar man en dochtertje van drie jaar. “Ik heb best wel een moeilijke jeugd gehad. We woonden bij alleen m’n vader en leefden in onzichtbare armoede. We moesten eigenlijk zorgen dat dat geheim bleef, daar was m’n vader best wel streng op.”

Doordat Lilith in armoede opgroeide, ontwikkelde ze een ongezonde relatie met eten. “In de periodes dat er eten was, ging ik hamsteren. Daarbij was het een copingmechanisme om dingen te vergeten. Hierdoor heb ik als kind en tiener een eetstoornis ontwikkeld.”

“Als je zwaarder bent is het gewoon veel minder fijn om te bewegen”, vervolgt Lilith. “Je moet meer gewicht met je meedragen met het sporten, bent sneller buiten adem en bent er daardoor ook niet goed in.”

Meer over armoede

Goed aansluiten bij mensen in armoede begint met goede kennis en weten wat er in hun (leef)wereld omgaat. Naast deze videoserie kun je in deze serie met kindportretten lezen wat er bij gezinnen achter de voordeur speelt. Om gemeentelijke voorzieningen te laten aansluiten bij de leefwereld van gezinnen, is het nodig om deze niet in te richten vóór hen, maar mét hen. De artikelenreeks gemeentelijk armoedebeleid rondom volwassenen in armoede biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. Eenzelfde reeks is er over gemeentelijk armoedebeleid rondom jeugd in armoede, sport en bewegen.

Boksen

Nu doet ze elke maandag aan boksen, nadat ze in eerste instantie op zoek was gegaan naar iemand met wie ze naar een sportcoach zou kunnen. “Ik merk een groot verschil met de sportschool, omdat het boksen veel minder anoniem is. In het begin voelde ik me een beetje als dat ene meisje in de klas dat helemaal niet mee kan, maar ik merkte heel snel hoe erg mensen bereid zijn om jou iets te leren.”

Lilith ziet sporten nog steeds als iets functioneels, iets wat ze nodig heeft voor een zo gezond mogelijk lichaam. Ook kijkt ze nog steeds vaak op tegen gaan sporten. “Maar ik heb achteraf nog nooit spijt gehad dat ik ben gaan sporten. Ik ben dan eigenlijk alleen maar trots. Ik probeer me ook telkens in te prenten op voorhand: straks ga je blij zijn.”

Haar tip voor professionals is vooral om niet teveel te oordelen. “Het is ingewikkelder dan het lijkt om te gaan sporten wanneer het niet in je systeem zit.”

‘Grote invloed op sport- en beweeggedrag’

Jamilla Vervoort is als specialist Jeugd werkzaam bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Uit het verhaal van Lilith haalt zij dat bepaalde levensgebeurtenissen of gezondheidsproblemen grote invloed kunnen hebben op iemands sport- en beweeggedrag. “Zeker als daarbij ook nog geldzorgen komen kijken. Het kan ook  het gevoel geven dat sport en bewegen misschien niet voor jou weggelegd is.”

Jamilla vervolgt: “Voor professionals is het belangrijk om oog te hebben voor die levensgebeurtenissen en gezondheidsproblemen. Die kunnen van groot belang zijn en de stap naar beginnen met sport en bewegen best wel groot maken. Juist door hier aandacht voor te hebben kun je die stap verkleinen en er misschien voor zorgen dat mensen wel gaan sporten en bewegen.”

Positieve effecten

Sport en bewegen kunnen voor deze doelgroep veel positieve effecten opleveren. Sport en bewegen zijn een belangrijk middel om sociale competenties te verbeteren. Het kan structuur en richting geven en hen helpen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ze kunnen meedoen. Andere positieve effecten zijn meer zelfvertrouwen, leiderschap, betere studie- of werkresultaten en vele gezondheidseffecten. Lees meer in dit artikel over de effecten van sport en bewegen.

Bewustwording creëren

Met deze video’s willen Jamilla Vervoort en Laura Butselaar, ook specialist Jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, bewustwording creëren en beleidsadviseurs en uitvoerende professionals uitdagen om met een blik kritisch naar hun beleid en voorzieningen te kijken. “Praat met deze mensen. Dat levert waardevolle inzichten op, zeker ook voor het inrichten en uitvoeren van je beleid.”

Lilith Smidts-Lefever is als ervaringsdeskundige werkzaam bij expertisecentrum Sterk uit Armoede. In deze reeks van Kenniscentrum Sport & Bewegen verschenen ook de video’s met Riane Kuzee-Hoogeveen: ‘Ik had er geen ruimte voor in m’n hoofd’ , en Alex Schepel: ‘Het kost veel geld en ik schaam me’.