Spring naar content

Balsportochtend vanuit verschillende sportclubs voor Wijchense jeugd

Wat doe je als zaalsportvereniging als sporten weer mag voor de jeugd, maar alleen buiten sporten wordt toegestaan onder voorwaarden? In Wijchen leidt die uitdaging tot een nieuwe samenwerking. Op initiatief van volleybalvereniging Trivos, wordt de komende zaterdagen een balsportochtend aangeboden aan Wijchense kinderen. Samen met verenigingen voor voetbal, tennis, handbal en basketbal.

Toen Suzanne Loermans, bestuurslid bij volleybalvereniging Trivos in Wijchen, de persconferentie van Rutte bekeek, was haar eerste reactie: “Ojee, er mag alleen nog buiten gesport worden”. Een logische reactie voor een zaalsportvereniging. Suzanne pakte direct de telefoon om even te sparren met Ramon Groenen, een van de hoofdtrainers. Al snel ging het gesprek niet over wat ze niet mochten, maar over wat er wél mogelijk was.

Andere verenigingen enthousiast maken

outdoor volleybal

“Ik wist dat bij voetbalvereniging V.V. Niftrik enkele velden grotendeels leeg staan, doordat zij meer zijn gaan samenwerken met een andere voetbalvereniging. Ik heb de voorzitter gebeld en zij reageerde direct enthousiast. Ze bood ons zelfs aan dat wij een van de velden helemaal mochten gebruiken. Ons eigen bestuur was ook meteen enthousiast, en via een ander bestuurslid werd ook contact gelegd met tennisvereniging L.T.V. Vormer. Ook daar reageerde men positief, maar er was wel meer afstemming nodig omdat de tennisvereniging ook weer ging starten op hun eigen velden.”

Ook niet-leden welkom

Tijdens het overleg over gebruik van de tennisvelden door volleybalvereniging Trivos, ontstond het idee om gezamenlijk een balsportochtend aan te bieden op de zaterdagen. Deze balsportochtend is voor alle Wijchense kinderen toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk, omdat er beperkte ruimte is.

Suzanne vertelt: “We hebben nu al 70 aanmeldingen voor de eerste keer, aanstaande zaterdag. Wij doen dit als verenigingen vooral omdat we mee willen werken aan de oproep van premier Rutte, om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten en bewegen. Het zou natuurlijk mooi zijn als kinderen daardoor enthousiast worden voor volleybal, en misschien zelfs lid willen worden. We kijken even hoe het de komende tijd gaat en wat er op ons af komt. Misschien dat we de komende weken nog gaan proberen om juist de niet-leden en kinderen die bijvoorbeeld in armoede leven gericht te benaderen.”

Protocollen van NOC*NSF en de Nevobo

Vanuit alle hoeken overheerst enthousiasme over het opstarten van de trainingen en de balsportochtend. “Leden, ouders en trainers staan achter onze aanpak. Het grootste deel van onze jeugdleden heeft zich ook al aangemeld voor de buitentrainingen op de velden van V.V. Niftrik. Die trainingsavonden zijn alleen voor onze eigen leden”, legt Suzanne uit.

“We gebruiken de protocollen van NOC*NSF en de richtlijnen die voor de betreffende sportaccommodaties zijn opgesteld. Daarnaast heeft de Nevobo handige documenten gedeeld met tips en oefeningen om training te geven binnen de gestelde richtlijnen.”

Suzanne vertelt welke regels er zoal gelden:

  • “De jeugd traint allemaal op dezelfde avond. We hebben een rooster opgesteld, met voldoende tijd tussen de verschillende groepen die trainen, zodat er een veilige wissel mogelijk is op en rondom de velden.
  • Er is een coördinator aangesteld die ervoor moet zorgen dat trainers weten wat ze moeten doen en dat de regels nageleefd worden.
  • Met het bestuur hebben we afgesproken dat er de eerste weken ook altijd een bestuurslid aanwezig is bij de trainingsavonden.
  • Daarnaast is er een virtuele meeting gepland voor alle trainers, waarbij we de protocollen met elkaar zullen doornemen.”

Trots op inbreng leden

Suzanne Loermans was even bang dat ze nog niet konden starten op zaterdag 2 mei. De gemeente had aangegeven dat ze gefaseerd wilde gaan starten. In de eerste fase met de buitensportverenigingen, en daarna pas met de binnensporten. “Wij hebben ons plan gewoon ingediend en gelukkig kreeg ik 28 april akkoord. We hebben het helemaal zelf opgepakt als vereniging, daar ben ik trots op. Ik moet wel zeggen dat we veel actieve en betrokken leden hebben, die meegedacht hebben. Zo is een van onze leden zelf werkzaam in de sport in een naburige gemeente. Zijn kennis konden we natuurlijk goed gebruiken!”

Meer lezen?

Bekijk meer informatie op de website van Trivos.