Spring naar content

Bedrijfssport anno 2019: het belang van de ‘entertrainer’

In juni 2021 worden in Nederland de European Company Sport Games georganiseerd. Als gastland moet Nederland straks natuurlijk met een groot aantal bedrijven vertegenwoordigd zijn. Sport&zaken heeft de ontwikkeling van Nederlandse bedrijfssport in de afgelopen 15 jaar gevolgd en gestimuleerd. Wij vroegen hen: waar staat Nederland anno 2019 als het om bedrijfssport gaat?

Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt bedrijfssport steeds meer te omarmen. Succesvolle implementatie en positieve ervaringen met bedrijfssport hangen volgens manager bedrijfssport Bas Spijkerman van sport&zaken sterk af van de manier waarop het wordt georganiseerd. Bedrijfssport succesvol opzetten is volgens Spijkerman meer dan op maandagavond met een groepje medewerkers achter een trainer aan hollen: “Zeker als je met bedrijfssport écht het verschil wilt maken in je organisatie.”

Sport als prestatiemiddel

Koplopers in bedrijfssport, zoals Capgemini en ABN Amro, hadden al vroeg door dat het aanbieden van sport voor hun medewerkers positieve effecten had. Waar bedrijfssport in de beginjaren door organisaties nog als een leuk extraatje voor de medewerkers werd gezien, is het nu onlosmakelijk verbonden met het (Human Resource) beleid.

een smartwatch
(Foto: Shutterstock)

Spijkerman: “Vitaliteit is de voorwaarde om te kunnen excelleren in je werk. Health is letterlijk de new wealth en de werkgever draagt hier graag aan bij. Sport wordt tegenwoordig dan ook vaak ingezet als middel om teams en individuen beter te laten presteren op de werkvloer. De programma’s worden toegesneden op de wensen van de medewerker en strak georganiseerd vanuit de HR-afdeling. De overtuiging is dat sport de medewerkers met elkaar in contact brengt. Beweging in je lijf, is beweging in je hoofd én bijkomend wetenschappelijk onderbouwd voordeel: voldoende beweging werkt preventief tegen stress en welvaartsziekten.”

Rendement

Wat nu precies het rendement is van bedrijfssport is volgens Spijkerman tot op heden niet goed terug te vinden in wetenschappelijke publicaties. “Onafhankelijke studies naar de effecten van bedrijfssportprogramma’s gericht op de werkprestatie, gezondheid, ziekteverzuim en de beste organisatievorm zijn schaars en niet eenduidig. Het is nog tamelijk onontgonnen gebied. Een integrale aanpak van het onderzoek is noodzakelijk om boven tafel te krijgen waar nu daadwerkelijk de winst zit en welke risico’s er verbonden zijn aan bedrijfssport.”

De wetenschappelijke onderbouwing laat dus nog even op zich wachten, echter zijn er in de literatuur uiteenlopende schattingen te vinden dat voor iedere euro die wordt geïnvesteerd in bedrijfssport dit zich drie, tot maar liefst negen keer terugbetaalt.

Traditionele én nieuwe sporten

Ervaringen van sport&zaken kunnen in dit geval helpen richting te geven. “Uit de vele vragenlijsten die wij onder bedrijven hebben verspreid blijkt dat fitness, hardlopen, fietsen, zwemmen én wandelen tot op de dag van vandaag de meest populaire bedrijfssporten zijn. Niet verwonderlijk, vindt Spijkerman, “aangezien veel werknemers deze sporten vaak zelf al op individuele basis beoefenen.”

Foto: Bas Spijkerman

Naast de traditionele sporten ziet Spijkerman bij sport&zaken ook een opmars van andere sporten zoals yoga, bootcamp en cross-fit en de combinatiesport triatlon. “Deze sporten zijn vaak met weinig middelen (en op locatie) te realiseren: een vergaderruimte of klaslokaal is in een mum van tijd omgebouwd tot yogaruimte en voor bootcamp heb je de gehele omgeving tot je beschikking als sportveld, inclusief obstakels. De kernwaarden: individueel bewegen gericht op de eigen fitheid en niet afhankelijk zijn van het aantal deelnemers, zoals bij voetbal en hockey, maar wel de geborgen gezelligheid van een groep.”

Kwaliteit is sleutelwoord

Uit de praktijk blijkt dat het samen beoefenen van een sport minstens net zo belangrijk is als de activiteit zelf. Om maximaal resultaat te behalen bij het implementeren van bedrijfssport is kwaliteit het sleutelwoord. Het aanbod moét aansluiten bij de behoeften van de werknemers: de soort sport, tijdstip en niveau zijn hiervan voorbeelden.

Waar volgens Spijkerman vaak aan voorbij wordt gegaan, is de manier waarop de bedrijfssport wordt opgezet binnen de organisatie. “Meestal is het een fanatiek clubje dat al sport die het voortouw neemt. Je kunt je hierbij de vraag stellen of je hiermee ook de beginner motiveert, wat essentieel is om een maximaal rendement te behalen. Daarnaast is investeren in een goede trainer cruciaal.“

‘Entertrainer’

Niet iedere trainer is geschikt als bedrijfssporttrainer; door Spijkerman ook wel de entertrainer genoemd. “De entertrainer is de verbinder van de groep, maar ook de expert die méér weet: over de sport, de training én leefstijl. Als bedrijfssporttrainer krijg je maar één kans om de groep, vaak hoogopgeleide individuen, aan je te binden. De eerste training is dan ook cruciaal. Naast het vermaak en het verbinden van de groep, wordt je geacht geruisloos in te spelen op de niveauverschillen. Doe je dat niet, dan ben je de deelnemer kwijt.”

Essentieel: beweging in het bedrijf!

Ook de manier van communiceren binnen het bedrijf is essentieel. Hoe meer vanuit het bedrijfs-DNA gebracht, hoe beter de beweegboodschap bij medewerkers landt en hoe groter de deelname, hoe hoger het rendement. Hierin speelt het draagvlak een sleutelrol: lead by example. “Is de CEO sportminded en actief binnen het beweegprogramma, dan vertaalt dit zich dit naar een positieve stimulering en motivatie binnen de organisatie”.

Bij sommige bedrijven en organisaties heerst er nog helemaal geen sportcultuur en worden deelnemers aan een sportprogramma met de nek aangekeken. “Zij lijken minder productief, omdat ze een half uurtje tussen het werk door zijn gaan hardlopen. Dat de productiviteit en het resultaat omhoog gaat is voor collega’s niet altijd zichtbaar en lastig meetbaar.”

De manier van organiseren én zeker ook het communiceren over bedrijfssport bepaalt dus mede het succes en het rendement. Door hier vooraf een goede communicatie over op te zetten en de valkuilen te omzeilen worden teleurstellende resultaten voorkomen. “Zo kan een bewustwordingscampagne juist een slimme eerste stap zijn, voordat het hele sportprogramma wordt uitgerold”, aldus Spijkerman.

European Company Sport Games in Nederland

In juni 2022 vormt Gelderland het decor voor de 23ste editie van de European Company Sport Games. De stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! organiseert samen met Team TOC dit unieke evenement. De eerste editie werd in 1977 door Philips in Eindhoven georganiseerd en na 45 jaar vindt in 2022 de “Olympische Spelen voor bedrijfssport” weer in eigen land plaats. De European Company Sport Games is het grootste, meerdaagse sportevenement in Europa met maar liefst 26 verschillende takken van sport. De games worden iedere twee jaar georganiseerd door een Europese stad waar tussen de 5.000 en 7.000 sporters uit 30 verschillende landen elkaar sportief uitdagen.

In 2019 vond het evenement in Salzburg plaats. Het evenement wordt gebruikt om bedrijfssport in Nederland een boost te geven. De sportparticipatie onder werknemers is in Nederland namelijk vrij laag. Daarnaast heeft het evenement een flinke economische impact in de provincie Gelderland: ruim 5.000 sporters komen sporten, eten en drinken en slapen. Het evenement vindt van 22 tot en met 26 juni 2022 plaats.