Spring naar content

Bestuurstaken uitbesteden als sportvereniging

Veel leden hebben geen zin in verplichte vrijwilligerstaken in de vereniging. Het inhuren van een scheidsrechter begint al een normaal verschijnsel te worden. Maar hoe zit het met het grote tekort aan bestuurders? Weinig mensen willen de functie vervullen, maar zonder bestuur is er geen vereniging.

Veel verenigingen hebben dan ook open vacatures in het bestuur. Zittende bestuurders wringen zich daardoor in allerlei bochten om alle ballen hoog te houden. Daar komt bij dat van de bestuursleden steeds meer wordt verlangd. Verenigingen sluiten meer contracten af en moeten aan wet- en regelgeving voldoen. Er ligt steeds meer druk op veiligheid en aansprakelijkheid. Ze hebben te maken met onbehoorlijk gedrag van leden, gemeenten die accommodaties willen privatiseren of deze op andere wijze willen verhuren en natuurlijk moet de financiële huishouding op orde zijn.

Bepaald geen gemakkelijke klus voor de bestuurders. En dan zijn het verenigingsbeleid en het behalen van doelstellingen nog niet genoemd. Ondertussen betekent de toenemende werkdruk van bestuursleden, dat de functie nog minder aantrekkelijk wordt voor vrijwilligers. Het kost hen simpelweg te veel vrije tijd.

Uitbesteding van taken

Steeds meer verenigingen en bestuursleden besteden daarom taken uit. Op juridisch vlak, maar ook in marketing en reclame en de financiën. Meestal doen zij dat als bij de bestuurders specifieke kennis ontbreekt en een professional de doelen eerder, efficiënter (en wellicht ook beter) kan bereiken. Of als er grote belangen zijn.

Maar het inhuren van externe expertise is ook een prima oplossing als het bestuur de taken niet kan bolwerken vanwege een tekort aan mankracht. Er kan en mag van bestuurders niet verwacht worden dat zij met halve kracht het steeds groter wordende takenpakket op zich nemen. Een takenpakket dat inhoudelijk steeds meer vakkennis vraagt van uiteenlopende aard. Dat brengt zelfs risico’s met zich mee wanneer bestuurders zichzelf gedwongen zien besluiten te nemen op een terrein waarover zij over onvoldoende kennis beschikken. Vaak kunnen zij de gevolgen dan niet goed kunnen overzien.

Daarnaast worden bestuurders steeds vaker geconfronteerd met zaken waar zij niet dagelijks mee te maken hebben, maar die wel van grote invloed kunnen zijn op de belangen van de vereniging en haar leden. Bestuurders willen zekerheid en hebben soms behoefte aan advies voor zij een beslissing nemen. Dat dit geld kost, spreekt voor zich. Toch hoeft dat kostenaspect de vereniging niet de kop te kosten. Er is tegenwoordig een groot leger aan zelfstandig professionals in allerlei vormen van dienstverlening dat verenigingen hierin tegen een betaalbare prijs kan bijstaan. Ook voor kleine verenigingen kan externe hulp, zoals het juridische advies, betaalbaar en een slimme keuze zijn.