Spring naar content

handen schudden

een man schudt de hand van iemand anders die buiten beeld is

sportvereniging bestuurstaken uitbesteden