Spring naar content

Bewegen voor nierdialysepatiënten

Nierdialysepatiënten hebben een slechte kwaliteit van leven, en bewegen vaak minder dan leeftijdsgenoten. Behandelaars in het dialysecentrum kunnen patiënten ondersteunen bij het meer bewegen dankzij beweegprogramma’s. In opdracht van de Nierstichting maakte Kenniscentrum Sport & Bewegen daar een factsheet over. Niet alleen vol tips over het opzetten van beweegprogramma’s maar ook over de inhoud.

Nierdialysepatiënten hebben door alle bijkomende problemen vaak een slechtere kwaliteit van leven dan leeftijdsgenoten. Naast een hoger risico op diverse aandoeningen zijn ze vaak vermoeid. Bovendien brengen ze wekelijks erg veel tijd door op de dialyseafdeling.

Voldoende bewegen heeft veel voordelen voor dialysepatiënten:

  • risico’s op bijkomende chronische aandoeningen zoals hart- en vaataandoeningen worden verlaagd;
  • bot- en spierkwaliteit nemen toe;
  • patiënten voelen zich fysiek beter.

‘Bewegen tijdens de dialyse zorgt dat patiënten de dialyse prettiger doorstaan.’

patiënt behandeld nierdialyse in het Ziekenhuis
Deelnemer aan nierstichtingchallenge in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond (foto: Floris Hendriks Maatricht University)

Het is voor veel patiënten lastig zelfstandig aan de slag te gaan met meer bewegen. Het is voor hen dan prettig als hun dialysecentrum een rol kan spelen bij het verzorgen van bewegingsaanbod. Bijvoorbeeld door iets te organiseren tijdens de dialyse, in aansluiting daarop, of daarbuiten met mede-patiënten.

Omdat er nog weinig kennis is over de de wijze waarop een beweegprogramma aangeboden kan worden, heeft Kenniscentrum Sport een factsheet opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit onderzoek, van deelnemende centra aan de NierstichtingChallenge en input van dialysepatiënten.

NierstichtingChallenge

In 2018 heeft de Nierstichting innovatieve projecten van zorgverleners gefaciliteerd die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor nierpatiënten: de NierstichtingChallenge. Acht projectleiders ontwikkelden verschillende beweegprogramma’s. Oefeningen die de patiënten tijdens of na de dialyse konden doen, met of zonder professionele begeleiding.

Inhoud factsheet

De factsheet bevat een stappenplan voor het opzetten van een beweegprogramma, met tips over doelstellingen en welke professionals je kunt betrekken.

In de factsheet staat informatie over:

  • de voor en nadelen van aanbod tijdens of buiten de dialyse, en van individueel bewegen of in groepsverband;
  • de inhoud van het programma, zoals persoonsgerichtheid en opbouw van de intensiteit;
  • het motiveren van patiënten: bij werving, het belang van aansprekend aanbod, setting en het geven van feedback over de resultaten;
  • optimale inzet van personeel: de keuze voor begeleiders met een sportopleiding of voor dialyseverpleegkundigen, en het belang van motiverende gesprekstechnieken;
  • continuïteit van het beweegprogramma.

Lees ook: