Spring naar content

Bij deze sportverenigingen kunnen ook niet-leden bewegen in coronatijd

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders minder bewegen. Ook de jeugd sport minder vaak, omdat een deel van de sportverenigingen al lange tijd noodgedwongen gesloten is. Kinderen tot en met 17 jaar mochten wel trainen bij onder meer tennis- en voetbalverenigingen. TV Nieuwland en vv Floreant verwelkomden dit jaar ook niet-leden. Beide verenigingen hebben activiteiten om jeugd in beweging te houden.

Frans Bogers is technisch coördinator bij TV Nieuwland uit Amersfoort. Hij nam het initiatief voor de maandelijkse sport-inloopmiddagen. “Toen Nederland in december de tweede lockdown inging en sporten minder of niet mocht, wilden we iets doen voor zowel onze eigen jeugdleden als niet-leden. We besloten op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur een sportmiddag te houden. Een middag waarbij ze tennissen, voetballen, hockeyen, volleyballen, badmintonnen, tafeltennissen en jeu-de-boulen.”

Het idee achter het beoefenen van meerdere sporten is tweeledig, legt Bogers uit. “Kinderen vinden het leuk om met elkaar te sporten, zeker in deze tijd waarin ze veel thuis zitten. Bij ons kunnen ze op een laagdrempelige manier meerdere sporten uitproberen, wat leuk is voor de afwisseling. Ook is het goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen om verschillende sporten te beoefenen.”

Coronaprotocol

TV Nieuwland heeft nog en met juni elke maand een sportmiddag. Elke keer komen tussen de 30 en 35 kinderen sporten, met zeven begeleiders bij de activiteiten. De vereniging houdt de kans op besmettingen zo laag mogelijk: overal op het sportpark staat handgel, materialen worden tussendoor schoongemaakt en ouders zijn niet welkom tijdens het sporten. TV Nieuwland heeft van elk kind contactgegevens, mocht iemand toch klachten krijgen. Dat is nog niet gebeurd.

De vereniging heeft mede na contact met de gemeente Amersfoort een coronaprotocol opgesteld. Via buurtsportcoaches, scholen in de buurt en tennisschool Heinerman Tennis is de sportmiddag onder de aandacht gebracht. De maatschappelijke organisatie SRO stelt de materialen kosteloos ter beschikking. Bogers: “Er is veel mogelijk. Je moet soms alleen even je weg vinden en met de juiste mensen in contact komen.”

Coronakilo’s 

Nu sinds 16 maart ook sport voor volwassenen vanaf 27 jaar mogelijk is in groepjes van maximaal vier, wil TV Nieuwland de sportmiddag uitbreiden. Bogers: “Je hoort en leest in de media veel over extra coronakilo’s. We hopen iedereen weer in beweging te krijgen. De belangrijkste voorwaarde voor sportmiddagen is enthousiaste vrijwilligers. De activiteiten kosten TV Nieuwland bijna geen geld en hebben de club al een aantal nieuwe leden opgeleverd. Maar dat is niet de insteek. Wij willen jong en oud gewoon een leuke middag bezorgen met bewegen.”

Floreant

Ook voetbalvereniging Floreant heeft haar sportpark opengesteld voor niet-leden. Elke woensdag en vrijdag nemen 100 tot 120 kinderen deel aan de spelinstuif bij de club. Floreant werkt samen organisator BOOST, dat in Boskoop beweegactiviteiten voor basisschoolleerlingen organiseert onder begeleiding van Sportz Lab en Beweegpartner. De kinderen (4 tot en met 12 jaar) komen voor voetbal en spellen als trefbal, buskruit, hockey en tikspelen.

“In de tweede lockdown konden kinderen een tijd niet naar school en geen reguliere gymles volgen”, zegt Bart van Herk. Hij is vakdocent LO, buurtsportcoach en oprichter van Beweegpartner. “Beweegarmoede heerst al onder kinderen en dat is in de coronacrisis alleen maar toegenomen. Daarom zijn we begonnen met gratis activiteiten in de openbare ruimte. We merkten al snel dat dit bij een sportclub beter zou lukken. Omdat ik al jarenlang lid en speler van Floreant ben, heb ik gevraagd of zij de accommodatie een keer beschikbaar wilden stellen. Toen naar de eerste instuif meteen 120 kinderen kwamen, hebben we besloten het voort te zetten.”

Behoefte

Nu sporten elke woensdag en vrijdag kinderen bij de voetbalclub uit Boskoop, die in de voorjaarsvakantie ook een glow-in-the-darktoernooi hield voor de oudere jeugd. Gymdocenten en vrijwilligers van Floreant begeleiden de activiteiten. De instuif vervult een behoefte van kinderen en hun ouders, merkt Van Herk. “We promoten de instuif via de basisscholen, ons eigen Instagramaccount en socialmediakanalen van Floreant. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de hoge opkomst de eerste keer vooral kwam omdat ouders hun kinderen graag weer eens wilden laten buitenspelen. Het is dan aan ons de de jeugd te behouden – en dat is gelukt.”

Samenwerking

De activiteiten in Boskoop zijn op één veld, maar er wordt ook gebruikgemaakt van de bosjes en de tribune om verstoppertje te spelen. Van Herk zou graag de spelletjesmiddagen blijven organiseren. De gemeente heeft al een verzoek gedaan om ook voor de oudere jeugd een programma samen te stellen. “We zullen ons in de toekomst wat meer richten op kinderen die thuis minder gestimuleerd worden om te sporten en bewegen. Door de coronacrisis lopen zij een nog grotere achterstand op in hun motorische ontwikkeling. Hopelijk kunnen we de samenwerking met Floreant voortzetten en andere sportverenigingen erbij betrekken. De sportverenigingen zijn mede dankzij de samenwerking met basisscholen, Floreant en andere instanties zo’n groot succes.”