Spring naar content

Bijdragen aan een actieve leefstijl van je patiënten? Ga met de prestatie-indicatoren aan de slag

Bewegen is een essentieel onderdeel van revalideren, daarover is zo ongeveer iedereen het eens. Maar hoe kom je als revalidatiearts, bewegingsagoog, fysiotherapeut of sport- en beweegconsulent te weten of je patiënt actief genoeg blijft? Met behulp van vijf prestatie-indicatoren die zijn ontwikkeld door de werkgroep Bewegen en Sport van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) in samenwerking met het programma Revalidatie, Sport en Bewegen/Onbeperkt Sportief krijg je hier meer zicht op.

De indicatoren zijn eenvoudig toe te passen en helpen je bovendien meer inzicht te krijgen in de prestaties van de instelling. De uitkomsten kunnen ook bijdragen aan het verder profileren van je instelling.

5 Indicatoren Sport en Bewegen

Er zijn vijf indicatoren ontwikkeld, waarbij onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Beschikt je instelling over een goed netwerk? Kun je patiënten verwijzen naar genoeg organisaties op het gebied van sport en bewegen? Kan iedereen een passend advies krijgen? Is een netwerk opgebouwd met clubs en andere sportorganisaties?
  2. Deugt de verwijsstructuur? Is vastgelegd hoe en wanneer welke informatie wordt doorgegeven? En hoe koppelt de sport- en beweegconsulent informatie terug?
  3. Ligt vast aan welke eisen de consulent moet voldoen? Is er een vast systeem voor zijn advies? Vindt een intakegesprek plaats, daarna een adviesgesprek en vervolgens counseling?
  4. Spreekt de consulent na zijn advies de patiënt nog minimaal één keer en maximaal vier keer? Komen dan persoonlijke factoren aan de orde? Kan de patiënt zelf contact opnemen als hij een vraag heeft?
  5. Meet je welk percentage patiënten een jaar na het einde van de behandeling nog aan sport doet? Bereiken ze het gestelde doel?

De set prestatie-indicatoren kan door revalidatie-instellingen worden gebruikt als een intern kwaliteitsinstrument. Daarmee zullen de indicatoren naar verwachting een bijdrage gaan leveren aan borging van bewegen en sport tijdens en na afloop van de revalidatie- behandeling.

Zelf met de indicatoren aan de slag en bijdragen aan een actieve leefstijl van patiënten? Zie voor de volledige en uitgebreide omschrijving van de indicatoren het document prestatie- indicatoren en het rapport Sectorbrede implementatie op de website van revalidatiegeneeskunde