Spring naar content

Borging (3): hoe ga je op zoek naar geld?

De kunst is niet om een sportproject te starten, maar om het levensvatbaar te houden ook als de subsidie ophoudt. Zonder evenwicht in kosten en opbrengsten zijn de meeste projecten gedoemd te mislukken. Kijk dus in een vroeg stadium hoe het initiatief straks financieel overeind blijft. Hoe ga je op zoek naar geld? In dit artikel lees je de belangrijkste tips voor het financieel borgen van je project.

Subsidies zijn erg belangrijk in de sport- en beweegsector. Daar is niets mis mee. Als subsidie gebruikt wordt om structureel of regulier aanbod te financieren, is het logisch dat er een financieringsprobleem ontstaat als de subsidie stopt. Ga daarom zo snel mogelijk, liefst al voor de start van het project, aan de slag met een plan voor structurele financiering van je aanbod. Probeer een project dus niet te zien als iets tijdelijks, maar als het begin van een voortdurende verandering.

een groep mensen aan het wandelen
(NP) (Foto: Kenniscentrum Sport)

Tips voor financiële borging

Tip! Factsheets over financiële borging en de criteria van het Oranje Fonds voor het aanvragen van geld voor sociale sportinitiatieven.

Het klinkt logisch, maar denk er aan om inzichtelijk te maken wat jouw sport- en beweegproject oplevert. Heb je goed zicht op de kosten en de baten, dan kun je op zoek naar financiering. Hierbij is de koppeling met monitoring en evaluatie en marketing en media essentieel. Jouw zoektocht naar financiering is veel gemakkelijker als je jouw aanbod aantrekkelijk kunt presenteren en weet wat het oplevert.

 1. Je hebt kosten en kosten
  Maak in je begroting onderscheid tussen verschillende soorten kosten. Denk aan loonkosten, huisvestigingskosten, aanschaf en onderhoud van materialen, kosten voor opleidingen, werving en communicatie. Dit geeft een prettig overzicht en het is makkelijker om financiering te vragen voor bepaalde kostenposten bij specifieke bedrijven.
 2. Maak onderscheid tussen eenmalige en structurele kosten.
  Eenmalige kosten kunnen goed met opstartsubsidies (zoals de Sportimpuls) gefinancierd worden. Voor structurele kosten moet in elk geval op den duur ook structurele financiering worden gezocht.
 3. Maak onderscheid tussen verschillende baten
  Het gaat niet alleen om de euro’s, maar ook de inzet van uren, materialen of een accommodatie kun je zien als inkomsten. Maak een meerjarenbegroting, die een paar maanden doorloopt na de ‘projectperiode’ die is gefinancierd met subsidie.
 4. Zorg voor financiering vanuit meer bronnen
  Meer dan een geldbron maakt je minder kwetsbaar. Denk aan een deelnemersbijdrage, samenwerkingspartners (uren, materialen), gemeente (accommodatie, financiering), bedrijven en fondsen. Ga na of er lokale organisaties zijn die een bepaald probleem ervaren met jouw doelgroep, waarvoor jij wellicht een (gedeeltelijke) oplossing hebt. Bedenk ook dat geldschieters sneller geneigd zijn een klein bedrag bij te dragen dan een groot bedrag.
 5. Verplaats je in de geldschieter
  Vertel mogelijke geldschieters wat jouw project oplevert voor de doelgroep en voor hen. Stel vragen, en probeer aan te sluiten bij de behoefte en de problemen van de ander. Durf het gesprek aan te gaan met bedrijven in jouw regio. Je kunt hen beter niet vragen om sponsoring, want die vraag krijgt een bedrijf waarschijnlijk wekelijks. Bedenk dat je als sportorganisatie van alles te bieden hebt aan een bedrijf en ga hierover in gesprek.

Samen in Beweging in Oosterhout

De aanleiding voor dit Sportimpuls-project was de ambitie en verbinding te maken tussen zorg en bewegen. Met ‘Samen in beweging’ maken de professionals de overstap van zorg naar sport voor patiënten gemakkelijker. Er wordt gebruik gemaakt van de interventie BeweegKuur. Het doel is dat deelnemers structureel gaan bewegen in het reguliere aanbod in de wijken. Subdoelen zijn het integreren van leefstijladvisering in de patiëntcontacten van de eerstelijnszorg. En het verbeteren van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod in Oosterhout ten aanzien van nieuwe doelgroepen. Het project is voortgezet met financiering van een zorgverzekeraar en met de inzet van zorgverleners.

Tip! Zoek in de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen naar diverse subsidiemogelijkheden.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.