Spring naar content

Borging (4): hoe ga je om met vrijwilligers en medewerkers?

Iedere projectleider weet dat borging belangrijk is, maar niet iedereen heeft er een beeld bij. Borging of verduurzaming betekent niet: in één keer iets regelen en dan klaar. Het is een proces zonder begin- of eindpunt en het draait ook om veel meer dan geld alleen. In dit artikel zoomen we in op het belang van deskundige mensen. De juiste persoon op de juiste plek. Hoe kom je aan deze mensen en zorg je ervoor dat hun kennis en vaardigheden behouden blijven?

Deskundige mensen

Borging valt of staat ook met de inzet van deskundige mensen. Deskundige begeleiders of trainers geven deelnemers een veilig gevoel. Het draagt bij aan tevredenheid, kwaliteit en dus ook aan duurzaamheid. Behalve voor deelnemers, is dit ook een belangrijk argument richting samenwerkingspartners, verwijzers en mogelijke geldschieters. Probeer taken en verantwoordelijkheden te verdelen over verschillende mensen en zorg ervoor dat kennis wordt vastgelegd en dus overdraagbaar is.

Inzet van de juiste mensen

Met de inzet van de juiste mensen, kun je jouw aanbod borgen in de wijk of in de sportvereniging. De buurtsportcoach of combinatiefunctionaris kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Denk ook aan de inzet van vrijwilligers en stagiairs. Met name de inzet van vrijwilligers binnen de vereniging of uit de wijk, draagt bij aan verduurzaming en draagvlak. Ook voor de inzet van vrijwilligers geldt dat je aandacht moet hebben voor kwaliteit en deskundigheid. Door stagiairs op een slimme manier in te zetten, bespaar je kosten.

Bedenk wel dat projecten die afhankelijk zijn van een of enkele personen kwetsbaar zijn. Als iemand wegvalt, komt het hele project in gevaar. Sorteer hier dus op voor door belangrijke zaken vast te leggen en te delen met elkaar.

Inzet van maatjes

In het sociaal domein en in welzijnsprojecten is het heel gebruikelijk dat maatjes of buddies de deelnemers (gedeeltelijk) begeleiden of coachen. Dit is in meerdere opzichten van meerwaarde. Veel kwetsbare mensen hebben veelvuldig contact met hulpverleners en professionals, maar juist een klein sociaal netwerk. Contact met ‘gewone’ mensen, vrijwilligers en maatjes is voor hen heel waardevol.
Ervaringen en tips vanuit het programma Kracht van Sport met de inzet van maatjes zijn gebundeld in een factsheet. Kijk voor meer tips op de website van het Oranje Fonds.

Tips en tools

 1. Mensen vroeg betrekken
  Bedenk bij het begin van een project, welke mensen (met specifieke competenties of een bepaald netwerk) je in de toekomst nodig hebt. Informeer en bevraag deze mensen in een vroeg stadium, om draagvlak te creëren.
 2. Aandacht voor behoud mensen
  Verloop van medewerkers en vrijwilligers gaat vaak ten koste van kwaliteit. Bekijk hier de tips en tools over werven van vrijwilligers en behouden van vrijwilligers.
 3. Beoordeel kwaliteiten van mensen
  Door gebruik te maken van vrijwilligers of stagiairs, kun je kosten besparen. Maar als dit ten koste gaat van de kwaliteit, levert het waarschijnlijk geen bijdrage aan borging op de lange termijn. Bedenk dus goed wat je aan vrijwilligers over kunt en wilt laten. En aan welke eisen ze moeten voldoen.
 4. Zoek samenwerking
  Voor een (grote) sportaanbieder kan een samenwerking met een onderwijsinstelling erg aantrekkelijk zijn. Deze samenwerking, en ook de begeleiding van stagiairs, kost natuurlijk tijd. Maar je krijgt er wel veel voor terug, in de vorm van menskracht en kennis.
 5. Denk breder dan sportopleidingen
  Als je op zoek gaat naar stagiairs, ligt het voor de hand om een mbo’er sport en bewegen of een alo-student te zoeken. Ook andere (universitaire) studenten kunnen echter een bijdrage leveren, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring en evaluatie of marketing en media.
 6. Zorg voor goede begeleiding
  Of een train-de-trainer constructie, waarmee je kennis en ervaringen borgt binnen je organisatie.
  Interessante trainingen en opleidingen vind je bij de Academie voor Sportkader of op de overzichten met relevante opleidingen voor betrokkenen bij Sportimpuls projecten.
 7. Leg belangrijke zaken vast
  Deel de kennis en documenten van jouw project. Denk hierbij aan verslagen van bijeenkomsten en overleggen, voortgangsverslagen van projecten, een handboek, formats voor brieven en flyers, etc. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van Dropbox of Google Drive om deze documenten te delen.

Kracht van Sport-project Trainerskracht

Het Kracht van Sport-project ‘Trainerskracht’ 11 van samenwerkingspartners VV De Meern, Stichting Harten voor Sport en Hogeschool Utrecht maakt slim gebruik van studenten van diverse opleidingen. Meer informatie over de inzet van studenten en dit project vind je op de website Sociale Vraagstukken.

Formupgrade in Arnhem

Beweegcentrum Formupgrade in Arnhem investeert veel tijd in de begeleiding van stagiairs en de samenwerking met opleidingsinstituten. De investering levert zeker ook wat op; Formupgrade kan inmiddels ‘kiezen’ uit de beste stagiairs, want het Beweegcentrum is een populaire stageplek geworden.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.