Spring naar content

Borging (5): hoe ga je om met je partners?

Waarschijnlijk hebben jij en je partners een gezamenlijk doel met jullie sport- en beweegproject. De kans op succes neemt toe als partners jouw project voor langere tijd opnemen in hun programma’s. In dit vijfde artikel in een reeks over borging gaan we in op de omgang met partners.

Vaste bijdrage

Bernard Wientjes en Clémence Ross-van Dorp in gesprek over Presentatie Werkend Winnen
(foto: Jeroen Poortvliet)

Duurzame samenwerking draagt bij aan een breed draagvlak voor een project, maar bijvoorbeeld ook aan een continue aanwas van deelnemers. Hoe meer de samenwerkingspartners overtuigd zijn van het belang en de kansrijkheid van het aanbod, hoe sneller ze geneigd zullen zijn om een vaste bijdrage te leveren.

Voor borging van het project is het belangrijk dat taken en rollen van samenwerkingspartners worden opgenomen in hun bestaande werkzaamheden. Als jouw aanbod is ingebed in het beleid van samenwerkingspartners (denk ook aan gemeente en/of opdrachtgever) is de stap naar structurele financiering gemakkelijker te zetten.

Partners hebben verschillende belangen

Als het goed is, hebben partners een gezamenlijk doel. Betrokkenheid bij het aanbod, moet voor hen iets opleveren. Het kan echter heel goed zijn, dat samenwerkingspartners andere belangen hebben dan jij. Een belangrijke succesfactor in samenwerking is openheid over elkaars belangen. Door open te zijn en interesse te tonen in de situatie van de ander, creëer je vertrouwen. Dat is de basis voor een duurzame samenwerking.

Borging: Tips en tools bij samenwerking

  1. Werk je voor het eerst samen? Wees je ervan bewust dat de andere partij bijna altijd een beeld van jou of je organisatie heeft. Van deze beelden raak je alleen op de hoogte door met elkaar in gesprek te gaan. Dit doe je door vragen te stellen, in plaats van slechts te vertellen wat jij te bieden hebt.
  2. Bespreek gezamenlijk wat je wilt bereiken en waarom. Wat is het gezamenlijke doel? Hier kun je gedurende het project altijd op terugvallen, als de samenwerking even wat minder gaat.
  3. Je kunt alleen goed samenwerken als je de belangen van de ander kent en begrijpt. Bespreek die belangen dus open met elkaar. Bedenk dat het niet vies is om belangen te hebben. Iedereen heeft een eigen belang en een organisatiebelang. Door hier open over te zijn, geen vooroordelen te hebben en interesse te tonen, werk je aan vertrouwen.
  4. Sta af en toe stil bij het samenwerkingsproces, door evaluatie of een reflectiemoment. De tijdlijnmethode is hiervoor een geschikt instrument.

Illustratie over de tijdlijnmethode ter ondersteuning van de tekst
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Lees meer over samenwerken

Uit verschillende samenwerkingsvormen zijn lessen getrokken, o.a. uit de samenwerking tussen sportaanbieders en zorgverleners. Lees de artikelen hierover met daarin opgenomen, tips en tools:

Bij samenwerken is ook de persoonlijke klik en energie in het team erg belangrijk. Probeer binnen de organisatie van de samenwerkingspartners die mensen te betrekken die een bijdrage leveren aan de energie in het team. De kans op blijvende betrokkenheid is dan groter.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.