Spring naar content

Borging (7): hoe organiseer je marketing?

Wie is je doelgroep en wat wil die? En hoe maak je duidelijk wat het resultaat is van jouw sport- en beweegproject? Belangrijk is dat je duidelijk maakt wat je doet en waarom. Leef je in in je doelgroep. Die bestaat niet alleen uit deelnemers. Ook partners als gemeenten en zorgverleners maken er deel van uit. In dit artikel in een reeks van 7 over borging besteden we aandacht aan marketing van je project.

Zichtbaarheid en profilering

Het voortbestaan van een project valt of staat met voldoende deelnemers en voldoende draagvlak. Zichtbaarheid en profilering zijn hierin heel belangrijk. Zichtbaarheid is nodig om voldoende deelnemers te werven. Daarbij is het van belang dat je laat zien wat jouw aanbod uniek maakt ten opzichte van anderen.

Hiervoor moet je je natuurlijk inleven in je doelgroep maar kruip ook eens in de huid van de verwijzers. Heb je bijvoorbeeld aanbod voor ouderen en chronisch zieken? Laat dan aan de doelgroep en zorgverleners zien waarom jij kwaliteit en veiligheid kunt bieden. Heb je aanbod voor jongeren? Focus dan jouw communicatie bijvoorbeeld op plezier of uitdaging, afhankelijk van waar de behoefte lokaal ligt.

Communiceren van resultaten

Zet communicatie ook in om slim de (verwachte) opbrengsten en resultaten van je project onder de aandacht te brengen. Daar zit ook de verbinding met monitoring en evaluatie en financiering. Door monitoring & evaluatie krijg je zicht op de opbrengsten van jouw aanbod en inzicht in de wensen van de doelgroep. Door goede zichtbaarheid en profilering zal de zoektocht naar financiering makkelijker worden.

Voor de verduurzaming van je project is het essentieel om de opbrengsten goed in beeld te brengen. Hiervoor heb je een monitoring en evaluatieplan nodig, maar ook een communicatieplan. Want het is belangrijk om – ook al ben je op zoek naar financiering – vooral te vertellen over de opbrengsten en resultaten van je project, en niet alleen over de kosten.
Laat zien wat de resultaten zijn en wat jouw initiatief uniek maakt.
Tips zijn te vinden in de factsheet ‘Zichtbaar maken van opbrengsten’.

Tips en tools voor marketing

  1. Doe een doelgroepanalyse, waarin je beschrijft wat je doelgroep is, wat kenmerken zijn van de doelgroep, waar je doelgroep te vinden is en wat hun wensen en behoeften zijn. Zoek in je kernwaarden en communicatieboodschap aansluiting bij dat wat je doelgroep belangrijk vindt.
  2. Maak ook een analyse van de wijk: wat zijn kenmerken van de wijk, wie zijn de inwoners, hoe ziet de fysieke omgeving en de beweegruimte eruit, wat is er al aan sport- en beweegaanbod en wat ontbreekt nog? Maak gebruik van deze kennis in je kernwaarden en communicatieboodschap.
  3. Bedenk een pakkende communicatieboodschap. Vertel vooral waarom je iets doet, met wat voor een doel of ambitie. Onderzoeker en trainer Simon Sinek legt in een kort filmpje uit waarom je op die manier makkelijker kunt inspireren dan met uitleggen wat je doet, of hoe je het doet.

Op de website van pitcholoog Edo van Santen vind je veel praktische tips en video’s over het houden van inspirerende pitches en presentaties. Het is de moeite waard om – bijvoorbeeld voorafgaand aan een overleg met nieuwe partners of financiers – hiermee te oefenen. Je vindt diverse filmpjes van hem op youtube.

Lees meer