Spring naar content

Borging (2): hoe trek je deelnemers?

Deelnemers krijgen en enthousiast houden. Daar moet je moeite voor willen blijven doen. Je project is pas een succes als de doelgroep deelneemt en blijft deelnemen. Zorg dat je weet wat je doelgroep wil en zorg dat je in staat bent dit te bieden. In dit tweede artikel uit een reeks van 7 enkele tips en verwijzingen.

Genoeg deelnemers

Om een project voort te zetten zijn voldoende deelnemers nodig. Bovendien geldt vaak: hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten per persoon. Besteed dus niet alleen aandacht aan werving van nieuwe deelnemers, maar maak ook een plan hoe je de ingestroomde deelnemers bindt en behoudt. Als je kortdurende activiteiten aanbiedt, is voortdurende aanwas van nieuwe deelnemers belangrijk. Bedenk dat aantallen deelnemers ook interessant zijn voor partners en potentiële financiers. Je laat hiermee immers zien dat jouw aanbod voorziet in een behoefte.

Behoefte van de doelgroep

De behoefte van de doelgroep is een belangrijk startpunt. Zorg dat je jouw doelgroep kent, dat je weet wat die leuk vinden om te doen en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Probeer er ook achter te komen wat de groep motiveert om te gaan bewegen of juist om niet te bewegen. Al deze informatie kun je goed gebruiken in de ontwikkeling van je aanbod, je werving en verdere communicatie.

Kwaliteit

Naast vraaggericht werken is de kwaliteit van het aanbod belangrijk. Kwaliteit heeft te maken met de tevredenheid van deelnemers en samenwerkingspartners maar ook met de kwaliteit van de begeleiders en trainers. Monitoring en evaluatie geeft inzicht in de verschillende onderdelen van kwaliteit.

Ga niet zelf het wiel uitvinden. In de database Sport- en Beweeginterventies staan tientallen aanpakken (interventies) beschreven, die op meerdere plekken goed zijn uitgevoerd. Er staan handleidingen en voorbeelden, want al deze aanpakken kun je aanpassen naar jouw lokale situatie.

6 Tips om deelnemers te krijgen en te behouden

  1. Vraag wat je doelgroep wil – Sluit aan de wensen en mogelijkheden (lichamelijk, financieel, praktisch). In de Buurtscan staan verschillende instrumenten om je doelgroep of partners in de wijk te bevragen.
  2. Doe iets nieuws – Ga niet concurreren met andere aanbieders in de wijk, wees origineel en doe iets nieuws of iets duidelijk anders.
  3. Gebruik kennis die mensen hebben – Maak gebruik van de kennis van de gemeente, wijkagent, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en anderen. Wat weten zij van de doelgroep en wat zijn hun problemen waar jij wellicht mee kan helpen? Deze mensen kunnen je helpen om je aanbod te versterken, maar kunnen ook deelnemers door op jouw aanbod wijzen.
  4. Sta open – Wees flexibel en sta open voor ideeën van anderen. Dit vergroot het draagvlak en de kansen om het aanbod voort te zetten.
  5. Vraag een bijdrage – Vraag vanaf de start een kleine eigen bijdrage aan deelnemers. Dit zorgt ervoor dat mensen minder vrijblijvend deelnemen en dat ze niet direct afhaken als de subsidie stopt en een eigen bijdrage noodzakelijk wordt.
  6. Meten is weten – Vraag deelnemers, ouders en verwijzers regelmatig naar hun tevredenheid. Dit kun je gestructureerd doen via een korte vragenlijst. Maar je kunt ook op mensen afstappen na de activiteit, langs de lijn, of na een overleg. Het belangrijkste is dat je iets doet met de feedback die je krijgt.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.