Spring naar content

Borging (1): houd je project in stand

Borging betekent beschermen tegen verwateren volgens het woordenboek van Van Dale. Vertaald naar projecten voor sport en bewegen: hoe begin je ermee en hoe houd je die in stand, ook als je geen subsidie meer krijgt? Dit is het eerste artikel in een reeks van 7 over borging. We geven om te beginnen tips algemene tips om je project, evenement of initiatief toekomstbestendig te maken.

Iedere projectleider weet dat borging belangrijk is, maar velen hebben er niet echt een beeld bij. Borging of verduurzaming betekent niet: in één keer iets regelen en dan klaar. Het is een proces zonder begin- of eindpunt en het draait ook om veel meer dan geld alleen. De activiteiten die je aanbiedt, moeten op peil blijven. Medewerkers moeten hun kennis bijhouden en alle partners moeten betrokken blijven. Daarnaast zijn zaken als monitoring & evaluatie en marketing & media onmisbaar, bijvoorbeeld om die financiering te regelen. Al deze onderdelen van borging hangen met elkaar samen en grijpen op elkaar in. Steeds opnieuw bekijken of je het wel goed doet is een noodzaak.

“Borging heeft voor mij geen begin- of eindpunt. Er moet steeds aan worden gewerkt.”

Een leider van een Sportimpuls-project

Bouwstenen voor borging

Met behulp van onderstaande 6 bouwstenen, kun je een sport- en beweegproject borgen:

  1. Een sterk en uniek aanbod dat voorziet in een lokale behoefte
  2. Voldoende geld, afkomstig uit diverse financieringsbronnen
  3. Structurele betrokkenheid van deskundige trainers, begeleiders, projectleider
  4. Samenwerking met partners in de wijk, die overtuigd zijn van het belang en de kwaliteit van het aanbod
  5. Inzicht in resultaten en effecten van jouw aanbod door monitoring en evaluatie
  6. Bekendheid van (de opbrengsten van) jouw unieke aanbod door goede marketing

Bekijk ook deze infographic over de 5 stappen voor samenwerken en borgen van projecten:

Infographic-Samenwerken-en-borgen-van-projecten-voor-ouderen

Helaas is er geen kant en klaar antwoord te geven op de vraag: hoe houd ik mijn lokale sport- en beweegproject levensvatbaar? Met tips, praktijkvoorbeelden en tools voor elke bouwsteen wordt de borging van jouw lokale sport- en beweegproject wel eenvoudiger.

Meer lezen? Vind publicaties over borging in de Kennisbank Sport en Bewegen.