Spring naar content

Buurtsportcoach Harry Hamstra kijkt kritisch naar zijn werk

Harry Hamstra werkt al zo’n jaar of tien als sportbuurtwerker en buurtsportcoach, eerst in Utrecht en nu bij SRO in Amersfoort. Hij doet mee aan het EVC-traject voor de erkenning van verworven competenties van Kenniscentrum Sport. ‘Het is altijd nuttig om eens goed te kijken naar je werk: wat doe je en hoe voer je het uit? Ik wil meer zicht op wat ik allemaal precies in mijn takenpakket heb.’

“Ik vind het leuk om kritisch naar mijn werk te kijken.”

Zijn leidinggevende vroeg hem op een gegeven moment of hij interesse had in een EVC-traject voor het inventariseren van al zijn opgedane kennis en vaardigheden. ‘Ik ben me erin gaan verdiepen en het leek me interessant om te bekijken welke competenties ik als buurtsportcoach daadwerkelijk heb. Zo’n EVC-traject levert een duidelijk beeld op van het werk, verwachtte ik. Met die insteek ben ik mee gaan doen.’

Wat hoort er zoal bij je huidige takenpakket?

Buurtsportcoach Harry Hamstra
Buurtsportcoach Harry Hamstra (Foto: Bert Beelen)

‘Ik ben onder meer coördinator stedelijke evenementen. Samen met mijn collega’s organiseer ik grote evenementen in Amersfoort zoals de Special Heroes Battle voor kinderen met een beperking. Ik ondersteun sportverenigingen. Ik begeleid stagiairs. En ik ben projectleider CityTrainer: we geven cursussen aan mensen tussen de 14 en 23 jaar die geïnteresseerd zijn om iets met sport te doen. Ik leid ze op zodat ze zelf sportactiviteiten kunnen gaan organiseren. Als buurtsportcoach werk ik samen met allerlei organisaties in de gemeente: sportverenigingen, scholen, partijen uit de zorg- en welzijnssector.’

Heeft je opleiding je goed voorbereid op je functie als buurtsportcoach?

‘Ik heb de opleiding Sport en Bewegen aan de CALO in Zwolle gedaan en deed afgelopen jaren veel cursussen. Ik heb bovendien een post-hbo-opleiding Management, Organisatie en Strategische verandering afgerond. Dat geheel heeft me goed voorbereid op mijn werk, ik heb veel handvatten gekregen. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik in de praktijk uiteindelijk het snelste heb geleerd. Er zijn veel situaties in mijn werk waarop de theorie me niet kon voorbereiden. Neem conflicthantering of het werken met kinderen met een beperking.’

Wat is het leukste of juist lastigste aan je werk?

‘Het is heerlijk om mensen in beweging te krijgen. Tijdens de Special Heroes Battle komen zo’n 200 kinderen uit het speciaal onderwijs heerlijk sporten op de velden van voetbalvereniging CJVV in Amersfoort. Ik zie allemaal blije gezichten. Ze zijn lekker aan het bewegen, terwijl ze dat anders niet zomaar zouden doen. Lastig is soms dat je met de realiteit van andere mensen geconfronteerd wordt. Ik zie mensen die het moeilijk hebben, die niet de financiële middelen hebben om te sporten, die een slechte thuissituatie hebben, die moeten omgaan met een beperking.’

Je doet mee met de EVC-pilot van Kenniscentrum Sport. Hoe bevalt dat?

‘Het is boeiend. Ik vind het leuk om kritisch naar mezelf te kijken, wat doe ik goed, wat gaat minder, waar kan ik nog wat van leren? Het is een soort zelfreflectie. Ik wil een goed beeld krijgen van de kennis en vaardigheden die ik heb. Ik ben er al achter gekomen dat ik competenties heb die ik eigenlijk niet had verwacht. Bovendien hoop ik dat het EVC-traject mijn werkgever SRO een goed beeld geeft van welke competenties wij bezitten en welke bijscholing wellicht nodig is. Het kan ook leiden tot een beter functieprofiel.’

Voor het EVC-traject stel je een portfolio samen, wat heb je er bijvoorbeeld in zitten?

Harry Hamstra als scheidsrechter tijdens een voetbalwedstrijd
Buurtsportcoach Harry Hamstra tijdens een voetbalwedstrijd (Foto: Bert Beelen)

‘Ik heb allerlei documenten bij elkaar gezocht waaruit blijkt wat ik doe voor bijvoorbeeld de Koningsspelen, de Special Heroes Battle, de Cruyff Court Kampioenschappen en de cursus CityTrainer. Er zit materiaal in dat laat zien welke rol ik speel bij voorzittersoverleggen van sportverenigingen en bij het opstellen van gedragsconvenanten. Het is een scala aan werkzaamheden. Het valt me op dat ik heel veel doe, meer dan ik mezelf bewust ben.’

Krijg je leuke reacties?

‘Mijn manager is heel enthousiast, hij leest alles door wat ik aanlever, het geeft hem ook een beter beeld van wat we als buurtsportcoaches doen. Ik representeer toch de twintig andere buurtsportcoaches hier in Amersfoort.’

Is het een aanrader, zo’n traject om je competenties in beeld te brengen?

‘Dat is het zeker. Het is altijd goed om te kijken naar wat je doet en hoe je het doet. Ik denk dat mijn collega’s ook graag hadden meegedaan. Het is wel druk, we zitten in een overvolle periode met veel evenementen. Bij het EVC-traject komt meer kijken dan ik van te voren verwacht had. Maar ik schiet op met het samenstellen van mijn portfolio, ik ben bijna klaar.’

Wat betekent dit EVC-traject voor je loopbaan, denk je?

‘Ik heb nog geen idee, ik moet het eindresultaat ook nog afwachten. Misschien kan ik het Ervaringscertificaat gebruiken als ik in de toekomst ga solliciteren. Ik ben heel benieuwd wat andere werkgevers hiervan vinden bij een sollicitatie.’ Uitgebreide informatie over de EVC-pilot staat op de website van Kenniscentrum Sport.

Fotografie: Bert Beelen