Spring naar content

Buurtsportcoach in de coronacrisis: van digitale challenge tot bijspringen bij de voedselbank

Buurtsportcoaches vinden in deze tijd van het coronavirus, waar scholen en (sport)voorzieningen sluiten, manieren om kwetsbare groepen in beweging te krijgen. Ze verbinden vraag naar en aanbod van sport en bewegen op een creatieve manier binnen de gestelde kaders van het RIVM. En ze dragen ook op andere manieren hun steentje bij en vervullen een maatschappelijke rol. In het land zien we verschillende inspirerende initiatieven die we via deze pagina graag met jullie delen.

23 april – Sigrid Schweitzer, coördinator Schagen en Hollands Kroon, Team Sportservice:

De Meedoen tas sport & cultuur

Team Sportservice biedt aan gezinnen waar het niet vanzelfsprekend is dat er speelgoed, een computer of laptop in huis staat, een ‘analoog’ tasje aan. Een tas boordevol sportieve en culturele spellen en spullen voor gezinnen met kinderen van 4 tot en met 12 jaar: de Meedoen-tas. De tas bevat allerlei leuke en interessante dingen waarmee kinderen kunnen spelen en in beweging blijven! Omdat wij willen dat iedereen in deze nare crisistijd plezier moet kunnen beleven en blijven bewegen.

Meerdere kantoren van Team Sportservice hebben tasjes samengesteld met speelgoed voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar die het wat minder breed hebben. Het kantoor in Schagen, heeft samen met het kantoor in Den Helder de tasjes verspreid naar duizend gezinnen die leven op bijstandsniveau. De gratis Meedoen-tas is een combinatie van sport en spel, cultuur en gezonde voeding, dus ook met gezonde en betaalbare recepten erin. Een goedgevuld exemplaar met voor elk wat wils. In het tasje zit bovendien een leuke flyer met tips over hoe de kinderen de spelmaterialen (zoals een bal, pionnen, etc.) kunnen gebruiken. De kinderen kunnen het speelgoed goed gebruiken om nu de dagelijkse dosis beweging te krijgen. Maar ook later, na de coronacrisis, kunnen zij ook eens iets mee brengen als ze afspreken met andere kinderen.

Deze Meedoen-tas is beschikbaar gesteld door sponsoring van meerdere partners van Team Sportservice speciaal voor gezinnen die financieel gezien moeten rondkomen van bijstandsniveau. We hebben hiervoor diverse partijen benaderd en de financiering was snel geregeld. De partijen die we gevraagd hebben bleken zeer bereid om hieraan een bijdrage te leveren. We mochten een dag gebruik maken van een sporthal om genoeg ruimte te hebben om met inachtneming van de regels de tasjes te vullen. De lokale pers, het Jeugdfonds sport in Den Helder, de scholen en partners in het sociaal domein hebben geholpen om de meedoen tasjes onder de aandacht brengen. De gezinnen die een tasje willen ontvangen kunnen zich via een formulier op onze website aanmelden, waarna collega’s op pad gaan om ze rond te brengen. De reacties zijn hartverwarmend en bezorgen soms kippenvel. Stralende gezichten van het hele gezin, we krijgen uitnodigingen om binnen te komen en kinderen vragen of ‘dit echt allemaal voor mij is’ en ‘mogen wij dit houden, voor altijd?’. Daar doen we het voor!

Naast deze tas zijn onze bewegingsconsulenten elke dag hard aan het werk om een wekelijks programma te maken Thuis in beweging. Zowel voor kinderen als ouderen en mensen die minder mobiel zijn. Zo brengen ze sport en bewegen tot in de huiskamer.

Bron: www.regionoordkop.nl/16/04/2020/meedoen-tas-voor-duizend-gezinnen-video.

23 april – Jimte Poelman, Sportpark Ontwikkelaar Galecop, Nieuwegein:

SportID Nieuwegein

Jimte Poelman

Bij SportID Nieuwegein werken 8 buurtsportcoaches onder leiding van sportcoördinator Cees van Rootselaar. Iedere buurtsportcoach is verantwoordelijk om in zijn/haar zijn eigen toegewezen gebied sport- en bewegen te promoten. Daarnaast heeft iedere buurtsportcoach een eigen specialisatie waar ze hun kennis en kunde inzetten. Deze specialisaties omvatten (onder andere) evenementen organisatie, begeleiding van het onderwijs, verenigingsondersteuning, ouderen en aangepast sporten.

Coronacrises

Toen Verbindion Nieuwegein, (organisatie waaronder SportID valt) op donderdag 12 maart besloot alle werkzaamheden op te schorten in verband met de ontwikkelingen van het coronavirus, kwamen de buurtsportcoaches allemaal thuis te zitten. Normaal gesproken zijn maart en april maanden waarin er op sport- en beweeggebied veel activiteiten plaatsvinden in Nieuwegein. Activiteiten zoals schoolvoetbaltoernooien, wandeltochten, de koningsspelen en nog veel meer, op verschillende locaties in de stad. Helaas konden deze evenementen in verband met het corona virus geen doorgang vinden. Ook de voorbereidingen van sport- en beweegactiviteiten, evenementen, het lokaal sport- en beweegakkoord en de Nationale Sportweek (Nieuwegein is voor de 2e keer Host City) kwamen op losse schroeven te staan. Hoe nu verder? Hoe kunnen wij ons toch inzetten voor de inwoners van Nieuwegein?

Sport- en bewegen

Meteen gingen de buurtsportcoaches aan de slag om sport- en bewegen naar het digitale om te zetten. Zelf maakten ze enkele filmpjes met beweegoefeningen voor verschillende doelgroepen. Vanuit hun organiserende rol gingen ze gelijk aan de slag om sport- en beweegaanbieders te motiveren na te denken op het in beweging brengen van de inwoners van Nieuwegein op een andere wijze. Het resultaat? Binnen korte tijd hebben veel sportaanbieders en verenigingen op de een of andere wijze het digitaal promoten van sport- en bewegen omarmd. SportID bundelt deze initiatieven op haar eigen website om ervoor te zorgen dat dit makkelijk te vinden is voor alle Nieuwegeiners. (Activiteitenkalender SportID).

Verbinding met andere domeinen

SportID heeft in Nieuwegein een groot netwerk van partners opgebouwd. Door nauw samen te werken en mee te denken met diverse partners uit de stad, heeft SportID doormiddel van sport- en bewegen een verbinding gerealiseerd met andere domeinen. (zoals: zorg & welzijn, kunst & cultuur, leefstijl, onderwijs enz.) Een van deze partners richt zich op het koppelen van vraag en aanbod omtrent vrijwilligerstaken. Het VrijwilligersHuis Nieuwegein nam contact op met SportID om te vragen of wij hen konden ondersteunen in een hulpvraag die zij ontvangen hadden.

Hulpvraag

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein had ineens een veel grotere doelgroep om te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Na wat afstemming tussen beide partijen kregen de buurtsportcoaches eind maart de eerste bel lijsten van mantelzorgers. Deze werden verdeeld over het team van buurtsportcoaches zodat iedereen naast zijn huidige werkzaamheden ook deze gesprekken konden voeren. De gesprekken met mantelzorgers variëren zowel in lengte als in aard van toon. Het doel is om aan de hand van een belscript echt even persoonlijke aandacht te schenken aan de desbetreffende mantelzorger. De uitkomsten van deze gesprekken, die soms tot een hulpvraag leiden, koppelen de buurtsportcoaches weer terug aan het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. Zo kunnen er eventueel vervolg stappen ondernomen kunnen worden om mantelzorgers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Waardering

De buurtsportcoaches die in naam van het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein bellen worden overladen met waardering voor de relatief kleine moeite van een telefoongesprek. Hieruit blijkt wel hoe waardevol een (kort) gesprek kan zijn en wat dit betekent voor de mantelzorgers. Tijden zoals deze laten zien hoe belangrijk het is om elkaar niet uit het oog te verliezen en aandacht voor elkaar te hebben. Samen maken we het mogelijk!

20 april – Elvera Weusten, Coordinator buurtsportcoaches, Negen:

Spelbepalers brengen jong en oud in beweging

Heel Nederland heeft te maken met het Coronavirus. Kinderen kunnen niet meer naar school en mensen kunnen niet meer naar de sportverenigingen. We moeten allemaal thuis blijven. Thuis zitten, betekent echter niet dat we de hele dag stil moeten zitten. De beweegcoaches van Negen zorgen daarom samen met Ben Bizzie bij de mensen thuis voor beweging.

Thuisgym met Ben Bizzie

Voor basisschoolkinderen is Ben Bizzie Thuisgym ontwikkeld. Zo kunnen de kinderen (en hun ouders) tussen het leren door of op een later moment lekker in beweging komen. De thuisgym bestaat elke week uit een leskaart met een thema en voorbeeldfilmpjes én wekelijks is er digitaal live gymles te volgen. Tijdens de gymles kan de beweegcoach de kinderen zien en andersom kunnen de kinderen elkaar en de beweegcoach zien! Naast de leskaarten verzorgt Ben Bizzie elke dag een sportieve activiteit en deelt hij beweegtips en gezonde recepten. Alles is te vinden op www.benbizzie.nl/ik-ben-bizzie.

Kras & krachtig blijven

Voor ouderen en mensen met een beperking hebben de beweegcoaches ook veel in huis om mensen in hun thuisomgeving in beweging te brengen. Iedereen kan meedoen, op zijn of haar manier, aan de hand van allerlei beweegoefeningen en -video’s, die offline en online, gedeeld worden. De beweegmogelijkheden worden gedeeld via lokale media en op de websites van beweegprojecten van Negen waaronder www.gigamolenlanden.nl of www.sportaandemaas.nl. De beweegcoaches gaan ook langs bij de bewoners van verzorgingstehuizen en seniorenwoningen in onder meer Gemert-Bakel, Cuijk, Horst, Meijel, Nederweert en Leudal. Op gepaste afstand worden er beweegactiviteiten op muziek uitgevoerd. Samen met kinderen worden kleurplaten gemaakt en verstuurd naar ouderen of er wordt een spreek- en luisterhoek ingericht zodat familieleden en ouderen met elkaar kunnen kletsen.

16 april – Robbert Houdijk, Consulent Streetsport, Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH):

Bij WSDH werken zo’n 70 man als combinatiefunctionaris of buurtsportcoach. Ik geef leiding aan de 23 buurtsportcoaches Streetsport. We kijken altijd ontzettend uit naar maart, want dan start het Streetsportseizoen en organiseren wij trainingen voor geplande events en toernooien op de playgrounds. Nu dus ineens helemaal niet buiten, maar wat dan wel!?

Naast individuele taken zoals het volgen van online scholingen, wordt in teams gewerkt. De meeste collega’s werken in meerdere teams afhankelijk van hun grote van aanstelling en beschikbaarheid. Sommige buurtsportcoaches zijn nu tevens leraar en delen één laptop met het hele gezin.

Team Esports organiseert Esport toernooien, om te zorgen dat jeugd en jongeren thuis blijven (dat voelt wat vreemd!). Per stadsdeel organiseren we wekelijks voorronde toernooien en een stedelijke finale in FortNite en Fifa2020. Bij FortNite doen per week zo’n 75 tot 100 deelnemers per toernooi mee en zijn er zo’n 1000 views die het toernooi via livestreams volgen! Bij Fifa spelen zo’n 275 deelnemers per week editie mee. Zo succesvol dat we dit ook na de crisis wellicht blijven organiseren, maar dan in combinatie met fysiek bewegen!

Team Social Media stimuleert online tot bewegen en zo onderhouden we contact met onze deelnemers. In vier werkgroepen wordt content ontwikkeld en gedeeld zoals een dagelijkse StreetsportQuizz en sportchallenges. Ook is er een nieuwe (besloten) meiden Instagram ontwikkeld met content specifiek gericht op de meiden en een Instagram voor onze esports.

Team Marketing bedenkt ludieke acties om WSDH, inclusief Streetsport, nóg bekender te maken in Den Haag. We ontwikkelen aan o.a. ludieke promotieacties die we nu of na de crisis uitvoeren zoals in dit filmpje is te zien. Ook ontwikkelen we plannen over hoe we onze kernwaarden, missie en visie bekender maken, zowel bij collega’s als extern.

In team kwaliteit werken we aan het verbeteren van onze kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe Streetsportactiviteiten. Dit resulteert in een op maat gemaakt handboek per playground met uitgewerkte lessenreeksen in momenteel 12 verschillende sporten, inclusief vernieuwend sportaanbod.

In team website werken aan het ontwikkelen van content en de lancering voor onze nieuwe website. Buurtsportcoches gaan o.a. in gesprek met deelnemers en partners en schrijven hiervan stories die de impact van ons werk in Den Haag zichtbaar maken.

Van al onze activiteiten is er een wekelijkse corona-update te lezen op www.swsdh.nl/nieuws/ of volg ons op Instagram streetsport070. Aan allen blijf gezond, fit en thuis!

9 april – Marvin Visser, directeur Vlaardingen in Beweging:

De buurtsportcoaches en andere collega’s van Vlaardingen in Beweging (ViB) komen in actie op alternatieve wijze. Binnen no time worden er creatieve en innovatieve vormen van bewegen voor in en om het huis gedeeld door de collega’s via Whatsapp. En er wordt van alles via allerlei kanalen gedeeld met onze opdrachtgevers en andere stakeholders. Via de vaste kanalen van de scholen worden “gymlessen voor thuis” gedeeld. Kinderen die wel naar school gaan omdat hun ouders vitale beroepen uitvoeren, krijgen op aangepaste wijze en binnen de richtlijnen van het RIVM in het speellokaal of op het schoolplein een alternatieve gymles. En ook voor andere doelgroepen en leeftijden worden beweegtips en filmpjes in elkaar geknutseld.

Na een week zijn de rollen en taken binnen ViB 180 graden omgedraaid. Per doelgroep worden er door kleine teams beweegfilmpjes gemaakt. Andere collega’s doen de editing en montage. Weer een ander voorziet alles van een voice over. De laatste zorgt ervoor dat alles ook mooi opgemaakt wordt en voorzien wordt van ondertiteling en een intro/outro in de huisstijl van ViB. Vlaardingen in Beweging lijkt binnen een week omgeturnd van een sportservice organisatie naar een mediabedrijf.

  • Iedere basisschool waar ViB bewegingsonderwijs verzorgt, krijgt wekelijks voor iedere groep een filmpje waarin hun gymjuf of -meester gymles voor thuis aanbiedt.
  • Ook voor kleuters en peuters worden er wekelijks beweegoefeningen voor thuis gedeeld.
  • Voor volwassenen worden er workouts voor thuis gemaakt en voor senioren verschijnen er filmpjes met beweeglessen.
  • De groepen statushouders die sportles van ViB krijgen ontvangen twee keer per week beweegtips via Whatsapp.
  • En in samenwerking met de beweegcoach van SeniorenWelzijn wordt er een beweegtournee opgezet waarin men langs verschillende flats in Vlaardingen reist om iedereen op het balkon of achter het raam in beweging te brengen.

Inmiddels is er een schat aan prachtige, inspirerende en vooral leuke filmpjes ontstaan op de socialmedia kanalen van Vlaardingen in Beweging. Ideaal ten tijde van een (corona)crisis waarin je je huis niet uit kan of mag. Maar evenzo waardevol in andere tijden.

7 april – Job van Duijn, buurtsportcoach Sportbedrijf Noordwijk:

De coronacrisis houdt de gemoederen flink bezig. Het verstoort ons dagelijkse ritme en plotseling is vrijwel niets vanzelfsprekend meer. We zijn genoodzaakt op onze tellen te passen en het is moeilijk te voorspellen wat de vooruitzichten zijn.

Daarentegen brengt de tijd waarin we op dit moment leven ook veel positieve initiatieven voort. Zo komen er op sociale media veel challenges voorbij, waarbij mensen enthousiast worden gemaakt in beweging te komen en te blijven….

De buurtsportcoaches van Sportbedrijf Noordwijk hebben zelfs een heus online beweegprogramma ontwikkeld. Dagelijks voorzien zij iedereen die daar gebruik van wil maken van de leukste beweegtips, waarbij een ieder op zijn/haar eigen niveau in beweging kan komen. Maar de buurtsportcoaches gaan ook live via Facebook online waarbij ouderen kunnen inschakelen om vanuit huis mee te doen.

Maar ook is men in de verschillende wijken van onze gemeente actief bezig, zoals op een mooie zonnige dinsdagmorgen 7 april voor het appartementencomplex van de Meander in de wijk Mossenest 2 in Noordwijkerhout. Een flink aantal Meander-bewoners, die op dit moment door de coronacrisis veelal aan huis gebonden zijn, deden op hun balkon in het ochtendzonnetje mee met de sportieve aanwijzingen van de buurtsportcoaches en zelfs voorbijgangers lieten zich verleiden om mee te doen. Tot slot werd er voor een bewoonster van de Meander uitbundig het ‘Lang zal ze leven’ gezongen omdat ze op deze dag haar verjaardag jarig vierde en dit keer met de hele buurt maar wel op gepaste afstand…..

Meer informatie is terug te vinden op www.sportbedrijfnoordwijk.nl en de Facebookpagina Buurtsportcoach gemeente Noordwijk.

7 april – Bas de Wit, Manager sport & bewegen in Haarlem (SportSupport):

Mijn collega’s hebben de afgelopen weken veel beweegvideo’s opgenomen en dagelijks verspreid, zowel voor jeugd, jongeren, volwassenen als senioren. Check de video’s op ons Youtube kanaal. Vandaag en morgen zijn de opnamedagen voor nieuwe content. Heel benieuwd met welke creatieve beweegideeen zij nu weer komen.

25 maart – Angeline van de Kraats, coördinator MBVO activiteiten bij Sportservice Ede:

Door de verscherpte coronamaatregelen zitten sportscholen voorlopig dicht. Maar dat wil niet zeggen dat je stil moet blijven zitten, zegt Angeline van de Kraats van Sportservice Ede. “We kunnen met z’n allen achter de geraniums zitten en alles triest vinden, of het zien als een uitdaging.”

Elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur zendt Omroep Gelderland in samenwerking met Sportservice Ede het programma Gelderland in Beweging uit. “Er is heel veel in en om het huis dat je kunt gebruiken om te sporten. Dat laten we in onze lessen zien” legt Van de Kraats uit. De lessen zijn speciaal gericht op ouderen. “Deze doelgroep zit thuis. Elke dag dat je ligt of zit, gaat je spierkracht achteruit. Ik ben zelf in de 40 en ik merk het al”, lacht ze.

Elke dag wat anders

Elke uitzending begint met een kwartier gymnastiek, daarna volgt een kwartier lang een speciale les. Dat kan linedancen zijn, maar bijvoorbeeld ook stoelgym voor mensen die niet meer kunnen staan. “Het is elke dag wat anders en iedereen kan in zijn eigen tempo meedoen. Het tweede halfuur wordt de les herhaald, dus dan kun je nog een keer oefenen.”

Na de eerste uitzending op maandag stroomden de reacties op Gelderland in Beweging binnen. Veel mensen waren blij met de oefeningen, sommigen vonden ze nog wat lastig. “De oefeningen hoeven niet perfect te gaan”, benadrukt Van de Kraats. “We doen het voor die glimlach. Als je plezier hebt in bewegen, dan ga je bewegen.”

24 maart – Vanessa van Veen, coördinator van buurtsportcoaches Delft voor Elkaar:

Om Delftenaren te laten sporten terwijl ze thuis zitten, hebben buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar een dagelijks bewegingsprogramma opgezet. Verschillende video’s met challenges, beweegpret en bootcamps zijn vanaf deze week elke dag te zien via social media. [gelezen in het AD – 24-03-2020]

“Via de telefoon een les ‘gym voor ouderen’ geven was toch geen succes. Je hebt beeld nodig, zodat de oefeningen goed gaan”, vertelt Vanessa van Veen, coördinator van buurtsportcoaches Delft voor Elkaar, aan de telefoon. Normaal gaan de coaches aan de slag met een hele groep kinderen, jongeren of ouderen in de wijk, maar door het coronavirus kan dat niet meer. “Dus we brengen onze lessen maar naar de Delftenaren thuis. We sturen alle linkjes door naar de ouderen en proberen ze te helpen zodat ze het toch kunnen bekijken.”

De linkjes staan ook op de website van Delft voor Elkaar.

24 maart – Jan Hardeman, teamleider SRO Amersfoort:

Afgelopen week volgde de ene Corona-maatregel na de ander, ook ten aanzien van sporten en bewegen. Sportverenigingen en scholen dicht, sportvelden mochten niet meer worden gebruikt. Langzamerhand werd duidelijk dat alleen thuis bewegen nog een optie wordt.Voor het team buurtsportcoaches betekende dit dat zo’n 150 wekelijkse beweegactiviteiten moesten 24 maart – Jan Hardeman, teamleider SRO Amersfoort: afgezegd. Van kleutergymnastiek tot bewegen voor senioren in de wijkcentra, kerken en speeltuingebouwen. Van de beweegclub voor kinderen met een motorische achterstand tot ‘Fit bij de Koffie’ in de verzorgingshuizen. Als snel kwam het besef bij het team dat ze moesten proberen om mensen tóch te stimuleren om te blijven bewegen in en rond het huis.

Voor jong en oud

Via de basisscholen werden door de vakgroep Bewegingsonderwijs beweegopdrachten toegevoegd aan het regulier lesprogramma voor de kinderen thuis. De eigen gymdocent kon zo leuke, veilige activiteiten laten zien om tóch dagelijks voldoende te bewegen.

Voor de volwassen deelnemers van Move2Socialize, een groep kwetsbare deelnemers voor wie het wekelijks beweeguur vooral een sociale functie heeft, maken we speciale filmpjes. Bovendien houden we telefonisch contact met hen, om het gevoel van eenzaamheid wat te verkleinen. We krijgen hier leuke reacties op en ontvangen soms ook filmpjes terug van de deelnemers.

De ruim 700 senioren die wekelijks bewegen onder de noemer ‘TopFit’, krijgen een flyer toegestuurd met beweegtips en we raden hen aan om toch vooral mee te doen met de oefeningen van “Nederland in Beweging” van Omroep Max.

Komende weken maken de buurtsportcoaches een toer langs verzorgingshuizen met een DJ, om samen met de bewoners een dansje te maken: Fit bij de Koffie op veilige afstand.

Er wordt nagedacht om ook bewegingsvormen op de stoel via het internet te gaan delen.

Coördinator Seniorensport Heleen Zuiderduin heeft enorm te doen met ‘haar’ deelnemers. “Voor deze groep is naast het effect op de gezondheid toch ook de sociale functie van het wekelijks beweeguurtje van groot belang. De mensen komen naar de beweegactiviteit en drinken na afloop gezellig een kopje koffie met elkaar. Die sociale context is nu helemaal verdwenen, echt heel jammer.”

In de komende weken blijven de buurtsportcoaches digitaal actief, hopend dat zoveel mogelijk Amersfoorters thuis in beweging blijven. Alle beweegtips en adviezen zijn te volgen op de buurtsportcoach-accounts op Facebook, Instagram en Twitter. Of op het YouTube kanaal van SRO.

19 maart – Brigitte Musters, Directeur Sportservice Noord Brabant):

De beweegteams van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten Brabant van oost tot west in beweging. Door de coronamaatregelen gaan onze reguliere activiteiten de komende periode niet door. Maar dat betekent zeker niet dat we stil zitten! Een deel van onze buurtsportcoaches en gymdocenten is in touw om kinderen van mensen uit vitale beroepsgroepen op te vangen. En met speciale beweegkaarten instrueren onze beweegprofessionals lokale partners over oefeningen om fit te blijven.

Brabant blijft bewegen: beweegchallenges

Juist nu veel mensen thuis zitten is blijven bewegen extra belangrijk. Het zorgt ervoor dat je weerstand en mentale gezondheid op peil blijven, drukken wetenschappers ons in deze tijd op het hart. Daarom inspireren we met www.brabantblijftbewegen.nl álle Brabanders om zelf in beweging te blijven. We delen hier algemene informatie over sporten en bewegen tijdens de coronacrisis. Én we plaatsen dagelijks beweegchallenges: van laagdrempelig tot uitdagend. Doe met ons mee, vinden we super leuk!

19 maart – Bas de Wit, Manager sport & bewegen in Haarlem (SportSupport):

De buurtsportcoaches van SportSupport hebben de dienstverlening in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek aangepast aan de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus. Direct na de gecontroleerde lockdown zijn de buurtsportcoaches beweegtips & tricks gaan verzamelen en dagelijks verspreiden wij video’s op Facebook, Instagram en Youtube. De video’s zijn voor jong tot oud. Zelf voer ik elke dag met de kinderen een oefening uit, super leuk!

Daarnaast bundelen wij onze kracht met welzijnswerk om contact met doelgroepen te onderhouden en waar nodig concreter contact te zoeken richting doelgroepen om hen 1-op-1 te begeleiden om hun dag goed door te komen.

Helaas hebben ook wij moeten besluiten om de Koningsspelen te cancellen, indien de scholen 17 april weer open zijn bieden wij hen een alternatief programma aan dat zij zelf kunnen uitvoeren.

Verenigingen zijn voor onze buurtsportcoaches ook een belangrijke doelgroep. Wij hebben nauw contact met hen, berichten hen over maatregelen en ondersteunen en adviseren hen om zo goed mogelijk te acteren binnen de maatregelen die genomen zijn.

18 maart – Sigrid Schweitzer, buurtsportcoach in Schagen (Team Sportservice):

“Mijn collega’s hebben een lessenreeks ’thuis in beweging’ gemaakt met oefeningen met huis- tuin- en keukenvoorwerpen. Voor elke dag een oefening op 3 niveaus die door collega’s in een filmpje worden voorgedaan. Steeds andere collega’s, zodat alle kinderen een keer een bekend gezicht zien. Deze lessenreeks is naar de scholen gestuurd waarvoor we bewegingsonderwijs verzorgen. Volgende week sturen we weer een lessenreeks voor die week.”

17 maart 2020, Wouter van der Klugt, teamleider bij Alkmaar Sport:

“Goed bezig allemaal zeg! Onze vakleerkrachten in Alkmaar en Bergen worden op dit moment ingezet voor de opvang van leerlingen op school en als dit niet volledig gebeurt, werken ze aan voorbereidingen, organisatie sportdagen etc. Daarnaast zijn wij bezig met het samenstellen van lespakketten bewegen voor de scholen waar wij voor werken. Dit kunnen zij opnemen in hun aanbod online leren. Dit aanbod bestaat uit filmpjes en leskaarten/oefeningen die de kinderen heel makkelijk in en om het huis kunnen doen. Voor de filmpjes is een Youtube kanaal gemaakt dat nu gevuld wordt. De buurtsportcoaches en sportregisseurs gaan ook filmpjes opnemen voor verschillende doelgroepen en werken aan nieuwe activiteiten en evenementen. Iets meer lucht en ruimte zorgt absoluut voor creativiteit.”

17 maart, Robin van Wieringen, sport- en jongerenwerker bij Stichting Welzijnskwartier Lisse / Noordwijk:

“Vanuit Welzijnskwartier in Lisse en Noordwijk verrichten we nu ambulante werkzaamheden (jongeren komen nu massaal bij elkaar). We gaan ze opzoeken (volgens de richtlijnen natuurlijk) in de buitenruimte. Dit in overleg met politie en netwerkpartners. Ook zullen we een online aanbod presenteren. Bv. Kook workshop, voorlichting enz.”

17 maart – Leny van Gemert, regisseur Sport en Bewegen in de Buurt in gemeente Uden:

“Onze buurtsportcoaches ondersteunen het onderwijs en opvang, en bieden online ondersteuning (filmpjes). Persoonlijk mag ik van mijn werkgever (Sportservice Noord- Brabant) en opdrachtgever (gemeente Uden) mijn uren inzetten voor de huisartsenpraktijk waar ik daarnaast parttime werkte. Daar werk ik nu fulltime.

In Uden zijn we verder druk bezig om op een andere wijze meerwaarde te creëren voor onze cofinanciers. Met filmpjes opnemen, maar ook voor de lange termijn acties waar we anders niet aan toe komen. Denk aan energizers in de klas die we nu filmen zodat ze straks gebruikt kunnen worden. Beweegplan voor in/om de school, etc. De cofinanciers in Uden hebben hierop akkoord gegeven en zullen ook geen financiering of uren tekort terugvorderen. Dus wij kunnen de mensen in loondienst blijven betalen. Zij krijgen ook 100% betaald.”

17 maart Eefke Weismann, buurtsportcoach in Hoogeveen en Emmen, SportDrenthe:

“Wij hebben de website Corona Actief gelanceerd. Als buurtsportcoaches voor de doelgroep senioren gaan we op een creatieve manier zoveel mogelijk in contact blijven met onze doelgroep #Sociaal Vitaal”

17 maart Kasper Doesborgh, coördinator buurtsportcoaches Harderwijk:

“Wij zetten onze coaches in ter ondersteuning van scholen indien gewenst, voor maaltijdbezorging via Welzijn en andere werkzaamheden voor onze partners.

Zelf maken zij dagelijks filmpjes voor de invulling van cultureel en sportief onderwijs. Zolang de maatregelen aanblijven tot 6 april redden we het wel. Uren kunnen later ingehaald worden of er zijn nog voldoende werkzaamheden die al tijden ‘blijven liggen’.

Als de maatregelen langer gaan duren, krijgen we ook financieel een grotere uitdaging. Ik moet hierover in gesprek met de werkgevers, maar dat zal wel voor iedereen gelden….”

17 maart – Berbel van Bree, Manager Jibb+ Helmond:

krant artikel man aan het hardlopen

“Wij hebben online materiaal gemaakt voor de jeugd en op papier voor senioren. Dit wordt verspreid door resp de scholen en de zorginstellingen.

Daarnaast zijn we iedere dag live op Facebook om 9.30 uur (zie foto krantenartikel). De komende weken maak ik me nog geen zorgen als werkgever. Ik ga er gemakshalve vanuit dat de lokale overheid en fondsen bij de subsidieverantwoording deze uitzonderlijke situatie echt wel meenemen. Als de situatie langer gaat duren, gaan we in overleg. Op het moment dat ik dit typ belt de wethouder Sport me op. Dus over betrokkenheid niet te klagen hier in Helmond. We gaan het zien.”

17 maart – Wouter van der Pas, buurtsportcoach Barendrecht:

“In Barendrecht (KijkopWelzijn) zetten wij ons in voor kwetsbare inwoners. Wij hebben onder andere een boodschappenservice opgestart voor senioren die niet meer zelfstandig naar de winkels kunnen gaan. Mogelijk een volgende stap is iets te organiseren met warme maaltijden. Het buurtsportcoach-werk zelf ligt aardig op zijn gat!”

17 maart – Jan Hardeman, coordinator buurtsportcoaches bij SRO Amersfoort:

“We maken dit soort filmpjes voor de thuiszitters. We maken ze per doelgroep in Amersfoort. Oefeningen en spelletjes voor thuis, vaak met een challenge erbij. Komende week willen we ons gaan inzetten voor sectoren waar gaten vallen : voedselbank, ouderenzorg, maaltijdservice en ander vrijwilligerswerk. Onze vakleerkrachten helpen bij de opvang op school. Ik vind het vooral bijzonder dat in veel gemeenten de bsc dus worden ingezet om welzijnswerkers, zorgverleners, jongerenwerkers enzo te ondersteunen. Mooi toch?!”

Meer inspiratie is ook te vinden op de website van Sportindebuurt. Hier vind je een mooie verzamelpagina voor initiatieven van buurtsportcoaches. Daarnaast ook meer inspiratie op sociale media, bijvoorbeeld op: Facebook – @wijbuurtsportcoaches