Spring naar content

Cao sportverenigingen helpt sportclubs bij goed werkgeverschap

Amateursportverenigingen vormen een belangrijke hoeksteen waarop sportbeoefening in Nederland op gebouwd is. En hoewel de amateursport vooral draait op vrijwilligers, zijn veel sportverenigingen in meer of mindere mate ook werkgever. Om het deze verenigingen makkelijker te maken bestaat er een cao Sportverenigingen.

Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de georganiseerde amateursport. Verenigingen zijn bijvoorbeeld werkgever van trainers, instructeurs of beheerders die een vergoeding krijgen. De cao helpt clubs om op een betrouwbare en passende manier deze betaalde krachten aan te nemen. Om een voorbeeld te noemen: werknemers kunnen zich langer aan een vereniging binden. Zo bestaat er de mogelijkheid om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden, meer dan via de Wet Werk en Zekerheid mogelijk is. Verder verhoogt een vereniging zijn aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat een vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt.

Versterking sportsector

Erik Lenselink, manager corporate affairs bij NOC*NSF, beaamt het belang van de cao die al sinds 2017 voor alle amateursportverenigingen beschikbaar is: “Wekelijks stellen ruim 600.000 ouders, vrijwilligers en ook betaalde coaches miljoenen kinderen en volwassenen in staat om binnen de sportvereniging, individueel of in teamverband sport te beoefenen. Mede dankzij deze mensen kunnen sporters in Nederland van jong tot oud en ieder op zijn/haar eigen niveau, op een veilige en verantwoorde manier trainen en deelnemen aan wedstrijden. Met hun enthousiasme en tomeloze inzet leveren coaches een belangrijke bijdrage aan hoe mensen sport beleven.”

Vakbond FNV ziet met de cao Sportverenigingen ook kansen voor nieuwe, jonge sportbestuurders. “Naast afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, hebben we ook inhoudelijke afspraken gemaakt over het stimuleren van young potentials om bestuurstaken op te pakken. Dit willen we doen aan de hand van een campagne samen met bestuurders. We gaan op zoek naar betrokken jongeren in de sportsector die zich willen inzetten voor hun sportvereniging”.

Investeren in kwaliteit

Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport speelt met de cao voor sportverenigingen ook in op de toekomst van de clubs. De kwaliteit van sportkader is van invloed op de manier waarop sporters de kwaliteit van hun sportbeoefening ervaren en beoordelen. Om aan de eisen van sportconsumenten te voldoen is een significante groei van het aantal coaches en een investering in de kwaliteit van coaches cruciaal. Meer betaalde arbeidskrachten zullen daarom in de toekomst ook in amateursportverenigingen aan de slag gaan.

Voor wie is de cao bedoeld?

Leden van Netwerk in de Sport kunnen aanspraak maken op de cao Sportverenigingen. Ook krijgen leden toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers binnen de vereniging.

Meer informatie