Spring naar content

lesuren SBO en SO

staafdiagram van lesuren van speciaal onderwijs t.o.v. regulier onderwijs. Conclusies staan in de tekst.