Spring naar content

lesuren SBO en SO

staafdiagram over aantal lesuren per week (ingeroosterd en effectief) van groep 1-2 en groep 3-8 met verschil tussen regulier basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs