Spring naar content

Verenigingsmonitor 2019: verenigingen positief over eigen sfeer en sociale veiligheid

De ontwikkelingen binnen het verenigingsleven worden bijgehouden met behulp van de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut. Op basis van jaaroverzichten kunnen dan cijfers en andere thema’s vergeleken worden. In het jaarbericht van 2019 vooral een opvallende conclusie over het oordeel van verenigingen over de eigen positieve sportcultuur en dan in het bijzonder de sfeer en de sociale veiligheid.

Lees hier de volledige rapportage Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019.

Verenigingsbestuurders beoordelen de sfeer op hun vereniging gemiddeld met een 8,2 en de sociale veiligheid met een 8,5. Dat laatste cijfer is ook direct de hoogstscorende categorie binnen het thema positieve sportcultuur. Pedagogisch klimaat scoort in de beoordeling van de verenigingsbestuurders het laagst met een 8,0. Verder valt op dat de niet-teamsporten in vrijwel alle categorieën hoger scoren dan de teamsporten en dat voetbalverenigingen op alle punten het laagst scoren.

Op het financiële vlak blijkt met name dat een aanzienlijk deel van de sportverenigingen stappen heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. Van de sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft in de afgelopen drie jaar 45 procent geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking. Ledverlichting was daarbij het populairst. Van de verenigingen met een eigen accommodatie die investeerden in verduurzaming, deed 60 procent dat in ledverlichting voor de binnenruimtes, 31 procent in ledverlichting voor buiten en 25 procent in ledverlichting voor velden en/of banen.

Jaarbericht

Het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019 is het vierde jaaroverzicht waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort en bondig zijn gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven.

Andere resultaten

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2019:

Thema’s

Duurzaamheidsmaatregelen en positieve sportcultuur waren centrale thema’s in de peilingen bij het MI Verenigingspanel in 2019. Daarnaast is onder meer naar de gezonde sportomgeving, innovatief vermogen, externe oriëntatie en breed motorisch leren gevraagd.