Spring naar content

Dankzij Voorzet interessante kansen voor sportakkoord

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen dat de regering een sportakkoord wil sluiten. Een sportakkoord: wat is dat? Welke resultaten wil je daarmee bereiken? Met wie sluit je dat? En voor hoe lang? In dit artikel introduceren we het themadossier Sportakkoord, waarin Kenniscentrum Sport alle beschikbare informatie over dit proces deelt.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft geen pasklaar antwoord op alle genoemde vragen, maar stelt zich open voor een breed spectrum van meningen in een proces van enkele maanden. Vóór het zomerreces 2018 moet zo’n sportakkoord er liggen.

Video: bekijk hier een sfeerimpressie van De Voorzet

Doel sportakkoord

opening Voorzet door minister in een sportzaal waar zand op de grond ligt en deelnemers aan tafels zitten op het zand
Minister Bruno Bruins opent de Voorzet. Op blote voeten. (Foto: Kenniscentrum Sport)

Het doel van het sportakkoord volgens de minister: “Om de kracht van sport voor heel Nederland te benutten. Moderne sportverenigingen, ondernemerschap en nieuwe dwarsverbanden vormen de basis om de sport verder te brengen.”

Hij zegt dit op 21 maart in een bijzondere setting: met zijn blote voeten in het zand van de beachsporthal van de Haagse Sportcampus Zuiderpark. Om hem heen zo’n 100 stakeholders, gezeten aan ronde tafels in het zand. Samen zijn ze gekomen voor de werkconferentie De Voorzet, die de droom van een toekomstbestendige sport concreter moet gaan maken.

Dertien thema’s voor innovatie in de sport

Op dertien tafels liggen even zoveel thema’s met kansen die uit een inventarisatiefase naar voren zijn gekomen. In die fase heeft de minister in kleinere setting met sleutelfiguren uit de sport gesproken, zijn sportbonden geconsulteerd en hebben interviews plaatsgehad met interessante partijen die geen vaste gezichten zijn in de sector sport en bewegen.

Op basis daarvan zijn deze dertien thema’s geselecteerd als kansrijk voor vernieuwing, met per thema een toekomstbeeld (wow), mogelijke kansen (how) en de huidige stand van zaken (now). Deze themabladen, gemaakt door Kenniscentrum Sport, zijn via de Kennisbank Sport en Bewegen en artikelen in dit themadossier Sportakkoord op Allesoversport.nl terug te vinden (de artikelen met de opbrengst van de Voorzet worden in een reeks gepubliceerd vanaf 30 maart).

Om deze thema’s gaat het:

 1. Sportevenementen
 2. Een leven lang sporten
 3. Sportplezier
 4. Inclusieve sport
 5. Sport in zorg en welzijn
 6. Sport en data
 7. Vaardig in bewegen
 8. Energie in sportaccommodaties
 9. Bewegen in de buitenruimte
 10. Human Capital: de vrijwilliger
 11. De sportvereniging
 12. Financiering van de sport
 13. Sport en media

Concreet worden

Minister Bruno Bruins spreekt voorafgaand aan de werkconferentie de hoop uit dat de deelnemers concreet gaan worden over de toekomst van de sport in Nederland: “Zo kunnen we alle energie bij elkaar brengen en versterken we samen de sport, financieel en organisatorisch. Het moet gaan over een sportief en prettig leven voor iedereen, over sport die verenigt en beweegt.”

Breng de verbinding in de sport terug

In de beachsporthal Zuiderpark Den Haag zitten deelnemers aan de werkconferentie aan tafels die in het zand staan in de hal
Werkconferentie voor het sportakkoord: met de voeten in het zand.(Foto: Kenniscentrum Sport)

In de eerste – langere – ronde wordt een thema besproken door partijen die er het meest bij betrokken zijn en de kans verder kunnen helpen. In de tweede ronde is er vrije keuze en worden de conclusies uit de eerste ronde verder geprioriteerd.

De ongewone setting in het zand, met blauwe hoesjes over de schoenen of blote voeten of slippers, geeft een lossere sfeer voor uitwisseling en dat is te merken bij de conclusies die de nieuwe directeur sport van VWS, Annelies Pleyte, trekt bij de afronding. Ze noemt van elke tafel een opvallend citaat, waarbij de meest bijzondere is dat iemand vindt dat de Nederlandse sport een dictator nodig heeft en dat minister Bruno Bruins dat maar moet zijn… Maar ze heeft vooral gezien dat er enorm behoefte is om ‘de verbinding’ in de sport terug te laten komen: tussen ongeorganiseerde sport en georganiseerde sport, tussen publiek en privaat, tussen gemeente en rijk.

Vervolg sportakkoord

In de periode van maart tot de zomer zal de directie sport van VWS het initiatief nemen om op basis van de Voorzet de meest kansrijke thema’s elk afzonderlijk in te vullen. Daarvoor zullen weer partijen worden uitgenodigd die voorstellen verder gaan uitwerken, met als doel dat er straks vlak voor het zomerreces handtekeningen kunnen worden gezet onder een innovatief sportakkoord door heel veel partijen uit sport, overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties. En dan begint het pas…

Meer lezen? Vind publicaties over het sportakkoord in de Kennisbank Sport en Bewegen.