Spring naar content

De actieve stad Groningen: praktijk

Healthy Ageing is de strategische visie van de gemeente Groningen op een gezond en actief leven voor haar inwoners. Deze visie bundelt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven, waaronder ‘de Bewegende Stad’, waarin de fysieke ruimte wordt benut om mensen uit te dagen meer te bewegen en sporten. In een reeks van 4 artikelen licht de gemeente Groningen toe hoe zij hun visie omzetten in beleid, praktijk en onderzoek, plus recepten voor de toekomst. Dit is deel 2: van beleid naar praktijk.

Het eerste deel van deze reeks vertelt hoe de gemeente Groningen samen met vele lokale en regionale partners, vorm gaf aan een strategische visie, waar sport- en beweegbeleid integraal onderdeel van uitmaken. In dit artikel laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien, hoe Groningen die visie vertaalde naar concrete sport- en beweegprojecten.

Uitgangspunten projecten Bewegende Stad

De kern van het Gronings sportbeleid is ‘meer ruimte voor bewegen’. De gemeente faciliteert dit door de openbare ruimte op een aantrekkelijke manier sportief in te richten, zodat het laagdrempelig wordt voor inwoners om te spelen en sporten. Uitgangspunt van alle concrete plannen die de gemeente steunt, is dat de openbare ruimte burgers van alle leeftijden en doelgroepen uitdaagt om in beweging te komen. Ook vind Groningen het belangrijk dat alle projecten een innovatief karakter hebben. Innovatief in zowel het proces van burgerparticipatie, als op een innovatieve manier sporten en bewegen. De gemeente financiert daarom vooral projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor de sportieve inrichting van de stad en daarmee een andere manier van denken en werken kunnen bevorderen.

De hele serie over Groningen

Lees ook de andere drie artikelen uit de artikelenreeks over Healthy Ageing. In deze reeks wordt de strategische visie beschreven die de gemeente Groningen heeft op een gezonde leefstijl voor haar inwoners, waarin de fysieke ruimte wordt benut voor meer bewegen en sporten.

Hoe gaat Groningen te werk?

De ambities van de gemeente Groningen worden steeds bekender en krijgen steeds meer steun, zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie als bij inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven. De gemeente is steeds in gesprek met inwoners, verenigingen en sporters om hun ideeën over de inrichting van de openbare ruimte op te halen. Gebiedsteams leveren bovendien gebiedsanalyses met gerichte informatie over wijken. De plannen die hieruit ontstaan worden opgedeeld in drie categorieën: plannen met een stedelijke functie, plannen met een wijkfunctie en plannen die de zichtbaarheid van wat er al is, vergroten. Daarbij zoekt de stad steeds aansluiting bij grote herinrichtingsopgaven zoals het Oosterhamriktracé en het toekomstige Zuiderplantsoen.

Realisatie projecten multifunctionele sport -en speelplekken

De Bewegende Stad heeft al diverse successen geboekt. In samenspraak met omwonenden en ondernemers zijn er multifunctionele sport -en speelplekken gerealiseerd, bestaande uit een speeltoestel, calisthenics, basketbal court, hardlooproute en een outdoor fitnesslocatie. Op initiatief van een aantal jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar is er ook een free running locatie aan de Vrydemalaan ontworpen en gerealiseerd. Op verschillende plekken in de stad legde de gemeente watertappunten aan en in het Stadspark is een discgolf-course gerealiseerd op initiatief van Discgolf Noord Nederland. En de stroom met ideeën houdt aan. Op het programma van 2017 en 2018 staan een sportplek in het Diamantpark in Vinkhuizen, een sportplek in samenwerking met het Noorderpoortcollege bij het Stadspark, een 4-mijlroute in Hoogkerk, een bootcampplek bij een voetbalvereniging in samenwerking met The Bootcampclub Groningen en het realiseren van verschillende ‘sportieve schoolpleinen’ door middel van de methode Schoolplein14. In drie voorbeelden vertelt de gemeente zelf hoe ze het project precies hebben aangepakt.

Diamantpark Vinkhuizen

Gemeente Groningen: “In Vinkhuizen stond een skatebaan op de lijst om vervangen te worden. Door budget vanuit de Bewegende Stad toe te voegen, konden we hier een mooi traject van maken. In dit project zijn we een nauwe samenwerking aangegaan met maatschappelijke partijen: sportverenigingen, scholen, organisaties in de wijk (zoals SlimLeven en BSlim), het WIJ-team, maar ook het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool en het Huis voor de Sport Groningen. Ook zetten we in op co-creatie met de omgeving en cofinanciering met de ondernemers in Vinkhuizen. Doordat er een grote diversiteit aan bewoners is in Vinkhuizen zijn we intensief met omwonenden in gesprek gegaan.

voorbeeld ontwerp Vinkhuizen
(Foto: Gemeente Groningen)

De afgelopen maanden is, samen met bewoners, belangstellenden en gebruikers hard gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van het Diamantpark in Vinkhuizen. Het resultaat mag er zijn: drie cirkels met daarin fitnesstoestellen, een pannakooi en freerunning. Ook het bestaande basketbalveld krijgt een upgrade. Intensieve participatie en afstemming vraagt veel tijd, maar werpt nu zijn vruchten af. Stichting STAR van Albertus Magnus doneert de pannakooi en de winkeliersvereniging in Vinkhuizen doneert één van de beweegtoestellen. Daarnaast dienden omwonenden voor het wijkbudget van Samen Buurten een plan in voor een kiosk in het Diamantpark. Stadsbeheer investeert een flink bedrag in een grote upgrade van het Diamantpark: struiken en planten worden weggehaald om het basketbalveld zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat de andere beweegplekken goed te zien zijn. De zitgelegenheden worden aangepakt, paden worden beter onderhouden en een gedeelte van de paden gaan we opnieuw asfalteren.

Om het park sportief te laten leven na oplevering, reserveren we budget voor de activatie van het park. Ook investeren we extra in de zichtbaarheid van de locatie. Allereerst om gebruik te stimuleren, maar ook om het gevoel van veiligheid te vergroten. De skatebaan is een klein deel van het Diamantpark, maar een upgrade van het totale park komt deze plek zeer ten goede.”

Beweegplek Laanhuizen

Gemeente Groningen: “De plek is door de ligging interessant voor veel doelgroepen: De gebruikers van het stadspark, bewoners uit de omgeving en leerlingen van de basisschool, het MBO en het gymnasium. Bij Laanhuizen leggen we een sportieve plek in de openbare ruimte aan, met mogelijkheden tot fitness, voetbal en basketbal. Het Noorderpoortcollege zit aan het roer van dit project en betaalt mee in de kosten. Wij participeren als gemeente met geld en kennis en helpen de verbinding met de omgeving te leggen.

ontwerp multifunctioneel sportveld Noorderpoort Laanhuizen
(Foto: Gemeente Groningen)

Om bij de verschillende doelgroepen input voor een sportieve inrichting op te halen, voerden we gesprekken met het WIJteam Rivierenbuurt, de Wijkraad Grunobuurt, medewerkers van het Noorderpoortcollege, gebiedsmanagers, bewoners en studenten en het Huis voor de Sport Groningen. We enquêteerden huis-aan-huis, en bij de studenten en medewerkers van het Noorderpoort College. In een speciale bijeenkomst konden studenten en medewerkers hun ideale sportplek tekenen: dat leidde tot een conceptontwerp, dat weer is besproken met alle betrokkenen. Zo kwamen we tot een breed gedragen ontwerp.

Als volgende stap organiseren we een avond voor alle geïnteresseerden, betrokkenen en omwonenden om te praten over de activering van het park. We betrekken de buurt en krijgen op deze manier een beeld van de behoefte die hier ligt. Studenten van het Noorderpoort krijgen de opdracht de activatie rondom deze plek mede vorm te geven. Het park wordt naar verwachting eind 2017 gerealiseerd.”

SC Stadspark en The Bootcampclub Groningen

Gemeente Groningen: “Voetbalvereniging SC Stadspark heeft de gemeente benaderd met het idee hun ruimte openbaar toegankelijk te maken voor publiek. Zij willen sportgelegenheden rond hun veld aanleggen, waar de burger gebruik van kan maken. Dit als reactie op de vele hardlopers en bootcampers die al in het Stadspark actief zijn.

Bootcampclubs mogen voortaan hun materialen opslaan in de ruimtes van SC Stadspark en gebruik maken van hun douches. De vrijwilligersmakelaar draagt bij aan het betrekken van de wijk bij dit initiatief en het onderzoeken van behoeften. The Bootcampclub Groningen heeft ons rond dezelfde tijd benaderd met het idee voor een ‘bootcamptuin’. Deze twee initiatieven proberen we samen te brengen op deze locatie. Financiële dekking komt deels uit de club en hun sponsor ING, deels uit The Bootcampclub Groningen (uren en kennis) en deels uit het budget van de Bewegende Stad.

Samen met The Bootcampclub Groningen, SC Stadspark, het Huis voor de Sport Groningen en Sport050 denken we nu na over een sportieve inrichting van de groenstrook bij de voetbalclub. We zoeken samenwerking met verschillende verenigingen, zoals Velocitas en Groninger Atletiek, en met omliggende bedrijven als de GasUnie. Parallel aan deze ontwikkeling loopt het activeringsprogramma. SC Stadspark wil dit graag opzetten samen met potentiële gebruikers, verenigingen en scholen. Het is wenselijk ook te kijken naar de zichtbaarheid van de locatie door bijvoorbeeld bewegwijzering en belijning op de wegen ernaartoe.”