Spring naar content

De meest sportieve gemeenten van Nederland 2016-2018

In welke gemeente wordt het meest gesport en in welke het minst? In welke gemeenten voldoen de meeste inwoners aan de beweegrichtlijnen? Bekijk de verschillen in beweeg- en in sportgedrag tussen Nederlandse gemeenten.

De lokale cijfers per gemeente stammen uit 2016 en 2018. Op landelijk niveau hebben we meer recente cijfers: zie hier ons artikel over de wekelijkse sportdeelname (alle leeftijdsgroepen) en ons artikel over het voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Welke gemeenten voldoen aan de beweegrichtlijnen 2016

Gemiddeld voldoet 51,7% van de Nederlandse bevolking van 19 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. De gemeenten waar de meeste mensen aan de norm voldoen, liggen verspreid over het land zonder een duidelijk patroon.

Opvallend is wel dat volwassenen op de Friese Waddeneilanden het meest bewegen, 65% voldoet hier aan de beweegrichtlijnen. Ook een aantal grote steden scoort goed zoals Amsterdam en Utrecht, beide met 60%. Den Haag (52%) en Rotterdam (49%) blijven iets achter als het gaat om het voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Gemeenten die het minst voldoen aan de beweegrichtlijnen vinden we in Noordoost Groningen, Zuidoost Drenthe, in Zuid-Limburg in de zogenoemde Bible belt (het gebied dat loopt van Zeeland over midden Nederland naar de Veluwe).

Wekelijkse sportdeelname 2016

Als we kijken naar de wekelijks sportdeelname blijkt dat gemiddeld op 51,3% te liggen. Hoewel er kleine verschillen zijn, zien we globaal hetzelfde beeld als bij de beweegrichtlijnen. De gemeenten waar het minst wekelijks wordt gesport liggen namelijk ook vooral in Noordoost Groningen, Zuidoost Drenthe en in Zuid-Limburg en de Bible belt.

En ook hier scoren de grote steden goed, met Utrecht op 62%, Amsterdam op 56 %, Den Haag op 50% en Rotterdam op 46%. Ook een aantal Brabantse gemeenten laat hoge cijfers zien, zoals: Hilvarenbeek, Eersel, Nuenen, Gerwen en Nederwetten (62%).

Opvallende verschillen tussen de cijfers voor beweegrichtlijnen en wekelijkse sportdeelname, doen zich vooral voor in dunbevolkte gebieden zoals de Friese Waddeneilanden en Veere in Zeeland.

Leden sportbonden per gemeente én per leeftijd 2018

In 2018 hadden de 75 sportbonden van NOC*NSF in totaal 4,3 miljoen leden. Een lichte daling ten opzichte van de 4,4 miljoen in 2014. (Mensen die lid zijn van meerdere sportbonden tellen maar één keer mee.)

Naarmate de leeftijd stijgt, zijn minder mensen lid van een sportbond.

  • 5 tot 10 jaar: 41% lid van een bond
  • 10 tot 25 jaar: 45% lid van een bond
  • 25 tot 45 jaar: 22% lid van een bond
  • 45 tot 65 jaar: 22% lid van een bond
  • 65-plussers: 17% lid van een bond

Als we kijken naar de spreiding van de lidmaatschappen over Nederlandse gemeenten blijkt dat vooral Limburgse en Zeeuwse gemeenten lage percentages hebben, die schommelen tussen de 14% en de 20%. Ook in de grote steden is het aantal leden relatief laag, waarbij Rotterdam het slechtst scoort met 15,3% en Utrecht het hoogst met 24,8%.

Opvallend is dat in een aantal gemeenten in Twente het aantal leden van een sportbond relatief het hoogst is. Bijvoorbeeld in Wierden met 37,4%, Tubbergen met 37,1 % en Hof van Twente met 36,9%.

Welke cijfers hebben we gebruikt

Voor dit artikel hebben we gebruikgemaakt van verschillende bronnen: