Spring naar content

De OldStars verbinden de kernen van Lingewaard als voetballer én vrijwilliger

OldStars Lingewaard is uniek. Het is de enige sportvereniging met nauwe banden in de zes kernen van de gemeente. Dat gaf de leden een voorsprong toen zij zich in coronatijd opwierpen als vrijwilliger bij sportactiviteiten voor jeugd. Dit artikel laat zien hoe de OldStars zijn verankerd in Lingewaard en wat hun maatschappelijke waarde is.

OldStars is een initiatief van het Ouderenfonds en is in Lingewaard de vereniging voor wandelvoetbal (walking football). De afdeling bestaat sinds 2017 en heeft nu 35 leden. Lokale initiatiefnemer was de buurtsportcoach. De gemeente Lingewaard bestaat uit zes kernen: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen en Huissen. Elke kern heeft een voetbalvereniging – of in een enkel geval twee. Veel leden van OldStars hebben een sportief verleden bij een van deze clubs. Als jonge voetballers streden ze tegen elkaar in lokale derby’s. Nog altijd zijn ze lid van hun eigen club, maar gezamenlijk vormen ze de OldStars.

Lokale verbondenheid

De opzet is dat leden een vastgestelde contributie betalen bij hun eigen vereniging en dat een deel van dat bedrag bij de OldStars-vereniging belandt. Zo blijven de voetballers verbonden aan de verschillende kernen en de bijbehorende verenigingen. De Oldstars hebben een groen tenue. Een neutrale kleur, want geen van de zeven verenigingen heeft groen in de clubkleuren. De sociale contacten – ‘derde helft’ – zijn voor velen een belangrijke motivatie om deel te nemen. De appgroep van de OldStars zorgt  voor verdere saamhorigheid.

De leden trainen elke week onder begeleiding van een betaalde trainer op roulerende basis op een veld van een van de verenigingen. Dat doet recht aan de lokale verbondenheid. De kernoverstijgende organisatie zorgt voor voldoende deelnemers aan het wandelvoetbal. De Oldstars hebben een begeleidend fysiotherapeut. Die is aanwezig bij de trainingen om waar nodig advies te geven of een eerste behandeling uit te voeren. Ook verzorgt de fysiotherapeut periodiek fitheidstesten om de fysieke ontwikkeling van de voetballers bij te houden.

Hulp in coronatijd

Met de sluiting van scholen in december 2020 wegens de coronamaatregelen is in Gendt, een van de kernen van Lingewaard, een sportprogramma geïnitieerd. Dat gebeurde op initiatief van het vitale sportpark Walburgen en de betrokkenen bij het dorpsontwikkelplan. Dit vitale sportpark is onderdeel van living lab Lingewaard. Met hulp van vele sportaanbieders uit het dorp konden na de kerstvakantie alle kinderen uit het dorp sporten op Walburgen. De sportactiviteiten waren toegankelijk voor alle kinderen, niet alleen voor leden van de verenigingen. Het doel: kinderen laten bewegen in tijden van thuisonderwijs en tegelijk ouders een uurtje ongestoord te laten thuiswerken.

De animo was overweldigend. En toen een enkele activiteit niet kon doorgaan, meldden de OldStars zich. De voetballers boden aan als vrijwilligers te helpen bij de sportactiviteiten. Dat bleek een schot in de roos. Veel reguliere vrijwilligers van sportverenigingen zijn ouders van jeugdleden. Zij konden door werk veelal niet helpen. Vanaf half januari hebben de OldStars de sportactiviteiten mede mogelijk gemaakt. Zo legden ze kettingen op kinderfietsen bij het fietscrossen, staken handen toe bij het klimmen en noteerden ze namen bij de poort van het sportpark.

Na de heropening van de scholen hebben de Oldstars zich verplaatst van Gendt naar Bemmel. Daar konden zij in februari en maart helpen bij sportclinics voor kinderen, georganiseerd door plaatselijke sportverenigingen. De lokale verankering van de voetballers in de dorpen heeft daaraan bijgedragen.

Maatschappelijke meerwaarde

Met hun hulp in Gendt en Bemmel hebben de OldStars een  belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd. Het sportprogramma in Gendt leidde tot 800 uur extra (additionele) sportbeoefening door de kinderen. Want veel sport lag stil door coronamaatregelen, net als de gymlessen van scholen. De waardering voor de OldStars kwam tot uiting in een nieuwe samenwerking. Omdat de Oldstars zelf een tijd niet mochten voetballen in coronatijd, deed een tennisvereniging een geste. De OldStars mochten in plaats van wandelvoetbal tegen minimale vergoeding een ochtend per week gebruikmaken van de tennisbanen.

De insteek is dat ook na Covid-19 de samenwerking tussen het vitale sportpark en de betrokken sportverenigingen met de OldStars zal blijven bestaan. Als clubs vrijwilligers nodig hebben bij sportactiviteiten, kunnen zij aankloppen bij de voetballers. Dat laat zien dat een initiatief als Oldstars belangrijk is. Het creëert ten eerste een nieuw sociaal netwerk voor ouderen, die daardoor in beweging komen. Ten tweede maakt de verankering in de lokale sportinfrastructuur OldStars tot een maatschappelijke meerwaarde.

OldStars is een antwoord op een van de lastigste problemen van sportverenigingen en vitale sportparken: het tekort aan vrijwilligers. Komend jaar zal living lab Lingewaard met de betrokkenen van de vitale sportparken in Lingewaard en Oldstars uitvinden wat de beste vorm is voor de samenwerking. De betrokkenen zullen zoeken naar een werkwijze die recht doet aan alle partijen en voor iedereen meerwaarde oplevert.