Spring naar content

De vele voordelen van sport en bewegen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Sporten en bewegen heeft veel voordelen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Zo draagt het bij aan meer zelfstandigheid, een groter zelfvertrouwen, meer ontspanning, minder gezondheidsproblemen en meer kwaliteit van leven.

Mensen met een LVB sporten ongeveer even vaak als reguliere sporters, maar wel vaak in aparte groepen of bij een speciale vereniging. Zij willen echter liever niet apart sporten, maar samen met reguliere sporters.

Nivel deed onderzoek en heeft in gesprekken met mensen met een LVB zelf en familieleden gevraagd naar ervaringen, belemmeringen en ideeën voor mogelijke oplossingen.

Diverse sport- en bewegingsactiviteiten

De sportactiviteiten van de deelnemers lopen uiteen van dansen, yoga, zwemmen, fysiosport, fitness en fietsen tot rolstoelhockey en bowlen. Dit zijn voor het merendeel individuele sport- of bewegingsactiviteiten, een team- of competitiesport wordt minder vaak gekozen.

Verminder belemmeringen!

Door regionale samenwerkingen is het mogelijk veel belemmeringen weg te nemen waardoor mensen met een beperking meer kunnen sporten. Meer weten over het opzetten van een regionale samenwerking?

Lees meer!

De belangrijkste redenen om te sporten

Mensen met een LVB en hun familieleden vinden sport en bewegen belangrijk, omdat het helpt lichamelijk gezond te blijven. Ook is het fijn om energie kwijt te raken en het hoofd leeg te maken. Mensen met een LVB sporten en bewegen ook omdat ze het leuk en gezellig vinden. Het gevoel goed in iets te zijn geeft hen zelfvertrouwen. Het vergroot het gevoel mee te doen ‘net als anderen’ .

Extra begeleiding nodig op mentaal en praktisch vlak

Mensen met een LVB verschillen in de mate van zelfstandigheid en begeleiding die zij nodig hebben bij het sporten en bewegen. Mentale begeleiding kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het kiezen van een activiteit, het stimuleren om te gaan en blijven sporten en het creëren van voldoende structuur en een fijne sfeer tijdens het sporten. Daarnaast is er vaak praktische begeleiding noodzakelijk, denk aan vervoer naar de activiteit en het bieden van extra ondersteuning tijdens het sporten.

Laagdrempelige toegankelijkheid sport essentieel

Een laagdrempelige toegankelijkheid van de sport is een voorwaarde voor mensen met een LVB om te beginnen met sporten en bewegen. Soms maken fysieke drempels of een lange reistijd een sport ontoegankelijk. Of is de informatie over het sport- en beweegaanbod in de regio en mogelijke (financiële) vergoedingen hiervoor moeilijk te vinden.

Verbetering mogelijk in aanbod, informatievoorziening en kennis

Als mogelijke oplossingen voor het toegankelijker maken van sport en bewegen voor mensen met een LVB werden verschillende punten genoemd.

  • Sportaanbieders kunnen meer openstaan en meer mogelijkheden creëren voor mensen met een LVB, zodat zij kunnen sporten in reguliere sportgroepen.
  • Daarnaast kan er meer worden geïnvesteerd in de kennis en kwalificaties van trainers en begeleiders om mensen met een LVB op een juiste manier te ondersteunen tijdens het sporten en bewegen.
  • Ook kan het sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep per regio in één duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatiebron worden gepresenteerd.
  • Ten slotte kunnen gemeenten de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning voor sport en vervoer beter beschikbaar maken.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek heeft het Nivel gebruikgemaakt van bestaande gegevens uit een groot aantal mondelinge interviews met mensen met een LVB. Daarnaast zijn er focusgroep-bijeenkomsten geweest met mensen met een LVB en met familieleden. Ook zijn enkele verdiepende, individuele interviews gehouden. Het project is uitgevoerd vanuit het programma Grenzeloos actief.

Lees het volledige rapport ‘Sport en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking, belemmeringen en mogelijkheden’.

Wil je weten meer weten over sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking? Het Nivel onderzocht de mogelijkheden van mensen met een motorische, visuele en auditieve beperking.