Spring naar content

De voordelen van natuurgras sportvelden

Overweegt jouw gemeente of sportvereniging een nieuw sportveld aan te leggen? En benieuwd naar de impact van jouw keuze op de omgeving? De Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en Plantum onderzochten de voordelen van natuurgras. Wat blijkt: grassportvelden dragen op verschillende manieren bij aan een beter milieu.

BSNC en Plantum zochten uit wat de meerwaarde is van sportgras voor het klimaat, gezondheid en duurzaamheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat grassportvelden veel voordelen bieden voor de stedelijke omgeving. Ze versterken de biodiversiteit (rijkdom van de natuur) van hun omgeving, net als bijvoorbeeld parken en bossen dat doen.

Gezondheidsvoordelen

Natuurgras zorgt ook voor een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Grassportvelden vangen fijnstof, leggen CO2 vast en dempen het ‘hitte-eiland effect’. Dit is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. Sportgras levert zo een aantoonbare meerwaarde aan de omgeving, ook als er geen activiteiten plaatsvinden, wat uiteindelijk het grootste deel van de tijd het geval is.

Volledig recyclebaar

Grassportvelden zijn volledig recyclebaar. Een ander voordeel is dat regenwater in de bodem wordt geborgen en vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater (al het water dat aanwezig is in sloten, rivieren, kanalen en meren). Dit verkleint het risico op overstroming en riooloverstort.

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Echt gras is altijd groener was dat sportvelden een essentieel onderdeel uitmaken van het zogeheten ‘groene arsenaal’ (de groene voorraad) in steden en dorpen. Bij de keuze voor een sportvoorziening is vaak weinig aandacht voor de effecten van de keuze op leefbaarheid en duurzaamheid. BSNC en Plantum wilden daarom meer inzicht verkrijgen in het belang van sportaccommodaties voor de duurzame stad, de meerwaarde van grassportvelden én de mogelijkheden om sport als integraal onderdeel te zien bij de inrichting van de stad.

Natuurgras sportvelden zijn betaalbaar

Tot slot: de exploitatiekosten van sportgras zijn relatief laag. Zeker bij kleinere verenigingen is het daarom mogelijk de huurprijzen van een natuurgras accommodatie binnen de perken te houden. Dat kan helpen om buitensport voor alle bevolkingsgroepen betaalbaar te houden.

Meer lezen