Spring naar content

De voors en tegens van privatiseren sportaccommodaties

Het privatiseren van sportaccommodaties gaat de komende jaren verder. Van de Nederlandse gemeenten wil veertig procent meer sportaccommodaties afstoten, stelt het Mulier Instituut vast. Onderzoekers hebben vastgesteld wat voor zowel sportclubs als gemeenten de voor- en nadelen zijn van het privatiseren van accommodaties. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Sport Federatie hebben een lijst met tips samengesteld voor gemeenten en clubs die met het privatiseren van accommodaties aan de slag gaan.

Voordelen clubs

 • je kunt nog jaren vooruit als de gemeente de accommodatie voor de overdracht heeft opgeknapt;
 • je bent waarschijnlijk goedkoper uit met onderhoud. Je kunt veel zelf doen. Goede contacten met bedrijven, zoals sponsors, zijn nuttig;
 • je huur gaat omlaag, of je hoeft helemaal niet meer te betalen;
 • je kunt de accommodatie verbouwen zonder veel bemoeienis van de gemeente;
 • je krijgt meer vrijheid bij het beheren.

Nadelen clubs

 • je draait zelf op voor zaken als de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing;
 • je moet geld reserveren voor onderhoud en vervanging.

Voordelen gemeente

 • je hoeft op den duur minder te doen. Geld en personeel zijn anders in te zetten;
 • je bespaart op uitgaven voor bijvoorbeeld verzekeringen en waterschapslasten;
 • je hoeft later niet meer te investeren;
 • je hebt geen kosten meer voor groot onderhoud;
 • je ambtenaren hoeven niet meer te overleggen met de club en geen adviezen voor de politiek meer op te stellen.

Nadelen gemeente

 • je ontvangt minder huur;
 • je betaalt elk jaar een vaste bijdrage voor onderhoud of je koopt die in één keer af;
 • je betaalt een opknapbeurt als er achterstallig onderhoud is;
 • je houdt dezelfde kapitaallasten.

Tips voor het fusieproces komen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Gelderse Sport Federatie. Zij hebben zich specifiek gericht op voetbalclubs.

Tips

 • onderschat het proces niet;
 • houd er rekening mee dat niet iedereen meteen enthousiast is. Zoek het compromis. Laat iedereen zijn verhaal doen. Wees altijd helemaal duidelijk over de toekomst;
 • realiseer je allemaal dat je begint aan een lang en inspannend karwei;
 • maak duidelijk wat de financiële gevolgen voor iedereen zijn. Bied geen valse hoop;
 • wees open en wees altijd bereid het gesprek aan te gaan;
 • klop aan bij een deskundige als kennis en ervaring bij jou ontbreken. Win als vereniging ook informatie in bij clubs die dit proces al hebben doorgemaakt.