Spring naar content

Definitie BeweegVriendelijke Omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten.

De beweegvriendelijke omgeving is een onderdeel van de gezonde leefomgeving. Het is een middel om te komen tot leefbaarheid, sociale cohesie, een gezonde leefstijl, betere school en werkprestaties, identiteit van een buurt, city-marketing en participatie. De focus ligt op ruimte voor bewegen.

Een Beweegvriendelijke omgeving (BVO) bestaat uit:

  1. Een omgeving met voorzieningen (plekken) in de openbare ruimte waar mensen spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen.
  2. Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd (o.a. door verlichting en activiteitenaanbod) zich actief te verplaatsen en bewegen, te spelen en te sporten.
  3. Een omgeving waar aan de voorzieningen een activiteitenaanbod is gekoppeld, zodat de voorziening duurzaam gebruikt wordt.
  4. Een omgeving die schoon, heel, veilig en uitdagend en toegankelijk is (ingericht).
  5. Een omgeving die tot stand is gekomen vanuit commitment (urgentie) bij de gebruiker(s) en door samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen.
  6. Een omgeving die is toegepast en afgestemd op het juiste schaalniveau.

Meer informatie over een beweegvriendelijke omgeving

Het Beweegvriendelijke Omgeving model (BVO-model) is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat. Het e-book ‘Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving’ biedt inzicht in de werkzame mechanismen, bouwstenen en ontwerpprincipes van een beweegvriendelijke omgeving.