Spring naar content

aandeel wekelijkse sporters leeftijd en geslacht 2020

grafiek

Grafiek 2 (bron: sportenbewegenincijfers, Kernindicator Sportdeelname wekelijks)