Spring naar content

Erkenning van de buurtsportcoach (EVC-traject)

Buurtsportcoach is een jong beroep. De coaches zijn in de meest uiteenlopende rollen actief en worden met veel verschillende opdrachten ‘voor de leeuwen’ gegooid’. Om buurtsportcoaches en werkgevers te ondersteunen en meer zicht te krijgen op de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches, start Kenniscentrum Sport de pilot een EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties).

Nederland telt inmiddels zo’n 5.000 buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij sport- en beweegactiviteiten in wijken en gemeenten. Deze professionals zijn vaak echte doeners en verbinders. Ze organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt. En ze zorgen voor contacten tussen sport- en beweegaanbieders en organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

“Buurtsportcoaches hebben vaak de meest uiteenlopende mbo- of hbo- opleidingen”, vertelt Marco Barten van Kenniscentrum Sport. “Er is nu nog geen specifieke beroepsopleiding. Terwijl buurtsportcoaches in de praktijk veel kennis en ervaring opdoen door al hun contacten en activiteiten.”

Kwaliteitsimpuls met EVC-traject

Omdat het nog zo’n jong beroep is, werkt Kenniscentrum Sport in opdracht van VWS samen met Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoaches. Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is dit EVC-traject.

Alles wat iemand aan levens-, werk-, en leerervaring heeft, wordt bekeken en gewaardeerd. Dat levert uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Barten: “Zo’n certificaat maakt glashelder welke competenties en werkprocessen een buurtsportcoach beheerst en waar ze nog aan moeten werken.”

“Zo’n certificaat maakt glashelder welke competenties en werkprocessen een buurtsportcoach beheerst en waar ze nog aan moeten werken.”

Marco Barten, Kenniscentrum Sport

Positieve reacties

De eerste reacties van buurtsportcoaches op het EVC-aanbod zijn positief. “Het lijkt me boeiend om de procedure te doorlopen. Het is goed om mezelf te blijven ontwikkelen en ook zichtbaar te maken waar ik sta. Het is een erkenning van wat we doen”, aldus een van de deelnemers.

Tijdens de EVC-procedure pakken de beoordelaars het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches erbij dat Kenniscentrum Sport samen met VSG, NOC*NSF en Werkgevers in de sport heeft ontwikkeld. Daarin komen competenties aan bod als planning en uitvoering van sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, coördinatie en samenwerking.

Als de buurtsportcoach zijn Ervaringscertificaat heeft, kan hij dit voorleggen aan een onafhankelijke examencommissie om zo ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te verkrijgen. Mocht hij nog niet aan alle onderdelen voldoen, dan is bijscholing op maat mogelijk.

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat. Het geeft glashelder aan wat ze al kunnen en in welke richting ze zich verder kunnen ontwikkelen.
De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe.
Raadpleeg het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.

Meer informatie over het EVC-traject voor zowel werkgevers als werknemers staat op www.kenniscentrumsportenbewegen.nl.