Spring naar content

Een overzicht van publicaties over ouderbetrokkenheid

Er zijn verschillende publicaties ontwikkeld over het vergroten en stimuleren van ouderbetrokkenheid als het gaat om hun kinderen en sport. Een overzicht.

Infosessies en workshops

In de publicatie ‘Ouders en clubs; één doel?!‘ (Lambrechts e.a., 2013) staan tips waarmee clubs informatiesessies kunnen aanbieden en workshops voor ouders kunnen inrichten. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen heeft onderzocht hoe en met welke inhoud jeugdsportclubs ouders het beste kunnen ondersteunen om de talentontwikkeling en het welzijn van hun sportende kind te bevorderen.

Sportieve opvoeding

Sportservice Zwolle richt zich met vier artikelen ‘Ouders en sportieve opvoeding’ op ouders en op wat hun rol bij sportbeoefening van het kind inhoudt. Het eerste artikel draait om de invloed van ouders op het gedrag van kinderen. In het tweede, derde en vierde artikel worden enkele vragen gesteld aan de ouders die ze voor zichzelf kunnen beantwoorden:

Buurt- en sportactiviteiten

De brochure ‘Beweging in de wijk’ (Bommel e.a., 2013) geeft aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project ‘Ouders op de Playground’, dat is uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

Ervaringen uit het onderwijs

De publicatie ‘Ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport (Cox e.a., 2010) laat de verschillen en overeenkomsten zien in de ervaringen met ouders op scholen en sportverenigingen. Uit de bevindingen blijkt duidelijk dat onderwijs- en sportorganisaties veel van elkaar kunnen leren als het gaat over hoe om te gaan met ouders.

Factsheet ouderbetrokkenheid

Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren, dan is het belangrijk om hun ouders daarbij te betrekken. In de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk, maar de factsheet ‘Ouderbetrokkenheid’ helpt je een heel eind op weg.

Sportstimulering en de rol van ouders in het speciaal onderwijs

In het artikel ‘Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders’ komen ouders aan het woord over ouderparticipatie. Sport- en beweegaanbieders willen graag dat ouders actief zijn betrokken bij de sportparticipatie van hun kinderen, omdat ze een cruciale rol vervullen bij het stimuleren van sport en bewegen. Ook in het speciaal onderwijs. Met het programma Special Heroes maken kinderen die speciaal onderwijs volgen actief kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. Maar hoe zien en ervaren ouders zelf hun rol? Hoe kunnen Special Heroes, sportaanbieders en ouders hierin effectief samenwerken? Wat kunnen we van elkaar leren?

Intenties van ouders

De publicatie ‘Ouderparticipatie op sportverenigingen; determinantenanalyse naar ouderparticipatie op de sportvereniging’ (Westen, 2012) biedt inzicht in intenties van ouders om te participeren op de sportvereniging. Ouders die participeren geven aan wat zij belangrijk vinden bij het thema ouderparticipatie en hoe zij daar invulling aan willen geven. Zo geven ze aan dat hun participatie wordt gewaardeerd door hun kind, dat ze het leuk vinden om hun kind te zien sporten en om andere ouders te ontmoeten.

Allochtone vrouwen werven en binden

De brochure ‘Duizend en één kracht, het vinden en binden van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk bij de sportvereniging’ (Brouwer e.a., 2011) geeft tips en adviezen voor sportverenigingen die aan de slag willen met het werven en binden van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk. De tips en adviezen zijn bedoeld voor zowel bestuursleden, kaderleden, trainers, begeleiders als voor andere vrijwilligers.

Publicaties over positief voorbeeldgedrag van ouders

Over positief voorbeeldgedrag van ouders zijn de volgende publicaties verschenen:

‘Ouders en clubs; één doel?!’

In de publicatie ‘Ouders en clubs; één doel?!‘ (Lambrechts e.a., 2013) staan tips over hoe clubs infosessies kunnen aanbieden en workshops voor ouders kunnen inrichten. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen heeft onderzocht hoe jeugdsportclubs ouders het beste kunnen ondersteunen om de talentontwikkeling en het welzijn van hun sportende kind te bevorderen.

Negatief voorbeeldgedrag

Als het gaat om de negatieve vorm van voorbeeldgedrag van ouders bij de sportvereniging, is de volgende publicatie interessant:

Ouders van jeugdig talent

De trouwste supporters: over de rol van ouders in de sportieve carrière van kinderen’ (NOC*NSF, 1997) is een brochure voor de ouders van jeugdige talenten. Er wordt ingegaan op vragen en dilemma’s. Meestal zijn ouders de trouwste supporters van hun sportieve kinderen. Maar al te vaak wordt onderschat hoe belangrijk zij zijn in de begeleiding van (aanstaande) topsporters. Ouders moeten er heel veel voor doen en laten en maar zelden krijgen ze de waardering die hen toekomt.

Meer lezen? Vind publicaties over ouderbetrokkenheid in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Gebruikte bronnen: