Spring naar content

Effecten van bewegen op stemmings- en gedragsproblemen bij dementie

Voldoende bewegen heeft een positieve invloed op stemmings- en gedragsproblemen, zoals somberheid, angst en rusteloosheid. Bij dementerenden kan meer bewegen de onrust overdag en ’s nachts aanzienlijk verminderen.

Stemming kan een probleem worden wanneer die niet past bij de omstandigheden. Bijvoorbeeld als iemand verdrietig of zwaarmoedig is zonder oorzaak, of uitgelaten zonder dat daar een reden voor is. Dan kunnen problemen ontstaan in de omgang met anderen en gedragsstoornissen ontstaan, zoals agressie, apathie en rusteloosheid. Een ziekte als dementie gaat veelal gepaard met mogelijke gedrags- en stemmingsproblemen.

Circa 80 procent van alle ouderen met dementie krijgt te maken met één of meer van dergelijke problemen, variërend van depressie, hallucinaties en wanen, tot verbale en fysieke agressie, agitatie en ontremd gedrag.

Minder angst

Er zijn inmiddels talloze studies die laten zien dat sporten helpt mentaal gezond te blijven. Aangetoond is dat bij ouderen met een matig gevorderde tot ver gevorderde dementie meer bewegen angstklachten kan verminderen. Driemaal per week 30 minuten matig intensieve activiteit leidde tot minder angstklachten. Dit effect trad direct op na het bewegen en was ook zichtbaar na 3 en 12 weken. Na 12 weken was het effect nog groter dan na 3 weken. De oefeningen werden zittend uitgevoerd.

Bij naar schatting 40 tot 50 procent van de oudere dementerenden komen angstklachten voor.

Minder onrust in de nacht

Ouderen die lijden aan een vorm van dementie hebben vaak te maken met verstoring van hun slaap-waakritme. Het verstoorde slaap-waakritme leidt tot meer slapen overdag en rusteloosheid ’s nachts. Lichamelijke inactiviteit kan leiden tot een ontregeld slaap-waakritme. Verschillende onderzoeken laten zien dat beweegprogramma’s bij mensen met en zonder dementie leiden tot verbetering van het slaap-waakritme en de kwaliteit van de slaap.

Driemaal per week 30 minuten matig intensieve activiteit leidt tot minder angstklachten.

Minder onrust overdag

Een belangrijk gevolg van dementie is onrustig gedrag. Beweging of een gebrek aan beweging kan onrustig gedrag beïnvloeden. Mensen die weinig lichamelijk actief zijn produceren een grotere hoeveelheid van het stresshormoon cortisol. Het hogere cortisolniveau verhoogt de gevoeligheid voor stress, zodat mensen die lichamelijk inactief zijn heftiger reageren op stressvolle gebeurtenissen.

Meer weten?