Spring naar content

Factsheet Drempels weg: tips voor sportparticipatie van mensen uit de GGZ

Sporten is voor mensen met een psychische aandoening niet vanzelfsprekend. Toch helpt sport om psychische klachten te verminderen, zelfvertrouwen te vergroten en sociale betrokkenheid te vergroten. Sportdeelname van deze groep blijft echter achter. In Factsheet Drempels weg geven projectleiders van achttien sportprojecten tips om deze doelgroep toch aan het sporten te krijgen.

Bijna een op de vijf Nederlanders tussen 18 en 65 jaar heeft in een jaar last van een psychische aandoening. De meest voorkomende zijn fobieën, depressies en alcohol- of drugsverslaving. Sporten is geen vanzelfsprekendheid voor hen. Ze hebben vaak een laag vertrouwen in eigen kunnen en vrezen de vooroordelen van andere sporters.

Effecten van sport

Sport kan deze mensen echter op vele manieren helpen. Sport is leuk en gezellig, een afleiding van de dagelijkse problemen. Door sport zijn zij weer meer betrokken op sociaal en maatschappelijk gebied, waardoor hun sociaal functioneren verbetert. Ook kunnen psychische klachten door sport verminderen of verdwijnen. Concreet: Mensen die sporten en enigerlei psychische aandoening hadden in de afgelopen 12 maanden, zijn na 3 jaar 1,5 keer zo vaak hersteld van hun ziekte dan mensen die niet sporten en eveneens een psychische aandoening hadden.

Kennisdossier Sport & GGZ / Maatschappelijke Opvang

Vanuit programma Sport en Bewegen in de Buurt hebben NOC*NSF en Sportservice Noord-Holland ingezet op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over (sport)participatie van mensen uit de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Doel is dat die kennis eraan bijdraagt dat kwetsbare mensen in Nederland meer gaan profiteren van duurzaam en kwalitatief sterk sportaanbod. Het kennisdossier bevat 4 factsheets die interessant en inspirerend zijn voor gemeenten, buurtsportcoaches, maatschappelijke/zorg- en sportorganisaties en Sportimpuls adviseurs.

Drempels om te gaan sporten

De sportdeelname van mensen met een psychische aandoening blijft achter. NOC*NSF en Sportservice Noord-Holland voerden gesprekken met achttien sport- en beweegprojecten over de drempels die de doelgroep ervaart. Die drempel variëren van onzekerheid, tot angst voor onbegrip of angst geen aansluiting te vinden. Ook sluit het (sport)aanbod soms onvoldoende aan en vormen afstand of kosten een belemmering.

Tips om sportdeelname te verhogen

Het onderzoek en de interviews leverde onderstaande waardevolle tips op, die in Factsheet Drempels weg verder zijn uitgewerkt:

 1. Sluit aan op individuele behoefte, beweegredenen en mogelijkheden
 2. Bied een veilige en vertrouwde setting
 3. Zorg voor een warme overdracht
 4. Indien nodig, regel vervoer
 5. Zet mensen met psychische kwetsbaarheid in bij de organisatie
 6. Houd het betaalbaar

Lees de volledige Factsheet Drempels weg voor:

 • Meer achtergronden in de ervaren drempels
 • De belangrijkste positieve effecten of psychische, lichamelijk en sociale gesteldheid
 • Concrete uitwerking van de 6 tips
 • Een goed voorbeeld uit de praktijk
 • Aanvullende literatuur

Lees factsheet Drempels weg.