Spring naar content

Feiten en cijfers over bewegen voor ouderen

Er zijn veel verschillende publicaties met feiten en cijfers over het beweeggedrag van ouderen. In dit onderdeel noemen we een aantal kerncijfers en percentages, maar willen we je vooral verwijzen naar bronnen met actuele data. En naar artikelen met relevante achtergrondinformatie.

Voldoen aan de beweegrichtlijnen

Het percentage Nederlanders dat voldoende beweegt verschilt per leeftijdsgroep. Grofweg kun je zeggen: hoe hoger de leeftijd, hoe lager het percentage. In 2017 voldeed 37% van de ouderen, dat wil zeggen 65-plussers, aan de beweegrichtlijnen. (Bron: RIVM Leefstijlmonitor)

Deze cijfers zijn gebaseerd op de beweegrichtlijnen die in 2017 zijn geïntroduceerd. Deze nieuwe richtlijnen zijn veeleisender dan de oude beweegnormen, onder andere door de toevoeging van bot- en spierversterkende oefeningen en door aangepaste waardes voor de intensiteit (MET-waardes) van verschillende typen wandelactiviteiten die voor alle leeftijdsgroepen zijn doorgevoerd. Bij ouderen is het verschil fors. Circa driekwart voldeed aan de oude norm, terwijl nu ruim een derde van de ouderen voldoende beweegt (2017). Houd dit in gedachten als je cijfers van voor en na 2017 gebruikt.

Wil je meer weten over de nieuwe beweegrichtlijnen? In dit artikel vind je een uitleg van de nieuwe beweegrichtlijn, specifiek voor ouderen.

Wat is er veranderd? Hoe verhouden de nieuwe beweegrichtlijnen zich tot de oude normen? In dit artikel staan de nieuwe richtlijnen en de oude beweegnormen op een rij (algemeen).

Meer cijfers over sporten en bewegen

Naast de beweegrichtlijnen zijn er nog veel meer cijfers te vinden over ouderen in relatie tot sporten en bewegen. Hoeveel ouderen doen wekelijks aan sport en waar doen ze dat? Welke sporten zijn populair? Op deze website vind je actuele cijfers en grafieken over sportdeelname en beweegrichtlijnen vanuit de Leefstijlmonitor. Het rapport Deelname aan sport en bewegen door ouderen uit 2019 vermeldt heel veel cijfers, bijvoorbeeld: hoeveel bewegen ouderen, voorkeuren soort aanbod en met wie, motieven en belemmeringen, en wat mensen nodig hebben om te beginnen met bewegen. In dit rapport zijn de cijfers van verschillende monitors bij elkaar gebracht.

Ouderen in een sportzaal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In de uitgebreide publicatie over werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers uit 2018 vind je in hoofdstuk 2 veel feiten en cijfers over het beweeggedrag van ouderen. De cijfers zullen in de loop van de tijd verouderen, maar de informatie zelf biedt goede houvast voor de onderbouwing van beweegaanbod voor ouderen. Denk aan de gevolgen van onvoldoende bewegen voor deze doelgroep, redenen waarom mensen minder gaan bewegen naarmate ze ouder worden, plus redenen waarom ouderen juist wel bewegen.

In het artikel ‘Een leven lang sporten en bewegen’ staan per leeftijdscategorie diverse gegevens vermeld over specifieke vormen van bewegen en bijvoorbeeld zitgedrag. Scroll naar de leeftijdscategorieën “55 tot 67 jaar” en “67 t/m 80 jaar” voor een samenvatting.

Meer weten over motieven om wel/niet te sporten? Het artikel ‘Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen naar levensfase‘ licht per levensfase toe waarom mensen wel of niet aan de slag gaan. De uitkomsten zijn gebaseerd op het Nationaal Sportonderzoek van het Mulier Instituut uit maart 2016.

Sport en beweegaanbod in beeld

Het lokale sport en beweegaanbod verschilt natuurlijk. Informeer jouw netwerk over het aanbod, zodat zij er naartoe kunnen doorverwijzen. De factsheet Werken met ouderen: het aanbod in beeld geeft een overzicht van kunst-, cultuur-, sport- en beweegaanbod. Het aanbod is ingedeeld op basis van de mate van zelfstandigheid van ouderen. Met de daaraan gerelateerde vraag of zij additionele zorg ontvangen.

Cijfers over gerelateerde thema’s

Sporten en bewegen voor ouderen wordt vaak niet alleen ingezet voor lichaamsbeweging, maar ook om andere doelen te behalen. Cijfers over (bewegen en) valincidenten, dementie en eenzaamheid zijn terug te vinden via de respectievelijke themapagina’s.