Spring naar content

Feuilleton HC Feijenoord deel 4: Sportcampus biedt kwaliteit en continuïteit

Hockeyclub Feijenoord bestaat vijf jaar: wat startte met één enthousiasteling die met kinderen op pleintjes ging hockeyen, is anno 2016 een echte hockeyclub met eigen tenue en een bescheiden accommodatie. HC Feijenoord ligt in de wijk Feijenoord naast de Afrikaanderwijk: twee wijken met kwetsbare bewoners in Rotterdam. De club grenst aan Katendrecht en de Kop van Zuid: wijken met hoogopgeleide tweeverdieners. Dit alles komt samen om te sporten op de club.

Wat HC Feijenoord betekent voor de gemeenschap, de sporters, de buurt en de gemeente Rotterdam staat centraal in een vijfdelig feuilleton van Sanne Scholten en Marian ter Haar. In deze aflevering spreekt Marian met wethouder Adriaan Visser. Adriaan is wethouder voor Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport.

Voor ik het de wethouder heb kunnen vragen, introduceert hij zich al kort en kernachtig als een echte Rotterdammer, die de stad kent van binnenuit en als hockeyer ook nog weet hoe leuk het spelletje is. Daarom weet hij als geen ander, zo stelt hij, hoe bijzonder het is dat HC Feijenoord een thuis is voor zoveel verschillende Rotterdammers, arm en rijk, wit en zwart, oud en jong. Het is een plek waar mensen wat overhebben voor elkaar. “Het is iets waar ik als Rotterdammer, maar ook als wethouder trots op ben, dit heel bijzondere initiatief op Zuid. Bijzonder voor Rotterdam en dat strekt wel verder dan de stad aan de Maas.”

Wat spreekt jou aan in het karakter van deze hockeyclub?

“Het is heel bijzonder dat wat Paul Veldhuijzen ruim vijf jaar geleden begon op het Afrikaanderplein zo succesvol is geworden. Met een kliko vol hockeysticks trok hij naar het Cruyff Court en speelde hij hockey met Surinaamse, Kaapverdiaanse, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en autochtone kinderen. Verbinden wilde Paul. Hockey is er niet alleen voor welgestelde mensen, hockey is er juist voor iedereen, vindt hij. Toen het succes groeide en Paul op een echt kunstgrasveld verder wilde, ontstonden de plannen om op het braakliggende stukje grond aan de Laan op Zuid een tijdelijk hockeyveld neer te leggen. Dat is fantastisch gelukt en de rest is geschiedenis. De hockeyclub heeft zo’n 400 leden met een diversiteit aan culturen. Een heel aantal van de kinderen kan sporten dankzij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Steeds is gezegd dat de club tijdelijk gehuisvest is in Feijenoord en dat er huizen komen zodra het economisch weer kan. En dat moment komt nu erg dichtbij. De club is in een nieuwe fase aangeland.”

“Wat ik erg waardeer in de Hockeyclub Feijenoord is de actieve houding van ouders. Die betrokkenheid is ook belangrijk bij nieuwe initiatieven in de wijk.”

Wat is de succesfactor?

“Ja”, vervolgt Adriaan, “dat is de aanstekelijkheid van de energie van Paul die op Zuid veel mensen aan zich weet te binden, en natuurlijk de inzet van bestuur en vrijwilligers. Dat succes is nu zo groot dat de club er binnenkort niet meer past. Ze zijn de plek ontgroeid, hoezeer ze daar ook geworteld zijn.

de winnaars tijdens de prijsuitreiking op het familie hockeytoernooi
(Foto: HC Feijenoord)

Het is geen geheim, iedereen wist vanaf dag één dat ze daar op termijn weg zouden moeten. De groei van de club is een extra motief voor de verhuizing naar de Sportcampus. Je redt het niet op die plek met dit succes en maar één veld. De club is met de 400 leden uit zijn jasje aan het groeien en heeft op termijn dus een tweede veld nodig.” Vandaar dat de uitnodiging om te verhuizen naar de splinternieuwe Sportcampus op IJsselmonde volgens de wethouder een logische volgende stap is in de geschiedenis van de club. De club staat voor de volgende stap in zijn ontwikkeling, namelijk om de groei te continueren en de sportende hechte gemeenschap te blijven binden op de nieuwe Sportcampus, in een volwaardige accommodatie.

Hoe gaan de bestaande leden de nieuwe locatie bereiken?

ouders en kinderen hockeyen tijdens het familietoernooi
(Foto: HC Feijenoord)

De voordelen van de nieuwe campus zijn slechts een deel van het verhaal. Het is geen geheim dat de club bang is dat dit veel leden zal kosten, omdat niet alle kinderen een fiets hebben en veel van de ouders niet kunnen fietsen. Adriaan: “Dat kan voor sommige leden inderdaad een grote stap zijn. Ik denk ook dat je dat gefaseerd moet aanpakken en van twee kanten de weg naar de campus moet bewandelen, vanuit het perspectief van de club en dat van de leden. Tegelijkertijd moet je ook kijken naar het gebied Feijenoord en hoe je daar het sporten in de buitenruimte nog meer kan stimuleren. Feijenoord biedt, met meer dan twintig sportveldjes die er in het gebied liggen en bijvoorbeeld het net opnieuw ingerichte Varkenoordse park, wat dat betreft wel kansen. Daar maken we al gebruik van en daar moeten we gebruik van blijven maken. Het kan voor kinderen een aanmoediging zijn om daarna de stap te maken naar een vereniging. Dat kan ofwel op de Sportcampus zijn als het gaat om buitensporten, ofwel in één van de sporthallen of in het zwembad in Feijenoord.”

Wat betekent de verhuizing van HC Feijenoord voor de wijk?

In de wijk Feijenoord komen zoveel verschillende achtergronden samen, hoe kun je daar de ontmoeting door sport stimuleren? De wijk Feijenoord kent bijvoorbeeld weinig verenigingen vergeleken bij een wijk als Delfshaven en nu vertrekt er ook nog een. “Ik wil in samenspraak met Rotterdam Sportsupport, Hockeyclub Feijenoord, de bewoners, de schoolsportverenigingen én andere verenigingen en organisaties in Feijenoord kijken wat we nog meer kunnen doen in de wijk”, licht de wethouder toe. “Ook onze sportregisseurs kunnen hier een rol in spelen. Er moeten meer mogelijkheden voor spel en ontmoeting buiten georganiseerd kunnen worden. En dan moeten we misschien wel weer, net als Paul vijf jaar geleden deed, beginnen op een Cruyff Court. Daar hebben we er in Feijenoord maar liefst drie van. Dat kan hockey zijn, waarna de kinderen dan kunnen doorstromen naar de Sportcampus, maar misschien ook iets anders. Wat ik erg waardeer in de Hockeyclub Feijenoord is de actieve houding van ouders. Die betrokkenheid is ook belangrijk bij nieuwe initiatieven in de wijk. Het is belangrijk dat we die betrokkenheid benutten en verder vergroten. Ik weet dat dit niet alleen op het stadhuis, maar ook bij Sportsupport de aandacht heeft. Daar verwacht ik initiatief om met betrokkenen in gesprek te gaan.”

Lees ook de andere interviews die in dit feuilleton HC Feijenoord verschenen:

Wat bedoel je met gefaseerd aanpakken?

“Als eerste moeten de fietsroutes van de wijken naar de Sportcampus goed en veilig zijn. Daar werken we aan, bijvoorbeeld door het verbeteren van de fietstunnel aan de Olympiaweg. Verder zetten we mogelijk in op een tweede fietsbrug over het spoor in de toekomst. Misschien kan de vereniging tijdelijk busjes inzetten, al moet daar dan wel financiering voor gevonden worden. De belangrijkste factor is natuurlijk de leden die wel als vanzelfsprekend meegaan. Zij kunnen, en dat verwacht ik eigenlijk ook, de mensen die aarzelen over de streep trekken. Zij zijn eigenlijk de ambassadeurs van de club, dat heeft natuurlijk het meeste effect. En dat moeten we niet vergeten, het complex zelf zal ook als een magneet gaan werken: twee prachtige kunstgrasvelden en een mooie clubaccommodatie. Ik weet zeker dat bij het volgende lustrum iedereen tevreden terugkijkt.”