Spring naar content

Financiële hulp om kinderen te laten sporten

Iets minder dan een miljoen Nederlanders leven in armoede, waarvan 272.000 kinderen. Dat is 1 op de 12. Sporten is voor deze kinderen geen vanzelfsprekendheid, maar dankzij verschillende initiatieven krijgen zij gelukkig wel een kans om deel te nemen aan sport. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor ondersteuning op een rij.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut (2014) blijkt dat slechts 44% van de kinderen uit arme gezinnen lid is van een sportvereniging. Tegen 77% uit welvarender gezinnen. Dat is een groot verschil. Het betekent niet per definitie dat kinderen uit welvarender gezinnen meer bewegen. Kinderen uit lagere sociaaleconomische klassen zijn namelijk vaak juist actief op openbare sportveldjes en het schoolplein. Maar sporten in verenigingsverband geeft éxtra kansen, vooral op het gebied van sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling. Voorbeelden zijn: het leren van normen en waarden in de sport en maatschappij, het ontwikkelen van fysieke en mentale gezondheid, het sluiten van vriendschappen en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Kindpakket

Volgens de Kinderombudsman spelen gemeenten een belangrijke rol bij het bestrijden van (de gevolgen van) armoede. Veel gemeenten hebben ondertussen speciale kindpakketten om ervoor te zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede dezelfde kansen krijgen als kinderen uit meer welvarende gezinnen. Uit onderzoek van zowel Mulier (2014) als Bureau Bartels (2018 en 2018) en Save the Children & Defence for Children (2019) blijkt dat een overgroot deel van de gemeenten specifieke aandacht heeft voor de situatie van kinderen in armoede. Bijna al deze gemeenten hebben maatregelen om deelname aan sport en cultuur onder deze kinderen te bevorderen, zoals: een stadspas, samenwerken met maatschappelijke organisaties (Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld), een gemeentelijk fonds of algemene gemeentelijke regelingen. Via de officiële website van je gemeente kun je hier meer informatie over vinden. Bij maatschappelijke organisaties kun je vaak op hun website zoeken of de regeling ook in jouw gemeente is.

Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld

Al 244 gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dankzij dit fonds kunnen veel kinderen lid worden van een sportvereniging – in 2019 hebben zij 68.946 kinderen en jongeren de kans gegeven om te sporten bij een sportvereniging. Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld buurtsportcoaches, leerkrachten of schuldhulpverleners. Via de website kun je kijken of je een aanvraag kunt doen voor jouw gemeente.

Ook Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen. Aan bijvoorbeeld muziekles, tekenles, een schoolreisje én aan sport. Daarom betaalt Leergeld voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond bijstandsniveau de contributie aan sportverenigingen én zorgt de stichting voor de benodigde sportkleding en -attributen. Er zijn momenteel 108 lokale Leergeld stichtingen, in 77% van de gemeenten in Nederland. Via de website kun je kijken of er een Leergeld stichting zit bij jou in de buurt.

Makkelijker aanvragen via Sam& voor alle kinderen

Sinds kort is het aanvragen van financiering voor sportlidmaatschap makkelijker geworden door een samenwerking van verschillende organisaties, Sam& voor alle kinderen. Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Via de website van Sam& kun je zelf als ouder of verzorger of als intermediair alle gegevens invullen en aangeven wat je aan wilt vragen, dan komt je aanvraag terecht bij de juiste organisatie.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

En wat nou als je als ouder zelf ook wilt sporten? Sinds kort is er ook het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Een netwerk van intermediairs zijn actief in verschillende gemeenten. Zij doen aanvragen voor volwassenen via de website, zodat ook volwassenen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Helaas kan er alleen nog maar een aanvraag gedaan worden als jouw gemeente aangesloten is bij het Volwassenenfonds. Is dat nog niet zo? Dan kun je je gemeente er wel attent op maken dat het Volwassenenfonds er is en dat je gemeente daarbij kan aansluiten.

Nog wat tips & tricks om te besparen

  • Weet jouw kind nog niet goed welke sport het wil doen? Maak gebruik van proeflessen en proeftijd en investeer pas in een sport of vraag pas financiering aan voor een sport als je weet dat hij of zij het leuk vindt.
  • Heeft jouw kind een sport gevonden die hij/zij leuk vindt? Vraag eens rond bij familie en vrienden of zij nog sportattributen hebben liggen die zij niet meer gebruiken (voetbalschoenen, hockeysticks, etc.).
  • Geef jouw kind wat te eten (bijvoorbeeld fruit) en een flesje water mee naar het sporten, dan hoeft je kind het niet (duurder) te kopen bij de sportvereniging.

Meer lezen?

Meer weten over kinderen en jongeren die opgroeien in armoede en sport en bewegen? Neem contact op met een van onze specialisten: Laura Butselaar (laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl) of Jamilla Vervoort (jamilla.vervoort@kenniscentrumsportenbewegen.nl).