Spring naar content

Finland: onderwijsparadijs waar bewegen op school centraal staat

Dat spelen onmisbaar is voor de ontwikkeling van kinderen is bekend. Toch lijken kleuters steeds vaker met werkbladen aan tafeltjes te zitten in plaats van in de speelhoek. Er wordt in de onderwijswereld flink gediscussieerd over de toetscultuur en hoge werkdruk van docenten. ‘Meten is weten’ wordt er vaak gezegd, maar waar ligt de grens? Spelen is óók leren: Finland laat zien waarom.

Het onderwijsparadijs of -Walhalla van Europa, zo wordt Finland genoemd. Finse leerlingen hebben in vergelijking met andere Europese leerlingen de minste lesuren en het minste huiswerk. Toch prijkt Finland al jarenlang aan de top van de PISA-ranglijst, een driejaarlijkse ranking waarbij wereldwijd de schoolprestaties van leerlingen worden vergeleken.

Wat is het Finse geheim?

Wat opvalt, is dat het onderwijs in Finland gebaseerd is op vertrouwen. Finse docenten zijn hoog gekwalificeerd en krijgen veel vrijheid om hun lessen naar eigen inzicht in te vullen. Er wordt minder getoetst en er is zelfs geen onderwijsinspectie. Docenten hebben de tijd om zich bij te scholen en met andere docenten te overleggen. Ze ontwikkelen zelf hun lessen en stemmen die af op de individuele mogelijkheden van leerlingen.

Finse kinderen gaan doorgaans pas vanaf hun zevende jaar naar school. Daarnaast hechten Finnen veel waarde aan het vrije (buiten)spel van leerlingen. Na elke les van 45 minuten is het in Finland gebruikelijk om een kwartier pauze te houden: tijd om te spelen! De gedachte is dat kinderen daarna veel frisser zijn en zich beter kunnen concentreren tijdens de volgende les. Bovendien leren kinderen tijdens het spelen vaardigheden, zoals creativiteit en fantasie, die belangrijk zijn voor hun algehele ontwikkeling.

Spelen om te leren dus!

Tips voor ouders

  1. Kinderen hebben veel energie en hebben behoefte aan speelmomenten. Zeker na een lange schooldag binnen, is het voor je kind heerlijk om buiten te spelen.
  2. Heeft je kind veel huiswerk of heeft het moeite om zich te concentreren? Zorg ervoor dat je kind tussendoor pauzes neemt om even lekker te bewegen en weer fris te worden.
  3. Veel kinderen hebben nu meivakantie: leuk om wat (sportieve) activiteiten in te plannen, maar gun je kind ook genoeg tijd en ruimte om zelf te kiezen en vrij te spelen.