Spring naar content

Fitness populairste sport bij mensen met een beperking

Bij mensen met een lichamelijke beperking is fitness de meest populaire sport, gevolgd door duursporten als wandelen, fietsen en skeeleren. Mede door de deelname aan deze sporten, is van de sporters met een beperking een relatief laag percentage lid van een sportvereniging.

Dit stelt het Mulier Instituut, dat in een websheet de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld heeft gebracht. De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Waar voor mensen zonder beperking de sportdeelname de laatste jaren toeneemt, blijft de sportdeelname voor mensen met een beperking stabiel.

Een kwart versus ruim de helft

Over de periode 2015-2017 sportte 28 procent van de mensen met een beperking wekelijks, tegen 54 procent van de bevolking als geheel (verschil 26%). Dit komt voor een deel door de (fors) hogere leeftijd van mensen met een beperking, in vergelijking met jongeren sporten ouderen immers minder. Bij de groep 18-40-jarigen, is echter een net zo groot verschil in sportdeelname te zien (63% vs 36%, verschil 27%). Als naar sport, (niet sportief) wandelen en fietsen wordt gekeken, is te zien dat 30 procent van de mensen met een beperking geen van deze drie activiteiten wekelijks beoefent. Dit percentage blijft in de periode 2001-2017 stabiel.

infographic over sportdeelname van mensen met een chronische aandoening
(Bron: Mulier Instituut)

Bevorderen sportdeelname

Al een aantal jaar worden inspanningen gedaan om de sportdeelname van volwassenen en kinderen met een beperking te bevorderen. Problematisch is dat de beperkingen zeer divers zijn, van dwarslaesie tot reumatische klachten. Daardoor is het ingewikkeld om de behoeften aan sport en bewegen op de doelgroep af te stemmen. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn onder andere via scholen te benaderen. Volwassenen zijn deels via revalidatiecentra of andere zorginstellingen te bereiken, maar lang niet iedereen met een beperking is daar te vinden. Een aanbeveling is om via de zorg (bijvoorbeeld via leefstijlcoaches) volwassenen met een beperking te stimuleren om te bewegen.

Klik hier voor de websheet ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking.