Spring naar content

Geloofwaardig en betrouwbaar

In het seizoen 2013-2014 is in opdracht van VSK het Trainer-Kind-Interactie-onderzoek uitgevoerd door Hilhorst e.a.. Het onderzoek is uitgevoerd door de Kennispraktijk, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek Trainer-Kind-Interactie

De hoofdvraag van het onderzoek[1] luidde:

“Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat”

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een toegankelijk praktijkboekje voor trainers, coaches en teambegeleiders verschenen: “4 inzichten over trainerschap”. In dit kleurige boekje worden de vier belangrijke kernkwaliteiten van trainer coaches benoemd, toegelicht en geïllustreerd met praktische tips:

4 inzichten over trainerschap

 • Structureren: Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.
 • Stimuleren: Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van.
 • Individueel aandacht geven: Je zorgt dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Bovendien probeer je je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van ieder kind.
 • Regie overdragen: Je stelt vragen, je luistert naar de kinderen en je probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Dit praktijkboekje is per mail aan te vragen bij de Academie voor Sportkader: opleidingen@nocnsf.nl.

Naast het praktijkboekje is ook een animatiefilmpje met dezelfde titel gemaakt. In dit filmpje worden de vier inzichten geïntroduceerd. Wat kan ik als trainer of coach doen om plezier en ontwikkeling bij mijn sporters te stimuleren? Dit filmpje is bedoeld ter inspiratie en om praktische tips mee te geven aan trainers die hun sporters graag zien ontwikkelen.

Martens (2012)[2] hanteert een andere indeling bij het beschrijven van de wijze waarop ontwikkelingsgericht getraind en gecoacht kan worden:

 • Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid: Een geloofwaardige coach creëert een sportklimaat waarin spelers luisteren, de coach serieus nemen en als gevolg daarvan bereid zijn om afspraken na te leven. Een open, betrouwbare en consistente coach kan respect en waardering van de spelers terug verwachten.
 • Positief coachen en het leren luisteren: Hier gaat het om het positieve in sporters te bevestigen (complimenteren) en aandachtig te luisteren naar de sporters. Door luisteren en begrijpen is een trainer/coach in staat om te reageren op een manier waar de sporter echt iets aan heeft.
 • Gerichte aanwijzingen en een goede voorbereiding: Een succesvolle coach heeft oog voor de ontwikkeling van zijn spelers en geeft de sporters aanwijzingen waarmee ze verder kunnen. Een goed voorbereide training met gerichte trainingsvormen bieden een trainer de mogelijkheid om op specifieke verbeterpunten te coachen.
 • Non-verbale communicatie: Ten slotte is de non-verbale communicatie van belang omdat de trainer een voorbeeldfiguur is. Kinderen en jongeren zijn over het algemeen sterk visueel ingesteld. Het is dus niet alleen belangrijk wat een trainer/coach zegt, maar vooral ook wat hij doet en hoe hij op bepaalde situaties reageert.

De rol van trainers en coaches is ook uitgebreid beschreven in 2 trainingen die Samen naar een veilig sportklimaat inzet: Coachen en trainen van kinderen van 6-12 jaar en omgaan met pubers.

Verder is op de site van TV sportplezier veel content :

Positief Coachen is een maatschappelijk project om aan een positieve cultuur in de sport te werken en – met de metafoor van de sport – thuis, rond school en op het werk. In Nederland en in Vlaanderen.

Daarnaast zijn mogelijk interessant:

 • Werkende wetenschap voor sport en bewegen
  Ben je nieuwsgierig, durf je jezelf vragen te stellen over je sportcoachings- of sportonderwijspraktijk? Wil je antwoorden vinden waar je direct wat aan hebt? Wil je goed onderbouwde keuzes kunnen maken om jouw sporters verder te helpen? Dan kun je bij de Evidence Based Coaching Academy (EBCA) de verdieping en verbreding vinden die je zoekt. Je doet up-to-date sportwetenschappelijke kennis op, die je direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.
 • Coaches Die Nooit Verliezen…
  Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat. Handleiding voor Effectief Coachen

Bronnen

 1. Trainer-Kind-Interactie-onderzoek
 2. Martens, R. (2012). Succesful coaching. 4rd edition.Champaign, IL: Human Kinetics.